Slavíček Petr

Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., (*1976) vystudoval PřF UK v Praze. V Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze se zabývá teoretickou chemií, radiační chemií a fotochemií. Od r. 2007 je členem redakční rady Vesmíru. S Ivonou Malijevskou napsal knihu „Záhady, klíče, zajímavosti očima fyzikální chemie“ (2013). Roku 2016 dostal cenu Neuron. Od r. 2017 je členem Učené společnosti ČR.

Počet článků: 19

Sám sobě pokusným králíkemuzamčeno

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 252, 2022/4
Název článku jsem si vypůjčil z eseje britského populačního genetika, biochemika a fyzikálního chemika, fyziologa a břitkého intelektuála Johna B....
 

Začnou univerzity učit?

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 519, 2021/9
Nejstarší univerzita v italské Bologni byla založena v roce 1088 jako družstvo studentů, kteří si k svému vzdělávání najímali praktiky v určitém...
 

Nenápadný hrdina 20. stoletíuzamčeno

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 319, 2021/5
Pro experimentální obory jsou metody a přístroje zásadní. Proměny hmotnostního spektrometru od fyzikální aparatury se specifickým určením po...
 

Ozonový alarmismus a ozonová skepse

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 418, 2020/7
Klimatické změny, role člověka, možná řešení a ekonomické důsledky se stávají středobodem současné veřejné diskuse. Nemáme přitom dostatek...
 

Záhada „zmenšujícího se“ protonuuzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 228, 2020/4
Rozměr protonu patřil až do roku 2010 k údajům, o kterých se příliš nepochybovalo. Shodovaly se na něm různé experimenty, všechny vedly k poloměru...
 

Tenká hranice autorstvíuzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 50, 2019/1
„Publikuj˝, nebo zhyň“ je často opakovaná fráze reflektující tlak akademického systému na soustavné uveřejňování výsledků své práce. K srdci si ji...
 

Chemická olympiáda aneb Život mladých chemiků v Česku

26. 10. 2018
Většina malých národů je hrdá na těch několik věcí, které od nich svět získal. Čtenář si nejspíš vzpomene, že z českých zemí pochází výrazy jako...
 

Škodí Nobelovy ceny?

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 551, 2018/10
„Je dobré mít nobelistu na univerzitě, ale ne na katedře“, zmínil se nedávno jeden můj německý kolega při náhodné diskusi. Říjnové oznámení...
 

Pohled těch, kdo nezvítězili

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 384, 2018/6
Při otevření pamětí Josefa Římana jsem si vzpomněl na úvod knihy Patricka Ryana Jak jsem vyhrál válku: „Kdejaký generál a polní maršál už...
 

A chemici nebudou mít co žrát…uzamčeno

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 300, 2018/5
Na začátku 19. století se mezi anglickými tkalci začaly šířit nepokoje spojené s rozbíjením strojů, které je v továrnách připravovaly o práci....
 

Příběh heliauzamčeno

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 252, 2018/4
Nebývá zvykem vracet se v této rubrice k dílu vyšlému před více než padesáti lety, navíc zaměřenému na dětského čtenáře. Kniha „Příběh prvku...
 

Věda a pravidla jejího řízení II.

19. 2. 2018
Jaká by měla být česká věda a pravidla jejího řízení? Nad tím se zamýšlejí přední čeští vědci. Reagují tak na příspěvek světově uznávaného chemika...
 

Smraďoch nepřestává udivovatuzamčeno

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 74, 2018/2
Objev supravodivosti před více než sto lety spustil soutěž v hledání materiálu s co nejvyšší teplotou přechodu do supravodivého stavu. V roce 2015...
 

Tak zvané nicuzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 87, 2015/2
Dvacátého května roku 1631 dobyla císařská vojska vedená hrabětem Tillym polabské město Magdeburg. Nastalo mohutné rabování, a když už nebylo co...
 

Nesnesitelná lehkost publikování

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 63, 2014/2
 „Work, finish, publish“. Stručná rada Michaela Faradaye (mladému Williamu Crooksovi) dokládá, že publikování je již dlouhou dobu...
 

Aceny: molekuly pro nanoelektroniku s „českými“ kořeny

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 11, 2011/1
Struktury s řadou vedle sebe naskládaných benzenových jader (obr. 1) vypadají nejen pěkně, ale staly se také hitem (nano)technologie 21. století…
 

Počítačovými hrami k občanské vědě

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 365, 2009/6
Internet představuje ohromnou síť počítačů, mezi kterými jsou sdíleny informace. Připojené počítače ale většinu času nedělají skoro nic. To je...
 

Kdy je voda nejtěžší a kdy nejlehčí

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 222, 2008/4
Voda je natolik spjata s naším životem, že bývá považována za typickou kapalinu. Ve skutečnosti je ale tak málo typická, jak jen si lze představit....
 

Ununbium a jeho chemie

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 616, 2007/10
Až do druhé světové války patřilo rozšiřování periodické tabulky o další prvky do kompetence chemiků. Nyní je příprava nových prvků doménou fyziků...