Témata měsíce

Zapomínání

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné nejen pro zachování duševního zdraví, ani knihovny nejsou neomezené, bez ohledu na typ nosiče. Navíc podstatou hezkých příběhů je vypuštění nepodstatných detailů. A je jedno, jde-li o vědeckou teorii, historii nebo o individuální skazky, které si vyprávíme. Patologickým formám zapomínání však musíme čelit, jakkoli to není snadné.

zobrazit články k tématu →

Pohyb

Pohyb

Počet článků tématu: 5

Pohyb je všudypřítomný, odehrává se na všech velikostních škálách od atomů, molekul a buněk po kupy galaxií a celý rozpínající se vesmír. Bez pohybu není život a snaha porozumět jeho zákonitostem často přináší překvapivá zjištění.

zobrazit články k tématu →

Vzory

Vzory

Počet článků tématu: 6

Biologickými strukturami a vzory se lidé rádi inspirují, ať už z čistě estetických důvodů, nebo pro jejich funkčnost. A 3D tisk tuto inspiraci značně usnadňuje – jako v případě svítidla od americké umělkyně Bathsheby Grossmanové, která si za vzor vzala schránky rozsivek.

zobrazit články k tématu →

Moře

Moře

Počet článků tématu: 8

Moře a oceány člověku vždy sloužily jako zdroj obživy, k obchodování i k vedení válek. Vůle vyhýbat se konfliktům s sebou přinášela snahu regulovat chování člověka na moři. Objevy nerostných surovin na mořském dně a možnosti jejich využití k tomu přispěly.

zobrazit články k tématu →

Signál a šum

Signál a šum

Počet článků tématu: 6

Porovnání velikosti Future Circular Collider (FCC), zvažovaného budoucího urychlovače, který by měl nahradit LHC poté, co v roce 2040 zřejmě ukončí výkumný program. Zda bude FCC zařazen do strategie výzkumu fyziky částic CERN se má rozhodnout v roce 2027 po zevrubné analýze nákladů a klíčových technologií. Všechny velké urychlovače, stejně jako další velké vědecké infrastruktury, produkují ohromná množství experimentálních dat, z nichž je v daném experimentu relevantní třeba jen malá část. Z toho však neplyne, že ta zbylá část dat je něpotřebná

zobrazit články k tématu →

Adaptace

Adaptace

Počet článků tématu: 3

Kodulka Dasymutilla gloriosa obývá vyprahlé oblasti jihozápadu USA. Její mohutné ochlupení a (mimo polární oblasti neobvyklé) bílé zbarvení ji maskuje mezi opadanými plody keře larey trojzubé (Larrea tridentata). Detailnější výzkum však odhalil, že primární účel této adaptace je termoregulační. Adaptace mnohdy nejsou tím, čím se zdají být.

zobrazit články k tématu →

Plasty

Plasty

Počet článků tématu: 5

Viditelný i neviditelný plastový odpad je všudypřítomný a neustále ho přibývá. Najdeme jej v oceánech, řekách i v pitné vodě, ve vzduchu i v půdách. Mikroplasty a nanoplasty pronikají i do živých organismů. Jejich přítomnost byla prokázána v pletivech rostlin, v tělech ryb, dobytka i v tkáních lidských.

zobrazit články k tématu →

Růst

Růst

Počet článků tématu: 7

Jakými zákonitostmi se řídí růst rostlin, savců, primátů, člověka? Je nedokončený růst opravdu nedokončený? A je možný trvalý ekonomický růst? Musí ekonomiky růst?

zobrazit články k tématu →

Propojený svět

Propojený svět

Počet článků tématu: 6

Světem v míře nebývalé putují suroviny, zboží i informace (na obrázku lodní doprava). Svou činností ovlivňujeme dění na jiných světadílech a zrovna tak jsme pod vlivem tamních událostí. Jakékoli větší narušení globálních vztahů může způsobit ekonomické, sociální, bezpečnostní nebo environmentální otřesy napříč planetou.

zobrazit články k tématu →

DNA jako důkaz

DNA jako důkaz

Počet článků tématu: 6

Schopnost izolovat z desetitisíce let starých (nebo i starších) vzorků fragmenty DNA a číst jejich sekvence přinesla nový pohled na evoluci člověka i na složení pravěkých ekosystémů. Na snímku je 36 000 let stará lebka muže z naleziště Kostenki na břehu Donu (Voroněžská oblast, Rusko). Jeho DNA ukázala jeho větší příbuznost s dnešními Evropany než s obyvateli Asie.

zobrazit články k tématu →