Pro inzerenty

Vesmír je měsíčník s dlouhodobou tradicí – uznávaný popularizátor přírodních věd s přesahem k společensky důležitým tématům. Od svého vzniku v roce 1871 se mezi jeho autory hlásí nejvýznamnější odborníci. Časopis koriguje mediální zkratky a zprostředkovává argumenty pro diskusi o společenských tématech, k nimž má věda co říci. Dosah i renomé titulu jsou proto značné.

Cílová skupina

Čtenáři časopisu jsou vzdělaní lidé od vědců a lékařů po právníky, architekty a manažery. A samozřejmě také studenti. Zahraniční obdobou Vesmíru jsou časopisy Scientific American (USA), New Scientist (Velká Británie) či Science&Vie (Francie).

Náklad a čtenost

Náklad činí 6 tisíc výtisků měsíčně, počet čtenářů je několikanásobně vyšší (Vesmír odebírá řada institucí, je dostupný na vysokoškolských katedrách, ve vědeckých ústavech, v knihovnách ap.). Remitenda je minimální, 80 % nákladu dostávají odběratelé, 400 čtenářů předplácí eVesmír. Vesmírný web prohlíží 80 000 unikátních návštěvníků měsíčně. (aktualizováno 3.10.2022)

Ceník prezentací, článků s podporou a inzerce

Ceník je pouze orientační, výsledná cena je stanovena dohodou, v závislosti na rozsahu, umístění, opakování či navazující mediální spolupráci.

Tištěná strana + publikace na webu + banner 35–49 tisíc Kč
Tištěná strana + publikace na webu

29–40 tisíc Kč

Tištěná strana, bez webu 22-30 tisíc Kč
Zadní strana obálky +  5-9 tisíc Kč
Pro akademické instituce, univerzity a nakladatelství 27–35 tisíc Kč
Prezentace na webu, 30 dní 5–16 tisíc Kč
Banner, 30 dní, cena závisí na pozici, období a aktuální zaplněnosti 2–16 tisíc Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platné od 8. 12. 2021

Délka textu

Na jednu tiskovou stranu se vejde téměř 5 tisíc znaků, je však třeba odečíst prostor věnovaný obrázkům.

Termín odevzdání podkladů

Podklady do tištěného vydání potřebujeme první den předcházejícího měsíce, tedy např. pro březnové vydání do 1.února, pro dubnové do 1.března atd.

Kontakt

Jeronym Boháček: 777 280 248, jeronymb@gmail.com

Další informace

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné