Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Göthová Zora

Zora Göthová vystudovala publicistiku a mediální studia. Ale místo klasické novinařiny zakotvila v roce 2000 v redakci Vesmíru, kde se věnuje redigování textů, kreslení obrázků, spolupráci s externími autory a dalším věcem spojeným s chodem časopisu.

Počet článků: 4

Stav kojení dětí v České republice

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 596, 2002/10
Posledních dvacet let znamená renezanci kojivosti dětí v České republice. V 80. letech 20. století se stav kojení přiblížil trendu z počátku...
 

Alzheimerova choroba v síti

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 686, 2001/12
Při každodenním styku s blízkými, kteří vám mnoho let poskytovali zázemí a jistotu, někdy nemusíte vnímat drobné změny v jejich chování. Důsledky...
 

Obezita dětí pijících slazené nápoje

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 656, 2001/11
V současné době se vzrůstající nadváha dětí stává pravděpodobně jedním z nejčastějších lékařských problémů v USA. V letech 1990–1994 se zvýšila...
 

Životní prostředí a sekačky na trávu

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 536, 2001/9
Vůně čerstvě posekané trávy ve vzduchu je charakteristickým rysem léta. Nová studie ovšem ukazuje, že některé zplodiny z výfuků benzinových sekaček...