mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Havelcová Martina

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D., (*1967) vystudovala analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje na Oddělení geochemie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., v Praze. Zabývá se organickou analýzou geologických materiálů.

Počet článků: 1

Stromy ve vodě

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 420, 2017/7
Strom stojící ve vodě. Pod tím si člověk z Čech nebo Moravy většinou představí uschlý kmen s pahýly větví v Novomlýnských nádržích, případně...