Vesmír: 2002/10

datum vydání: 5. 10. 2002

Úvodník

Člověk k obrazu počítače

Jsou to celkem vzácné případy, kdy se odborník osmělí plísnit svůj vlastní obor. Kolegové to nesnášejí a snadno uhádneme proč. Hlas zasvěcence něco...

Glosy

Noste dříví do lesa!

Nejeden našinec žije v představě, že krásné hvozdy naší domoviny začaly strádat až s rozvojem průmyslové výroby, resp. s příchodem kyselých dešťů...

Komentáře a názory

Dá se život udržet?

Program trvale udržitelného rozvoje má nepochybně úspěch. Přitahuje a nikdo se mu dnes už neodváží smát, protože by vypadal jako hlupák. Vyjadřuje...

Nákaza informacemi

Po zářijovém teroristickém útoku na New York (v době od 16. října do 15. listopadu) uskutečnili S. Galea a jeho kolegové z Centra epidemiologických...

Nad knihou

František Daneš a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí

Čeští a moravští jazykovědci z Akademie věd a univerzit popisují stav češtiny jako jazyka malého evropského národa na konci 20. století, který...

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ: Slovník pomístních jmen v Čechách.

V letech 1963–1980 byl pořízen soupis všech pomístních jmen (tj. jmen polí, luk, lesů, hor, vod, cest apod.) na území Čech. Kromě odborníků...

Roboty – prokletí, vykoupení, nebo něco mezi tím?

Oblíbenou činností jednoho druhu intelektuálů je nahánění hrůzy. Mohla by to být i užitečná činnost, kdyby její kořeny vedly hluboko, k mravní...

Jazykový koutek

Vymítat démony na mýtině

Dříve než se dostaneme k meritu věci, tedy k mýcení lesa, položme si otázku, proč se slovesa vymýtit a vymítat píšou každé jinak a proč si je...

Mozaika

Mozaika

Povodně v pozornosti vědců Rozvodněný Dunaj v Pasově a ohrožený Karlův most v Praze – tyto dvě fotografie se dostaly i na stránky vědeckých...

Diskuse

Temno v pralese a vojna vedcov

Som rád, že môj priatež Anton Markoš z Karlovej univerzity upozornil na dôležitú knihu nezávislého investigatívneho žurnalistu Patricka Tierneyho...

Medzi domýšľavosťou a pokorou

Som rád, Peter, že si to napísal; keď slepý a hluchý referujú o návšteve tej istej opery, je lepšie prečítať si oba referáty. Ja nie som antropológ...

Výtvarné umění

Návody k upotřebení

Před několika lety jsem měl (samozřejmě zcela výjimečnou) příležitost říci Jiřímu Kolářovi, že se starám o výtvarnou přílohu Vesmíru, že jsem tam...

Dopisy čtenářů

Stres, genotyp a Helicobacter – více otázek než odpovědí

Možná že svou část pravdy mají zastánci „infekční“ i „psychosomatické“ teorie vzniku vředového onemocnění žaludku a že časem bude možno oba...

Čím hloupější jsou lidé, tím inteligentněji vypadají počítače

Kdo chce dělat vědu, nesmí si klást některé otázky, například po smyslu, užitečnosti a dopadu toho, co dělá. Musí dodržovat disciplínu....

Ostrovy Trindade a Martin Vaz

Na západ od Jižní Ameriky leží v rovníkovém pásu Galapágy. Díky Ch. Darwinovi jsou dnes známým a proslaveným souostrovím a dostalo se jim vzletných...

Judita Durynská – paní znamenité krásy a ducha neobyčejného

Královniny pozůstatky byly objeveny při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích, které Judita založila na počátku 2....

Případ váhavého ledovce

V globálním klimatickém systému náleží klíčová role Grónskému a Antarktickému ledovci. Je v nich uloženo tolik vody, že by tání těchto ledovců...

Původce lymské boreliózy a psychické poruchy

Znalost příčin nemoci je prvním krokem k její úspěšné léčbě. Počátkem 20. století trpělo 10–15 % pacientů přijímaných do psychiatrických ústavů...

Kogitoid – operační systém myslícího počítače

Podle jedné z možných definic je umělá inteligence obor informatiky, který se snaží aplikovat počítače na problémy, jejichž řešení člověkem...

Victoria na plavbě kolem světa

Kanály západní Patagonie jsou labyrintem průlivů, fjordů, úžin, zálivů a zátok. Ttao krajina, kterou Golfo de Penãs dělí na dvě poloviny, sahá od...

Město jako Kainovo znamení

Doma je málokdo prorokem, zvláště v Čechách, kde jinak vždy bylo proroků dostatek. Řeč bude o Petru Chelčickém. Málokdo o něm za hranicemi Čech...

Aktuality

Populace štíra v Čechách

Výskyt štírů v Čechách bývá považován za senzaci. Základní, často publikovanou informaci je možné shrnout do věty: „Na Slapech žije populace štíra...

Staré kosti a nová velryba

V sedmdesátých letech minulého století byly na mořském břehu blízko kalifornského San Diega postupně nalezeny čtyři uhynulé exempláře středně...

Globální oteplování a zvířata

Protože jsou důvodné předpoklady, že v příštích letech bude světové klima teplejší a sušší, pokoušejí se vědci předpovědět, jak na to budou...

Stav kojení dětí v České republice

Posledních dvacet let znamená renezanci kojivosti dětí v České republice. V 80. letech 20. století se stav kojení přiblížil trendu z počátku...

Tak přece jenom špenát!

Špenát, populární nejen díky Pepkovi námořníkovi, nesprávným informacím o vysokém obsahu železa a objevování biochemických procesů fotosyntézy, se...