Pro autory

Obecně

 • Míra popularizace: Text má být srozumitelný i člověku, který se danou problematikou nikdy nezabýval; je určen vzdělaným laikům. Měl by být zajímavý, čtivý, neměl by být pouze popisný.
 • Předání článku: v elektronické podobě e-mailem (redakce@vesmir.cz), na flešce, CD-ROM nebo jiném běžném médiu. K posílání objemnějších dat lze použít i veřejný server www.uschovna.cz nebo se s redakcí předem domluvit na jiném způsobu (třeba přes server FTP).
 • Nezbytné osobní údaje. Kvůli vyplácení honoráře je nutná adresa trvalého bydliště, rodné číslo a číslo účtu, na něž lze honorář poukázat. K urychlení komunikace připojte také telefonní čísla, e-mail, adresu do práce, popřípadě dobu, kdy jste na uvedených místech k zastižení.
 • Verze použitého programu (textového, tabulkového, grafického aj.). Používáte-li některou z nejnovějších verzí, uložte kopii souboru pro jistotu i v některé ze starších verzí programu (není-li souborový formát univerzální).

Texty

 • Délka článku by neměla překročit 10 000 znaků (včetně mezer).
 • Závaznost zaslané verze. Článek prochází poměrně složitým postupem redakčního zpracování, během něhož nelze od autorů přijímat odlišné nové verze.
 • Formát a styly. Text neformátujte. K zvýraznění některých slov nebo pasáží lze použít kurzívu nebo tučný řez. (Zarovnávání či odsazování odstavců, mezery mezi odstavci, použití tabulátorů, zalamování do více sloupců či do rámečků, grafika přímo v textovém souboru a jiné úpravy – to vše redakci přidělává práci.) Nepište celá slova velkými písmeny – ani v nadpisech.
 • Speciální znaky. Na azbuku, řecká písmena, písmena francouzské, dánské aj. abecedy, různé značky, obrázkové symboly atd. upozorněte redakci – např. tím, že je vyznačíte barevně.)
 • Autorská korektura a náhled. Během redakčního zpracování dostane autor svůj text ke korektuře textu – v MS Wordu (po zpracování připomínek recenzentů a všech redakčních úpravách) a později k náhledu vysazeného textu ve formátu PDF (pro kontrolu vzhledu stránek, obrázků, popisek apod.).

Obrázky

 • Jako podklad pro obrázky do Vesmíru můžeme použít diapozitivy, negativy, fotografie, pérovky a počítačové soubory.
 • Nikdy neukládejte obrázky do textového editoru. Obrázky vždy předejte redakci jako jednotlivé samostatné soubory.
 • K očíslovaným obrázkům připravte popisky opatřené odpovídajícími čísly.
 • Fotografujete-li digitálním aparátem, ukládejte data ve formátu RAW a vypněte různé automatické postupy, jimiž fotoaparát zpracovává obraz.
 • Pro bitmapovou grafiku použijte některý z formátů: RAW, TIF, PSD, PCX, BMP. Přednost dáváme formátům RAW, TIF a PSD. Formáty JPG a GIF používáme jen výjimečně, neboť jde o formáty, které používají při ukládání ztrátovou kompresi dat a snímky jsou méně kvalitní.
 • Bitmapová grafika by měla být v rozlišení nejméně 600×600 dpi (pro pérovky) nebo 350×350 dpi (pro autotypie – barevné a šedoškálové obrázky) při velikosti obrázku přibližně odpovídající výsledné velikosti v časopisu. Zhruba platí, že pro celostránkovou fotografii je třeba minimálně 12megapixelový snímač ve fotoaparátu. Nic nezkazíte, budete-li se řídit heslem: „čím větší rozlišení a velikost, tím lépe“ (i kdyby soubory měly být obrovské). Nezvyšujte však rozlišení softwareově, tím se obrázky jen kazí.
 • Vektorová grafika může být v některém z následujících formátů: CDR, AI, EPS, PDF, WMF, CGM, CMX, EMF. Přednost dáváme formátu CDR, AI nebo EPS.
 • Ke grafům, vzorcům a jiným speciálním schématům přidejte vždy i zdrojovou tabulku s daty, popřípadě popište metodu, kterou byly vytvořeny (jde-li o složitější matematické zpracování dat).
 • Používáte-li některý z programů GIS, vyexportujte výsledný obrázek do některého výše uvedeného vektorového nebo bitmapového formátu příslušných parametrů.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné