Témata měsíce

Obaly

Obaly

Počet článků tématu: 5

Recyklace plastových obalů a plastů obecně je poměrně komplikovaná disciplína. Nakládání s odpadními obaly je jednou z nejnaléhavějších ekologických výzev současnosti. Jak zabalit léčivou látku, aby se dostala neporušená na místo účelu? V současné době se intenzivně zkoumá využití lipidových obalů. Jak opravit popálenou kůži? Vzniklo nové odvětví tkáňového inženýrství – výroba umělé kůže.

zobrazit články k tématu →

Elektromobilita

Elektromobilita

Počet článků tématu: 5

Sportovní elektromobil Tesla Roadster s dojezdem 350 km odstartoval v roce 2008 novou éru elektromobility. Na scénu vstoupil nový dravý hráč, kterého konkurence nemohla ignorovat. Vývoj elektromobility ovlivňuje i nástup čínských automobilek a veřejná podpora motivovaná snahou zbavit se v dopravě závislosti na fosilních palivech.

zobrazit články k tématu →

Faleš

Faleš

Počet článků tématu: 6

Klam, podvod, šalba, přetvářka, to vše jsou synonyma pro výraz faleš. Schopnost volit cestu bez použití těchto vzorců chování vnímáme jako společensky žádoucí a osoby, které tak nejednají, trestáme. Jak se ale chovat k umělým inteligencím, které jsou, jak se ukazuje, rovněž schopny lhát? Máme je učit morálce, anebo je vhodnější začít se k jimi generovanému obsahu chovat jako by šlo o divadelní představení Shakespearova Hamleta?

zobrazit články k tématu →

Obnova

Obnova

Počet článků tématu: 7

Atomová bomba shozená na Hirošimu je symbolem totální zkázy a prohry. Paradoxně se Japonsko v dalším čtvrtstoletí stalo třetí nejsilnější ekonomikou světa. Co určuje, jaké důsledky bude mít válka a mír pro vítěze a poražené? A podobně, na čem závisí, zda se podaří obnovit zničené ekosystémy a vymírající populace?

zobrazit články k tématu →

Antibiotická rezistence

Antibiotická rezistence

Počet článků tématu: 7

Zvyšující se rezistence patogenních bakterií k antibiotikům ohrožuje životy milionů pacientů. Je jí proto třeba koordinovaně čelit a paralelně vyvíjet alternativní terapeutické postupy. Kromě využití fágů se výzkum zaměřuje i na vývoj nových typů léčiv. Jedno z nich bakterie nezabíjí, ale odzbrojuje: inhibuje toxiny a zabraňuje tvorbě biofilmů u Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter baumannii.

zobrazit články k tématu →

Zapomínání

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné nejen pro zachování duševního zdraví, ani knihovny nejsou neomezené, bez ohledu na typ nosiče. Navíc podstatou hezkých příběhů je vypuštění nepodstatných detailů. A je jedno, jde-li o vědeckou teorii, historii nebo o individuální skazky, které si vyprávíme. Patologickým formám zapomínání však musíme čelit, jakkoli to není snadné.

zobrazit články k tématu →

Pohyb

Pohyb

Počet článků tématu: 5

Pohyb je všudypřítomný, odehrává se na všech velikostních škálách od atomů, molekul a buněk po kupy galaxií a celý rozpínající se vesmír. Bez pohybu není život a snaha porozumět jeho zákonitostem často přináší překvapivá zjištění.

zobrazit články k tématu →

Vzory

Vzory

Počet článků tématu: 6

Biologickými strukturami a vzory se lidé rádi inspirují, ať už z čistě estetických důvodů, nebo pro jejich funkčnost. A 3D tisk tuto inspiraci značně usnadňuje – jako v případě svítidla od americké umělkyně Bathsheby Grossmanové, která si za vzor vzala schránky rozsivek.

zobrazit články k tématu →

Moře

Moře

Počet článků tématu: 8

Moře a oceány člověku vždy sloužily jako zdroj obživy, k obchodování i k vedení válek. Vůle vyhýbat se konfliktům s sebou přinášela snahu regulovat chování člověka na moři. Objevy nerostných surovin na mořském dně a možnosti jejich využití k tomu přispěly.

zobrazit články k tématu →

Signál a šum

Signál a šum

Počet článků tématu: 6

Porovnání velikosti Future Circular Collider (FCC), zvažovaného budoucího urychlovače, který by měl nahradit LHC poté, co v roce 2040 zřejmě ukončí výkumný program. Zda bude FCC zařazen do strategie výzkumu fyziky částic CERN se má rozhodnout v roce 2027 po zevrubné analýze nákladů a klíčových technologií. Všechny velké urychlovače, stejně jako další velké vědecké infrastruktury, produkují ohromná množství experimentálních dat, z nichž je v daném experimentu relevantní třeba jen malá část. Z toho však neplyne, že ta zbylá část dat je něpotřebná

zobrazit články k tématu →