Redakční rada

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. medicína e-mail   1990
Mgr. Ivan Boháček fyzika e-mail   2020
RNDr. Václav Cílek geologie e-mail   1990
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. molekulární biologie e-mail   2008
doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. virologie e-mail   1990
RNDr. Pavel Duda, Ph.D. biologie e-mail   2019
Mgr. Matyáš Fendrych, Ph.D. rostlinná fyziologie e-mail   2020
doc. RNDr. Vladimír Ferák molekulární biologie e-mail www 1990
RNDr. Martin Ferus, Ph.D. chemie e-mail www 2017
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. parazitologie, taxonomie e-mail www 1990
Dr. et RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. biologie e-mail   1990
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. fyzika e-mail   2019
RNDr. Emil Ginter, DrSc. racionální výživa e-mail   1990
RNDr. Jan Havlík, Ph.D. chemie e-mail   2019
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. zoologie e-mail   2020
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. psychiatrie e-mail www 1990
Ing. František Houdek chemie e-mail   2010
Ing. Marek Hudík, Ph.D. ekonomie e-mail www 2016
prof. MUDr. Přemysl Jiruška neurofyziologie e-mail   2016
RNDr. Jan Kolář, Ph.D. botanika e-mail   2011
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. fyzika e-mail www 1998
prof. RNDr. Oldřich Lapčík, CSc. biochemie e-mail www 2002
doc. Marie Lipoldová, CSc. molekulární biologie e-mail www 1997
prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. medicína e-mail   2020
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. astronomie e-mail www 2001
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. biologie e-mail   2005
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. paleoekologie e-mail www 2006
RNDr. Jan Robovský, Ph.D. biologie e-mail   2019
Mgr. Cyril Říha, Ph.D. architektura, urbanismus e-mail   2011
RNDr. Jiří Sádlo botanika e-mail   1990
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. fyzikální chemie e-mail   2007
prof. RNDr. David Storch, Ph.D. ekologie e-mail   1997
prof. RNDr. Zuzana Storchová, Ph.D. molekulární biologie e-mail   1998
RNDr. Petr Šíma, DrSc. imunologie, embryologie e-mail   1998
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. hydrogeologie e-mail   2011
Mgr. Jan Toman, Ph.D. biologie e-mail   2015
MUDr. Jan Trnka, Ph.D. medicína e-mail   2011
Mgr. Jan Turek, Ph.D. archeologie e-mail   2020
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. etika e-mail   2008
RNDr. Stanislav Vaněk biologie e-mail   2020
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. fyzika e-mail   1990
prof. Ing. Štefan Vilček, CSc. molekulární biologie e-mail www 1990
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. fyziologie e-mail   1990
RNDr. Vladimír Wagner, Ph.D. fyzika e-mail   2006
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. fyziologie e-mail   2014
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. biologie e-mail www 1997

Bývalí členové

prof. RNDr. Pavol Balgavý, CSc. biofyzika     1990–1997
prof. RNDr. Ivo T. Budil antropologie     1998–2003
doc. RNDr. a Dr. rer. nat Fatima Cvrčková biologie     1990–2007
Ing. Slavomír Ďurovič, CSc. mineralogie, geologie     1990–1997
RNDr. Jiří Grygar astronomie     1990–2000
prof. RNDr. Stanislav Komárek dějiny a filozofie přírodních věd     2010–2019
prof. RNDr. Petr Kulhánek fyzika     2011–2016
RNDr. Petr Markoš fyzika     1990–2003
PhDr. Veronika Maxová publicistika     1990–2014
RNDr. Ivo Novák fyzika     1990–1997
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. biochemie, mol. genetika     1990–2007
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. chemie     2016–2020
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. lékařské vědy     2008–2017
RNDr. Klaudius Viceník biokybernetika     1990–1998
† doc. PhDr. Václav Břicháček psychologie     1990–2010
† Mgr. Ivo Budil vědní publicistika     1990–2007
† doc. RNDr. Jiří Fiala matematika, logika     1990–2012
† doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D. kybernetika     1990–2021
† prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc. chemie     1990–2021
† MUDr. Miroslav Holub imunologie     1990–1998
† prof. Ing. Petr Jirounek, Ph.D. neurofyziologie     2000–2014
† RNDr. Igor Kapišinský, CSc. astronomie     1990–1997
† doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. teoretická fyzika     1990–2020
† RNDr. Vojen Ložek, DrSc. paleontologie, geologie     1975–2020
† RNDr. Štefan Maglocký, CSc. botanika     1985–2008
† prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. informatika     2000–2010
† prof. RNDr. Ladislav Miklós, DrSc. ekologie     1990–2013
† prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. fyzika     1982–2010
† doc. Ing. Peter Pelikán fyzikální chemie     1990–1997
† Ing. Ivo Proks, DrSc. chemie     1967–2011
† prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. medicína     1970–2015
† doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc. životní prostředí, zemědělství     1990–2019
† prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. zoologie     1955–1989
† Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D. matematika     2015–2019
† Mgr. Antonín Vítek, CSc. kosmonautika     2004–2012