Pro inzerenty

Vesmír je měsíčník s dlouhodobou tradicí – uznávaný popularizátor přírodních věd s přesahem k společensky důležitým tématům. Od svého vzniku v roce 1871 se mezi jeho autory hlásí nejvýznamnější odborníci. Časopis koriguje mediální zkratky a zprostředkovává argumenty pro diskusi o společenských tématech, k nimž má věda co říci. Dosah i renomé titulu jsou proto značné.

Cílová skupina

Čtenáři časopisu jsou vzdělaní lidé od vědců a lékařů po právníky, architekty a manažery. A samozřejmě také studenti. Zahraniční obdobou Vesmíru jsou časopisy Scientific American (USA), New Scientist (Velká Británie) či Science&Vie (Francie).

Náklad a čtenost

Náklad činí 6 tisíc výtisků měsíčně, počet čtenářů je několikanásobně vyšší (Vesmír odebírá řada institucí, je dostupný na vysokoškolských katedrách, ve vědeckých ústavech, v knihovnách ap.). Remitenda je minimální, 80 % nákladu dostávají odběratelé, 400 čtenářů předplácí eVesmír. Vesmírný web prohlíží 80 000 unikátních návštěvníků měsíčně. (aktualizováno 3.10.2022)

Ceník prezentací, článků s podporou a inzerce

Ceník je pouze orientační, výsledná cena je stanovena dohodou, v závislosti na rozsahu, umístění, opakování či navazující mediální spolupráci.

Tištěná strana + publikace na webu + banner 35–49 tisíc Kč
Tištěná strana + publikace na webu

29–40 tisíc Kč

Tištěná strana, bez webu 22-30 tisíc Kč
Zadní strana obálky +  5-9 tisíc Kč
Pro akademické instituce, univerzity a nakladatelství 27–35 tisíc Kč
Prezentace na webu, 30 dní 5–16 tisíc Kč
Banner, 30 dní, cena závisí na pozici, období a aktuální zaplněnosti 2–16 tisíc Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platné od 8. 12. 2021

Délka textu

Na jednu tiskovou stranu se vejde 6 - 7 tisíc znaků, mínus prostor na nadpis a obrázky.

Termín odevzdání podkladů

Podklady do tištěného vydání potřebujeme první den předcházejícího měsíce, tedy např. pro březnové vydání do 1.února, pro dubnové do 1.března atd.

Kontakt

Jeronym Boháček: 777 280 248, jeronymb@gmail.com

Další informace

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné