Matfyz_pivo

Pro inzerenty

Vesmír je měsíčník s dlouhodobou tradicí – uznávaný popularizátor přírodních věd s přesahem ke společensky důležitým tématům. Od svého vzniku v roce 1871 se mezi jeho autory hlásí nejvýznamnější odborníci. Časopis je brán jako důležitý zdroj informací, z něhož čerpají i mnohá další média, dosah i renomé titulu jsou proto značné.

Cena: 96 Kč (předplatitelé 88 Kč), roční předplatné 970 Kč.

Cílová skupina

Čtenáři časopisu jsou vzdělaní a ekonomicky silní lidé od vědců a lékařů po právníky, architekty a manažery inovativních firem. Sílí rovněž zájem studentů (75 % našich čtenářů má VŠ vzdělání, dalších 12 % studuje). Zahraniční obdobou Vesmíru jsou časopisy Scientific American (USA), New Scientist (Velká Británie) či Science&Vie (Francie).

Náklad a čtenost

Prodaný náklad se pohybuje okolo 6000 ks, počet čtenářů je několikanásobně vyšší (Vesmír odebírá řada institucí, je dostupný na vysokoškolských katedrách, ve vědeckých ústavech, v knihovnách…). Web má okolo 70 000 unikátních návštěvníků a 160 000 zhlédnutých stránek měsíčně.

Možnosti inzerce

Nabízíme klasickou inzerci v tištěném časopise i na webu, komerční prezentace a další formy (např. formát „Jsem z…“), podrobnosti rádi sdělíme na vyžádání.

Kontakty

Jeronym Boháček: 777 280 248, jeronymb@gmail.com

Ke stažení:

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné