Pro inzerenty

Cílová skupina

Vzdělaní lidé se zájmem o přírodní vědy i mimo svůj hlavní obor a studenti.

Čtenost

Tištěný Vesmír - náklad 5,5 - 6 tisíc výtisků měsíčně, 80 - 85 % odběratelé.
Vesmírný web - 70 000 uživatelů měsíčně.
 

Ceník

Ceník je pouze orientační, výsledná cena je stanovena dohodou, v závislosti na rozsahu, umístění, opakování či navazující mediální spolupráci.

Článek s podporou (recenzovaný text)

Redakční zpracování, tisk, web 25 - 40 tisíc Kč

Rozhovor s podporou

Redakční příprava, zpracování, tisk, web 25 - 40 tisíc Kč

Formát "Ústav představuje"

Redakční zpracování, grafický návrh, tisk, web 35 - 50 tisíc Kč
Tisk i web z dodaného pdf 20- 36 tisíc Kč

Vizuál

Tisk z dodaného pdf 20 - 35 tisíc Kč
Tisk, poslední strana 29 - 40 tisíc Kč

Pro vydavatele knih, univerzity a vzdělávací instituce

Článek s podporou, redakční zpracování, tisk, web 20 - 30 tisíc Kč
Univerzita představuje, redakční zpracování, tisk, web 20- 30 tisíc Kč
Univerzita představuje, tisk i web, z dodaného pdf 18 800 Kč
Vizuál, grafické zpracování 18 800 Kč
Vizuál, dodané pdf, pouze tisk 15 000 Kč

Banner na webu

Banner, 30 dní                                              6 - 20 tis. Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platné od ledna 2024

Délka textu

Na jednu tiskovou stranu se vejde 8 tisíc znaků, je však třeba odečíst prostor na nadpis a obrázky. Pokud nedokážete odhadnout, zkuste počítat s 4 - 5 tisíci znaků.

Termín odevzdání podkladů

Podklady do tištěného vydání potřebujeme první den předcházejícího měsíce, tedy např. pro březnové vydání do 1. února, pro dubnové do 1. března atd.

Kontakt

Jeronym Boháček: 777 280 248, jeronymb@gmail.com

Další informace