Veřejné diskuse

2023

Klíště: biologie a medicína

29. května 2023, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Václav Hönig, Ph.D. – laboratoř arbovirologie Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR
 • doc. RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. – katedra medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • MUDr. Aleš Chrdle – primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice
 • prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. – laboratoř arbovirologie Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR; Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 • RNDr. Radek Šíma, Ph.D. – laboratoř molekulární biologie klíšťat Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR

 

2022

Člověk a krajina v proměnách věků

7. listopadu 2022, CEITEC MU, Brno

 • Michal Horsák, PřF MU
 • Milan Chytrý, PřF MU
 • Lucie Juřičková, PřF UK
 • Jiří Macháček, FF MU
 • moderoval Petr Pokorný, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, člen redakční rady Vesmíru

Green Deal v době (post)válečné

25. května 2022, Next Zone Event Space, Praha

 • Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Václav Bartuška, zvláštní velvyslanec ČR pro energetickou bezpečnost
 • Vojtěch Kotecký, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel projektu Fakta o klimatu
 • moderoval Petr Slavíček, VŠCHT Praha, člen redakční rady Vesmíru