Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Redakce

Časopis Vesmír vychází od roku 1871, nyní jako tištěný měsíčník rozšířený o průběžně aktualizovaný on-line obsah. Obrací se na čtenáře se zájmem o přírodní vědy s přesahem k dalším oborům.

Zdaleka není jen o vesmíru – navzdory svému názvu, který je třeba chápat v dobovém kontextu. V roce 1871 ještě slovo „vesmír“ neodkazovalo na kosmos, ale na veškerý (pozemský) svět. Název měl naznačovat šíři témat, jimž se časopis věnuje.

Vesmír představuje vědu nikoli jako „černou skříňku“ záhadně generující objevy a vynálezy, ale jako spletitý proces poznávání světa. Koriguje mediální zkratky a zprostředkovává argumenty pro diskusi o společenských tématech, k nimž má věda co říci.

Autory většiny článků jsou vědci působící na českých i zahraničních výzkumných institucích a vysokých školách. Redakce se stará o to, aby články byly srozumitelné a přínosné i pro čtenáře bez hlubších znalostí daného oboru.

Časopis vydává společnost Vesmír, s. r. o., jejímiž společníky jsou členové redakce. Vydávání časopisu podporují Nadační fond IOCB Tech a Nadace Český literární fond.

        

Při časopisu funguje také Nadační fond časopisu Vesmír (transparentní účet), který financuje předplatné Vesmíru vítězům studentských soutěží a pomáhá financovat popularizační akce pro veřejnost. V roce 2020 do něj nejvyšší částkou přispěla IOCB Tech s.r.o., dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

V minulosti Vesmír podpořily také NF Neuron a NF Avast (dnes funguje jeho nástupce Abakus).

Náš tým:

Ondřej Vrtiška

Šéfredaktor

e-mail vrtiska@vesmir.cz

Původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.

 

Ivan Boháček

Redaktor

e-mail bohacek@vesmir.cz

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Stanislav Vaněk

Redaktor

e-mail vanek@vesmir.cz

Vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.

Eva Bobůrková

Redaktorka

e-mail eva@boburka.cz

Původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.

Zora Göthová

Redaktorka

e-mail gothova@vesmir.cz

Vystudovala publicistiku a mediální studia. Ale místo klasické novinařiny zakotvila v roce 2000 v redakci Vesmíru, kde se věnuje redigování textů, kreslení obrázků, spolupráci s externími autory a dalším věcem spojeným s chodem časopisu.

Pavel Hošek

Redaktor

e-mail hosek@vesmir.cz

Vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).

Marek Janáč

Redaktor

e-mail marek.janac@seznam.cz

Publicista, dokumentarista. Autor dokumentů Magion (2018) - ocenění AFO 2019, Screen Power Film Festival 2021, Mokrsko 2008 (spoluautorka J. Jirátová) - ocenění Prix Bohemia Radio 2009. Autor projektu Divnopis (spoluautoři P. Tumlíř, M. Harvalík; rozhlas - 150 dílů, televize - 52 dílů, dvě knihy; samostatně osm CD s populárně-vědeckou tematikou. Zakladatel a vedoucí projektu Politické procesy.