Projekty

Mimo vydávání časopisu organizujeme mimořádné projekty, jejichž hlavním smyslem je šíření zájmu o vědu v co možná nejširším okruhu lidí.

2019

Telefonát z Marsu

Ve spolupráci s Oddělením kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd jsme vymysleli a zorganizovali mezinárodní soutěž „Telefonát z Marsu“. Do projektu se zapojilo téměř 600 lidí z 53 zemí světa, kteří nahráli půlminutové poselství. Jedenáct nejzajímavějších nahrávek poletí v paměti českého vědeckého přístroje  se sondou ExoMars 2020 k Marsu a jedna nahrávka bude odvysílána zpět na Zemi. Jde o první projekt v historii kosmonautiky, kde lidé mají možnost aktivně ovclivnit podobu meziplanetárního přenosu. Projekt lze na stránkách mars.vesmir.cz ovlivnit až do přistání sondy ExoMars na rudé planetě na jaře roku 2021.

2018

Inspirace nové generace (ING) III.

Pokračování úspěšného projektu z roku 2016 s vybranými studenty, pro něž organizujeme tematické dílny v dalších významných vědeckých laboratořích a dáváme studentům možnost skutečně se dotknout věd, kterých se jinak dotknout nemohou.

Slatinné máslo

Začátkem června 2018 jsme na veřejně nepřístupném slatiništi ponořili kilogram čerstvého másla. Jde o experiment, který napodobuje chování pravěkých Evropanů, jejichž máselné hroudy se archeologům podařilo najít na mnoha místech Evropy. Předpokládáme, že máslo na místě zůstane nejméně rok. Po této době vzorky vyzvedneme a spolu s vědci prozkoumáme. Zajímavé souvislosti naleznete v článku Proč je nám máslo drahé.

2017

Stopy v čase

Projekt ve spolupráci s Botanickou zahradou v Praze Troji, zaměřený na popularizaci egyptologie a paleontologie. V místě konání jsme odstartovali „nejdelší vědecko-technický experiment v dějinách lidstva.“ CD z temperovaného skla uložené ve speciální schráně s argonovou atmosférou má podle výrobce vydržet funkční do roku 3017. Identické kontrolní CD je uloženo v depozitářích Národního archivu v Praze.

Inspirace nové generace (ING) II.

Pokračování úspěšného projektu z roku 2016 s vybranými studenty, pro něž organizujeme tematické dílny v dalších významných vědeckých laboratořích a dáváme studentům možnost skutečně se dotknout věd, kterých se jinak dotknout nemohou.

Expedice meteorit

Ve spolupráci s astronomy Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd pokračujeme v organizaci expedic dobrovolníků za nalezením nedávno spadlých meteoritů. Jen během března se uskutečnily tři.

Přihlaste se nezávazně k účasti v budoucích expedicích

2016

Inspirace nové generace (ING) I.

Vzdělávací projekt, pro který jsme získali 641 středoškoláků z celé republiky. Účastníci celý rok odebírali časopis Vesmír a dle vlastního zájmu se účastnili tematických dílen, které jsme uspořádali s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno, HiLASE a ELI Beamlines Dolní Břežany.

Experiment: Někdo to rád hořké

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jsme uspořádali populačně-genetický experiment, v němž si mohl každý účastník jednoduše vyzkoušet, zda má vlohu pro vnímání specificky hořké chuti látky fenylthiokarbamid (PTC). Dotazník nakonec vyplnilo 1039 respondentů od 5 do 87 let věku (54 % žen a 46 % mužů), jejichž odpovědi přinesly v několika ohledech překvapení. Projekt se následně rozšířil i do středních škol, díky nimž vědci získali dalších 860 respondentů z celé republiky.

Pošlete vzkaz skřítkům

Projekt, který veřejnosti umožnil zapsat své jméno do paměti přístroje, který poletí do vesmíru na palubě kosmické sondy TARANIS, určené pro výzkum nadoblačných blesků. Do soutěže se přihlásilo 547 zájemců. Porota ve složení vědecká novinářka Eva Bobůrková, vědecký novinář Vladimír Kořen, spisovatel Ondřej Neff, genetik Václav Pačes, fyzik Ondřej Santolík a publicista Pavel Toufar vybrala 101 krátkých textových poselství, jež jsou spolu se všemi 547 jmény přispěvatelů zaznamenána v paměti sondy. Spolupořadatelem projektu byl Ústav fyziky atmosféry Akademie věd.

Stránky projektu „Pošlete vzkaz skřítkům“

Expedice meteorit

Ve spolupráci s astronomy Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd organizujeme deset expedic dobrovolníků za nalezením nedávno spadlých meteoritů u Žďáru nad Sázavou a později Hradce Králové. Celkem se nám přihlásilo 144 dobrovolníků.

Přihlaste se nezávazně k účasti v budoucích expedicích

2015

Pojmenuj superlaser

Popularizační soutěž, v níž vědci dali prostor veřejnosti, aby pojmenovala pět vysoce výkonných laserů center HiLASE a ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Soutěžící zaslali 808 návrhů jmen, z nichž vybírala porota ve složení fyzička Martina Boháčová, herečka Barbora Hrzánová, manažer Roman Hvězda, chemik Michael Londesborough, fyzik Tomáš Mocek a vědecký novinář Ondřej Vrtiška. Vítěznými názvy se staly AVOJA, Krakatit, Perla, Bivoj, Ámos a Lucifer, z nichž posledně jmenovaný bude po dokončení nejvýkonnějším laserem světa.

Čtěte také: Čapkovský superlaser

Kino Vesmír

V září jsme ve spolupráci s Life Sciences Film Festivalem uspořádali vědecko-populární filmovou projekci s následnou on-line videodiskusí mezi Brnem a Prahou. Akce se zúčastnilo 305 diváků.

Expedice vesmír 2015

Hlavním cílem tohoto ročníku soutěže byl pilotovaný kosmický let pětičlenné posádky. Pro fiktivní misi s cílem odklonit asteroid na kolizní dráze se Zemí učily studenty praktickým dovednostem vědci Akademie věd. Spolupořadatelem projektu byly Fyzikální ústav Akademie věd a centra HiLASE a ELI Beamlines Dolní Břežany.

Stránka projektu „Expedice vesmír 2015“

2014

Expedice vesmír 2014

Po deseti letech jsme navázali na stejnojmenný projekt, který založil jeden z členů redakce jako aktivitu popularizující vědu formou dobrodružné soutěže ve věkové kategorii 10 až 15 let. V tomto roce jsme jako hlavní námět zvolili misi evropské sondy Rosetta ke kometě Čurjumov-Gerasimenko. Porotci jaderná fyzička Dana Drábová, astronom Jiří Grygar a psycholog Radvan Bahbouh vybrali pětičlennou posádku, kterou poté školili čeští vědci pro konkrétní vědecké úkoly mise. Posádka poté v celodenním simulovaném letu zamířila ke kometě. Po přistání na jejím povrchu a splnění hlavních úkolů se vrátila zpět na Zemi. Spolupořadatelem akce byla plzeňská Techmania.