Hruška Jakub

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., (*1964) Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, pracuje v České geologické službě a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Zabývá se problematikou ochrany přírody a krajiny, změnou klimatu, vlivem kyselého deště na vody, půdy, lesy a ekologií zemědělské krajiny.

Počet článků: 9

Přehlížená proměna zemědělství

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 210, 2019/4
Při debatách o naší krajině se často zmiňuje problém její struktury ve smyslu úbytku krajinných prvků – mezí, polních cest, malých vodotečí či...
 

Lesy v globálním koloběhu uhlíku

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 496, 2009/7
Studium koloběhu uhlíku se do popředí zájmu dostalo ve spojitosti s globální změnou klimatu. Uhlík je hlavní součástí metabolismu celé planety....
 

Dusík v lesních ekosystémech

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 866, 2008/12
Jedním z globálních problémů, se kterým se v posledních desetiletích potýká většina ekosystémů, je nadmíra přijatelného dusíku (viz Vesmír 86, 362,...
 

Horské lesy nakyselo

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 398, 2006/7
Dnešní ne zcela uspokojivý stav našich horských lesů je důsledkem historického vývojevlivu člověka na tyto ekosystémy. Pro pochopení současného...
 

Otázka kam táhnout vozík nemá jednoznačnou odpověď

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 34, 2003/1
Záměrem článku „Noste dříví do lesa!“ (Vesmír 81, 568, 2002/10) nebylo kazit někomu potěšení z fyzické práce v tichém zimním lese Drahanské...
 

Noste dříví do lesa!

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 568, 2002/10
Nejeden našinec žije v představě, že krásné hvozdy naší domoviny začaly strádat až s rozvojem průmyslové výroby, resp. s příchodem kyselých dešťů...
 

Kyselé deště a horská rašeliniště

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 438, 1999/8
Účinkům kyselých dešťů je u nás vystavena veškerá příroda. Proč se tedy zkoumají horská rašeliniště? Jsou to přirozeně kyselé ekosystémy a hovořit...
 

Vliv kyselého deště na povrchové vody

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 544, 1996/10
Provádím dlouhodobá měření pH vod v okolí Mnichovic u Prahy. Věnuji se pěti rybníkům a jednomu potoku. Nacházejí se z větší části v otevřené...
 

Vliv kyselého deště na povrchové vody

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 373, 1996/7
Dvě hlavní příčiny kyselé atmosférické depozice, označované populárně jako kyselý déšť, jsou emise oxidu siřičitého (SO2), který vzniká zejména...