Vesmír: 2017/7

datum vydání: 13. 7. 2017
Téma měsíce: Virologie

Výběr redakce

Nejrozsáhlejší migrace světauzamčeno

Adam Petrusek, 13. 7. 2017
Zapomeňte na stěhovavé ptáky, velryby táhnoucí během polárního léta do chladných vod za potravou, kopytníky na afrických savanách nebo saranči...

Stromy ve vodě

Strom stojící ve vodě. Pod tím si člověk z Čech nebo Moravy většinou představí uschlý kmen s pahýly větví v Novomlýnských nádržích, případně...

Tajemné písmenouzamčeno

Žárovka je pozoruhodná z mnoha hledisek – především historického, fyzikálního a technického. Při jejím svícení se uplatňuje řada nejrůznějších...

Úvodník

Jak hodnotit vědu?

 Otázka, která se poslední čtvrtstoletí vrací téměř s každým projednáváním státního rozpočtu a s výroky pop-politiků, že „věda je černá díra na...

Rozhovor

Obří oči do vesmíruuzamčeno

Stavba dosud největšího pozemského teleskopu pro viditelné světlo a blízkou infračervenou oblast spektra byla slavnostně zahájena v chilské poušti...

Hlavní články

Ptačí sarkomové a leukózové viryuzamčeno

Historie ptačích sarkomových a leukózových virů (ASLV, avian sarcoma and leukosis virus) začala zdánlivě náhodou: Francis Peyton Rous (1879–1970),...

Latence HIV a perspektivy vyléčeníuzamčeno

Velmi rafinovaná strategie HIV vzdoruje jednoduchým léčebným zásahům. Zásadní překážkou vyléčení je zabudování genetické informace HIV do genomu...

Skládanka HIVuzamčeno

Účinná antiretrovirová terapie uklidnila část veřejnosti s nízkým vnímáním rizika a počet nakažených virem HIV začal v posledních letech opět...

Ty druhé viry v našem genomuuzamčeno

Jaký význam a jakou roli mají sekvence v DNA, které mají původ v cizích druzích organismů? Ukazuje se, že všechny viry jsou pravděpodobně schopné...

Integrujte se a množte seuzamčeno

Za objev integrovaných provirů byla roku 1975 udělena Nobelova cena. K tomuto objevu významnou měrou přispěl svými experimenty také prof. Jan...

Slepice jako laboratorní zvíře

Historie Ústavu molekulární genetiky je spjata se dvěmi význačnými osobnostmi naší vědy, Milanem Haškem a Janem Svobodou. Oba také stáli blízko...

Perské kanáty a klimatická změnauzamčeno

Střední východ je oblast s aridním a semiaridním klimatem a místní nízké srážky jsou navíc obvykle koncentrovány do krátkého časového období. Proto...

Když Davidové zastavují Goliáše

Kosmické objekty v drtivé většině případů nezůstávají v klidu, ale otáčejí se kolem své osy. Objekty v hydrostatické rovnováze (tedy objekty...

Zásahuzamčeno

Dvě fotografie dokumentují zásah družice SOHO, sledující činnost Slunce, sprškou nabitých částic pocházejících ze silné erupce. SOHO je družice,...

Nejrozsáhlejší migrace světauzamčeno

Zapomeňte na stěhovavé ptáky, velryby táhnoucí během polárního léta do chladných vod za potravou, kopytníky na afrických savanách nebo saranči...

Stromy ve vodě

Strom stojící ve vodě. Pod tím si člověk z Čech nebo Moravy většinou představí uschlý kmen s pahýly větví v Novomlýnských nádržích, případně...

Tajemné písmenouzamčeno

Žárovka je pozoruhodná z mnoha hledisek – především historického, fyzikálního a technického. Při jejím svícení se uplatňuje řada nejrůznějších...

Obřad Hamat’sa

Kwakiutlové1) jsou jeden z mnoha indiánských národů na severozápadním pobřeží Severní Ameriky. Prosluli složitým a vysoce uměleckým řezbářstvím a...

Mallorca a její nevšední galerie škrapů

Mallorca je největší ostrov (3648 km2) Baleárského souostroví i celého Španělského království. Oblíbeným cílem turistů je hlavně její pobřeží...

Miliony jezer v pohybuuzamčeno

Arktida je velmi bohatá na jezera, v některých oblastech pokrývají více než 80 procent jejího povrchu. V této drsné části Země navíc představují...

Šibeniceuzamčeno

Ještě před třemi staletími bývaly šibenice výraznou krajinnou dominantou. Po zrušení hrdelních soudů a po panovnických dekretech se šibenice...

Vedná politika v prechode

Študuj vedu! – motivačné heslo celoslovenskej kampane financovanej v roku 2015 takmer 15 miliónmi eur z európskych štrukturálnych fondov...

Skrytý pomník mistra Jana Husa

Historie bronzového památníku mistra Jana Husa obklopeného alegorickými výjevy husitů i pobělohorské emigrace sahá do roku 1890. Tehdy byl ustaven...

Oddělení zvláštních fondů v době normalizačníuzamčeno

Vyřazování knih z veřejných knihoven prošlo v době státního socialismu dvěma vlnami. První proběhla na počátku let padesátých, druhá na počátku...

Haló, tady mozek!

Ani nejvýkonnější počítač světa se ještě zdaleka neblíží výkonu lidského mozku. Náš „řídicí orgán“ dokáže zpracovat desítky biliard operací za...

Glosy

Makroskandál s mikroplastemuzamčeno

Švédskou vědou otřásl v krátké době už druhý skandál. V obou případech domovské organizace podvodníky v první fázi vyšetřování „přikryly“. Drobné...

Drápkovci do Asie nepřiplavali, ale přišli pěšky

Drápkovci jsou pozoruhodní živočichové, kteří vypadají jako housenky s tykadly a mnoha nožičkami. Nejstarší fosilní doklady ukazují, že souš...

Z vegetariána kanibalem

Kanibalismus, tedy požírání jedinců vlastního druhu, je v přírodě docela běžným jevem. V různých podobách jej nalezneme u většiny skupin obratlovců...

Imunitní systém a nádory

Ve vyspělých zemích většina lidí umírá na choroby, na které je imunitní systém krátký. Kardiovaskulární a nádorová onemocnění jsou typická pro...

Jan Svoboda

Letos se bohužel uzavřely život a dílo Jana Svobody. Chtěli bychom připomenout význam jeho práce sérií článků, které vysvětlují myšlenkové zákruty...

Odpověď na každou otázku

Skvrny před očimauzamčeno

Asi každý si jich už někdy všiml. Našedlé nebo krystalické plošky, někdy tmaví červíčci, jindy jen stíny, jako když nám přelétne před okem malá...

O rozpínavosti vesmíruuzamčeno

Jak vlastně víme, že se vesmír rozpíná, a rozpíná se skutečně všude stejnou rychlostí? Je-li od nás objekt vzdálen 13 miliard světelných let, tato...

Nad knihou

Už jsme to udělali za vásuzamčeno

Koncem 19. století začala fotografie nabývat masového rozšíření. Klíčovou roli tehdy sehrála firma Kodak, která přišla s jednoduchým fotoaparátem,...

četli jsme —

Karel Pacner: Tajný závod o Měsíc Albatros Media, Praha 2017, 400 stran + 24 stran přílohy První člověk přistál na Měsíci téměř před půl stoletím....

Věda pod objektivem

Barva léta 2017: růžová

Biologové každoročně popíšou téměř dvacet tisíc nových druhů organismů. Nevypovídá to o nárůstu rozmanitosti života na Zemi, pouze o jejím lepším...

Jazykový koutek

Barevná čeština

Zalistujeme-li Babičkou Boženy Němcové, zjistíme, že babiččin sváteční oděv sestával mimo jiné z mezulánky hřebíčkové barvy, bílého fěrtochu jako...

Mozaika

Levotyroxin v těhotenství

Lidský plod je závislý na přenosu mateřského tyroxinu placentou zejména v první polovině těhotenství. Lehká, ale i subklinická hypotyreóza (stav...

Alkohol a objem mozkové kůry

Prospektivní, kontrolovaná, deset let trvající studie zkoumala adolescenty, kteří sice nesplňovali kritéria závislosti na alkoholu, ale pili...

Proč má hirola na kahánku?

Gracilní, osobitá a krásná východoafrická antilopa hirola (Beatragus hunteri) patří v posledních dekádách se svými klesajícími počty (méně než 500...

Podivní sourozenci

Mezidruhový hnízdní parazitismus je jev výborně prozkoumaný – kromě naší notoricky známé kukačky a mnohých dalších příslušníků čeledi Cuculidae se...

Další do sbírky (necukerných sladidel)

Stonek bobovité rostliny Derris eriocarpa (český název rodu je „kožnatec“, druhové jméno D. eriocarpa jsem neobjevil) se v čínských oblastech...

Přes Saharu bez přestávky

Přes dvě miliardy ptáků táhnou dvakrát ročně afro-palearktickým migračním systémem. Ten je společně s migračním systémem spojujícím holarktickou...

Nadbytek samic zkracuje délku koitu

Mnohonožky jsou nedoceněná skupina pro behaviorální studie. Například s ohledem na samčí investice do potomstva můžeme mezi mnohonožkami najít...

Co podle lišejníků pozná zálesák a co ekolog?

Podle lišejníků na kůře stromů dokázal prý správný zálesák určit řadu důležitých informací pro orientaci v divoké přírodě. Ekologové, jak se zdá,...

40 %

Celosvětově vzácná, ale na východě Afriky relativně hojná strukturní změna lidského čtvrtého chromozomu snižuje riziko těžkého průběhu malárie o 40...

Síla lidské tváře

Lidskou tvář rozpoznají a pozitivně na ni reagují nejen novorozenci, ale dokonce i děti ještě nenarozené. Demonstroval to pokus, při němž britští...

Genetické dějiny Egypta

Geografická poloha Egypta, která z něj dělá křižovatku asijských, evropských a afrických kultur, se otiskla i do genů jeho obyvatel. Potvrdila to...

Město zrozené z fotografií

Systém VarCity, využívající umělou inteligenci k interpretaci obrazových dat, dokáže vytvořit detailní trojrozměrný model města pouze z obrázků...

Zákulisí

Zákulisí

Objevy za hranicemi fantazie Základní káme n byl položen na konci května, teď už zbývá „jen“ sedm let usilovné práce a evropský Extrémně veliký...

12

Sedm mužů a pět žen ve věku od 29 do 42 let uspělo v jednom z nejnáročnějších výběrových řízení světa. NASA je v červnu představila jako své...

Vertikála

Andréova výprava balonem k severní točně.

1897: Jak známo, nedal se vrchní inženýr Andrée nepříznivými zkušenostmi roku předešlého odstrašiti, aby plán svůj, dosíci balonem severní točny,...

Architektura

Přístavba pokladny a schodiště k Bílé věži v Hradci Královéuzamčeno

Nestává se často, aby novostavba z Hradce Králové zabodovala v prestižní architektonické soutěži. Nicméně i zázraky se občas dějí, a tak jsem...

Vzpomínka

Dr. Michael Heyrovský

Krátce před svými pětaosmdesátými narozeninami odešel tiše a nenápadně, tak jak bylo jeho zvykem, ve Vojenské nemocnici, kde – sužován infekcemi –...

Dopisy čtenářů

Metan z plastů

V pracovním sešitě chemie pro 9. ročník jsem si přečetla: „Metan vzniká rozkladem plastů.“ Žáci mají odpovědět, zda je to pravda˝, nebo není....

Potíže s kořenem

Rád bych vás se známil s mou „cimrmanovskou“ úvahou o bodu, který na celkovém fylogenetickém stromu (nejen eukaryot a prokaryot) chybí. Jde o...