Vesmír: 1996/10

datum vydání: 5. 10. 1996

Úvodník

Kámen roku

Je velký jako brambora a váží téměř dva kilogramy - obrázek. (Americké brambory jsou větší než naše, k bifteku tam dostanete jednu bramboru a jste...

Poznámky a glosy

Redukcionisté si činí nárok na lidskou duši

Když jsem v roce 1949 přeložil a v nakladatelství Život a práce vydal knihu Pierra Rijlanta Základy psychofysiologie, byl jsem z marxistických...

Eseje

Život chirurga

Tourettův syndrom postihuje lidi každé rasy, každé kultury, společenské vrstvy a každé pospolitosti. Kdo ví, že tento syndrom existuje, pozná ho na...

Nad knihou

M. Crichton: The Lost World

Nemoc šílených dinosaurů. Titul vypůjčený (či ukradený) od A. C. Doyla (u nás známý jako Ztracený svět), syžet okopírovaný do dosti hlubokých...

Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner: The Altruistic Personality

Kniha má podtitul „Zachránci Židů v nacistické Evropě“ a klade si otázku: Co vede prostou ženu či muže k riskování vlastních životů v zájmu pomoci...

D. Ž. Bor: Napříč říší královského umění,

Pokud bychom hledali moto této knihy, našli bychom ho ve XXI. kapitole věnované transmutaci kovů. Autor zde píše, že „každý má právo vystavovat se...

Ilustrovaná encyklopedie A–Ž , 3 svazky

Bez nápadné reklamy a za téměř ostentativního nezájmu sdělovacích prostředků se v r. 1995 objevily na knižním trhu v rychlém sledu (duben, červen,...

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Encyklopedie podává zajímavým způsobem přehledné informace o 1200 významných českých a slovenských osobnostech z různých oblastí...

Jazykový koutek

Tutor a jeho svěřenci

Tutor je v Anglii (a částečně i v Americe) poručník, ochránce, strážce, instruktor, vychovatel, domácí učitel, korepetitor a na anglosaských...

Mozaika

Srpen ve vědě

Mikroorganizmy na Marsu?Odpověď na podtitulek tohoto přehledu je v srpnu nezvykle jednoznačná – psalo se o stopách života na Marsu, o tom, že...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Papírový vlahoměr či vlastně vlahovid pořídí se takto: Pijavý papír máčí se v roztoku, jenž obsahuje 30 dílů chloridu kobaltnatého, 15 dílů...

Výtvarné umění

Uvnitř sochy

Pozoruji strom. Mohu ho vnímat jako obraz: jako sloup, který ční do výše v přívalu prudkého světla, nebo jako rozstříklou zeleň, jíž prosvítá jemná...

Dopisy čtenářů

Ad Vesmír 5+6/96

... ve Vesmírech 5+6/96 je jako překladatelka knihy Jak se věci mají uvedena paní Eva Šimečková. Nicméně překladatelkou dominantní části knihy je...

Ad „Molekulové motory“

Vedete-li nějakou evidenci ohlasů na jednotlivé články, připište prosím jedničku s hvězdičkou prof. Oldřichu Nečasovi za „Molekulové motory“ v...

Víte, co jsou to notofágy?

Nemáme rádi, když se ve Vesmíru vyskytnou cizí slova, která – aspoň v užité formě – neznáme. A tak jsme se ponořili do článku o Indiánech Ohňové...

Vliv kyselého deště na povrchové vody

Provádím dlouhodobá měření pH vod v okolí Mnichovic u Prahy. Věnuji se pěti rybníkům a jednomu potoku. Nacházejí se z větší části v otevřené...

Má smysl pátrat po životě ve vesmíru?

Občas slyšíme úvahy o životě ve vesmíru a dočteme se o pátrání po mimozemských civilizacích. Domnívám se, že takové snahy jsou naivní a nemají...

Meteorit ALH84001

Vědci z Johnsonova kosmického střediska a ze Stanfordovy univerzity studovali meteorit pocházející z Marsu. Chemický, mineralogický...

Priony

Příroda nám přináší nová a nová překvapení. Část z nich souvisí s činností člověka, jeho neznalostí a nepochopením složitosti světa, v němž žijeme....

Alternativní genom

Dokonalá organizovanost tzv. vyšší (též eukaryontní) buňky se projevuje existencí řady bunečných organel, které zajišťují její životní pochody....

Tepui

Guyanský štít je jedno z nejstarších horninových jader na Zemi. Skládá se z granitů a rul proterozoického až archaického stáří (nejstarší jsou ze...

O pozitivním vlivu relaxačních technik na imunitní systém

Zájem o poruchy imunitního systému roste. To je dáno narůstajícím výskytem HIV pozitivních pacientů, aidsu i poměrně častými jinými poruchami...

Nestandardní uspořádání atomů

Z učebnice: Pevné látky složené z jednoho druhu prvků či chemických sloučenin se v přírodě vyskytují anebo jsou uměle připravovány v laboratořích...

Sinice

Sinice budí úctu už svou starobylostí. Jejich stáří je nezměrné, přežívají na Zemi nejméně 3 miliardy let. Jsou nejjednoduššími zelenými organizmy,...

Svoboda ducha znamená především svobodu vědy

Jméno J. Bělehrádka je dnes známo jen nejstarším žijícím absolventům Karlovy univerzity, především lékařům, kteří studovali před válkou a těsně...

Aktuality

Z odborných časopisů

Další hlodavec s vysokou odolností vůči radiaciNecelý měsíc poté, co byla publikována zpráva o vysokém výskytu mutací u dvou druhů hrabošů žijících...

Lakmusovým papírkem na IQ

Britská badatelka Caroline Rae se svými spolupracovníky měřila pomocí jaderné magnetické rezonance pH v mozku (v kortexu) u 42 chlapců stáří 6 až...

Obří lasery, jaderná fúze a jaderné testy

V článku o plánech vybudovat ve Francii a v USA obří lasery a získávat jejich pomocí data k modelování jaderných výbuchů (Vesmír 75, 428, 1996/8)...

Mamografie

V Británii se ženy nad 50 let podrobují každé 3 roky vyšetření. Konvenční vyšetření však nezachytí asi 20 % začínajících nádorů a biopsie...

Mezi astronomií a astrofyzikou

John Web z univerzity v Novém Jižním Walesu definoval rozdíl mezi těmito disciplinami takto: „Když se mne zeptají co dělám a já odpovím ‘Jsem...

Ovoce v maskáči

V posledních letech jsme si mohli v obchodech prohlížet nejrůznější cizokrajné plodiny, jen se člověk nesměl moc ptát na jejich jména. Například...

Kostra velkého primáta v Brazílii

V brazilském státě Bahia byla v pleistocenních jeskynních uloženinách objevena kompletní kostra největšího novosvětského primáta. Hmotnost zvířete,...

Čím nahradit halony?

Světe div se, ale dlouhé hledání chemikálie, která by hasila oheň a nepoškozovala ozonovou vrstvu Země, dospělo opět k vodě! Nikoli však proudem z...

A náhrada methylbromidu?

Každý rok se vyrobí více než 50 000 tun methylbromidu, který získal u farmářů oblibu jako účinný pesticid. Vháněli jej pod plastikové fólie, které...

Plastidy v lidských parazitech aneb výtrusovci jsou (trochu) zelení

Objev genů obvyklých pro fotosyntetické organely rostlin a řas u zástupců skupiny Apicomplexa způsobujících malarická onemocnění a toxoplazmózu...

Měsíčníci – ryby čeledi Molidae

Téměř ve všech našich novinách proběhla letos v létě zpráva, že několik desítek kilometrů italských pláží muselo být uzavřeno, protože v...

BSE a riziko pro lidi

Podle názoru D. Bekkuma a P. Heidta (Nature 382, 574, 1996) je současná skličující situace důsledkem předchozího selhání britské vlády zadat...

Zhoršuje se vědecké ovzduší?

Ze slov na rozloučenou Johna Maddoxe, dlouholetého vedoucího redaktora britského vědeckého týdeníku Nature (viz Nature 378, 521, 1995), vyjměme...

Hladina moře

nebude v nejbližších letech stoupat tak rychle, jak naznačovaly výsledky z amerického altimetru Topex z r. 1994. Poté, co francouzští inženýři...

Bezpečný thalidomid neexistuje

Jako příklad rozdílných účinků levotočivých a pravotočivých forem léků bývá v literatuře uváděn thalidomid. Jeden enantiomer thalidomidu bývá činěn...

Podívejte se na HIV

Celé číslo Science z 28. června 1996 je věnováno novým pohledům na virus lidské imunodeficience, HIV. Na obálce je zjednodušené schéma lidské bílé...

Toxiny jasanu odpuzují housenky

Housenky bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) jsou postrachem mnoha pěstitelů stromů jak v Evropě, tak v Severní Americe. Dale Norris a jeho...