Historie časopisu

Dne 31. března 1871 předložil kandidát lékařství Václav F. Kumpošt „slavnému cís. král. policejnímu ředitelství a slavnému cís. král. státnímu zastupitelství" oznámení, že „dnem 15. dubna 1871 počne v Praze v příštím bytu svém (od 15. dub. t. r. najmutém) čís. 32 nov. Karlovo náměstí vydávati vlastním svým nákladem a vlastní svou redakcí periodický časopis Vesmír  ... se žádostí, aby u vědomost je vzíti ráčili."

Kumpošt (* 1843), Purkyňův žák, v úvodníku prvního čísla formuloval poslání časopisu:

„Pěstování věd přírodních v rozměrech nejširších je životní otázkou naší! K rozřešení její zdárnému působiti bude pak povždy účelem listu našeho.“

Zakladateli Vesmíru ale rychle ubývalo sil, sužovala ho tuberkulóza. Roli vydavatele proto už roku 1872 převzal Antonín Frič. I na redakční přípravě časopisu se Kumpošt podílel stále méně, chod redakce převzali z velké části přírodovědci František NekutČeněk Kotal. Václav F. Kumpošt zemřel 26. února 1874.

Vesmír vycházel do roku 1907, poté se na několik let odmlčel. Podnět k jeho obnovení dal v roce 1923 Alois Rašín, vydavatelem se stal botanik prof. Bohumil Němec, který v prvním čísle napsal:

„Zvláště v této době porušených anebo rozbouřených názorů mravních, v době bezohledného boje o moc a honby za hmotnými úspěchy je třeba, aby byl v našem národu udržován a posilován onen vyšší a ušlechtilý zájem, jímž se lidstvo povznáší nad prospěch všedního dne a jímž se stává opravdu bytostí stojící nad přírodou.“

Od 50. do 90. let dvacátého století Vesmír vydávala Československá akademie věd, dnes vydavatelství Vesmír, s. r. o. Ivana Boháčka a Stanislava Vaňka. Provoz časopisu v posledních letech podpořily Nadační fond Neuron, Nadační fond Avast, Český literární fond a Syndikát novinářů České republiky.

Kumpoštův úvodník prvního čísla

Kompletní první ročník

Začátky Vesmíru (článek prof. Otakara Matouška z roku 1961)

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné