mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Wiedermann Jiří

Doc. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., (*1948) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Bratislavě. V Ústavu informatiky AV ČR a na Matematicko-fyzikální fakultě UK se zabývá nestandardními modely výpočetních systémů. (http://www.cs.cas.cz)

Počet článků: 1

Kogitoid – operační systém myslícího počítače

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 576, 2002/10
Podle jedné z možných definic je umělá inteligence obor informatiky, který se snaží aplikovat počítače na problémy, jejichž řešení člověkem...