Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Témata měsíce

Čich

Čich

Počet článků tématu: 9

Člověk má necelých 400 typů čichových receptorů, pes přes 1100. V jejich celkovém počtu na čichové sliznici nás překonávají ještě výrazněji. Svět vnímají jinak než my.

zobrazit články k tématu →

Éčka

Éčka

Počet článků tématu: 7

Kde se vzala éčka? Do potravin
se přidávají už od pradávna a důvody
jsou stále stejné: uchovat jídlo déle,
ochránit je před zkažením, vylepšit
chuť. Přesto, že jejich pověst není
nejlepší, najdou se mezi nimi i látky
přírodní – například agar z řas nebo
některá barviva.

zobrazit články k tématu →

Čas

Čas

Počet článků tématu: 12

Kyvadlové hodiny s kalendářem a astronomickými číselníky mohou pocházet od Václava Kottinga, hodináře ze Znojma a jeho pomocníků Josefa a Jana Kottinga z Prahy, kteří takové hodiny konstruovali v letech 1832–1874. Mechanický systém přesných hodin Sigmunda Rieflera (1894) překonala r. 1921 elektronická soustava malých kyvadel Williama Hamiltona Shortta, což byl nejpřesnější chronometr před objevem elektronických krystalových hodin.

zobrazit články k tématu →

Obaly

Obaly

Počet článků tématu: 5

Recyklace plastových obalů a plastů obecně je poměrně komplikovaná disciplína. Nakládání s odpadními obaly je jednou z nejnaléhavějších ekologických výzev současnosti. Jak zabalit léčivou látku, aby se dostala neporušená na místo účelu? V současné době se intenzivně zkoumá využití lipidových obalů. Jak opravit popálenou kůži? Vzniklo nové odvětví tkáňového inženýrství – výroba umělé kůže.

zobrazit články k tématu →

Elektromobilita

Elektromobilita

Počet článků tématu: 5

Sportovní elektromobil Tesla Roadster s dojezdem 350 km odstartoval v roce 2008 novou éru elektromobility. Na scénu vstoupil nový dravý hráč, kterého konkurence nemohla ignorovat. Vývoj elektromobility ovlivňuje i nástup čínských automobilek a veřejná podpora motivovaná snahou zbavit se v dopravě závislosti na fosilních palivech.

zobrazit články k tématu →

Faleš

Faleš

Počet článků tématu: 6

Klam, podvod, šalba, přetvářka, to vše jsou synonyma pro výraz faleš. Schopnost volit cestu bez použití těchto vzorců chování vnímáme jako společensky žádoucí a osoby, které tak nejednají, trestáme. Jak se ale chovat k umělým inteligencím, které jsou, jak se ukazuje, rovněž schopny lhát? Máme je učit morálce, anebo je vhodnější začít se k jimi generovanému obsahu chovat jako by šlo o divadelní představení Shakespearova Hamleta?

zobrazit články k tématu →

Obnova

Obnova

Počet článků tématu: 7

Atomová bomba shozená na Hirošimu je symbolem totální zkázy a prohry. Paradoxně se Japonsko v dalším čtvrtstoletí stalo třetí nejsilnější ekonomikou světa. Co určuje, jaké důsledky bude mít válka a mír pro vítěze a poražené? A podobně, na čem závisí, zda se podaří obnovit zničené ekosystémy a vymírající populace?

zobrazit články k tématu →

Antibiotická rezistence

Antibiotická rezistence

Počet článků tématu: 7

Zvyšující se rezistence patogenních bakterií k antibiotikům ohrožuje životy milionů pacientů. Je jí proto třeba koordinovaně čelit a paralelně vyvíjet alternativní terapeutické postupy. Kromě využití fágů se výzkum zaměřuje i na vývoj nových typů léčiv. Jedno z nich bakterie nezabíjí, ale odzbrojuje: inhibuje toxiny a zabraňuje tvorbě biofilmů u Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter baumannii.

zobrazit články k tématu →

Zapomínání

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné nejen pro zachování duševního zdraví, ani knihovny nejsou neomezené, bez ohledu na typ nosiče. Navíc podstatou hezkých příběhů je vypuštění nepodstatných detailů. A je jedno, jde-li o vědeckou teorii, historii nebo o individuální skazky, které si vyprávíme. Patologickým formám zapomínání však musíme čelit, jakkoli to není snadné.

zobrazit články k tématu →

Pohyb

Pohyb

Počet článků tématu: 5

Pohyb je všudypřítomný, odehrává se na všech velikostních škálách od atomů, molekul a buněk po kupy galaxií a celý rozpínající se vesmír. Bez pohybu není život a snaha porozumět jeho zákonitostem často přináší překvapivá zjištění.

zobrazit články k tématu →