Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Uvnitř sochy

 |  5. 10. 1996
 |  Vesmír 75, 598, 1996/10

Pozoruji strom. Mohu ho vnímat jako obraz: jako sloup, který ční do výše v přívalu prudkého světla, nebo jako rozstříklou zeleň, jíž prosvítá jemná modř stříbřitého kmene. Mohu ho pociťovat jako pohyb: jako proudící žiloví na jádře, které vězí v zemi a usiluje vzhůru, jako sání kořenů, dýchání listů, nekonečný styk se zemí a vzduchem – a jako sám temný růst. Mohu ho přiřadit k určitému druhu a pozorovat ho jako exemplář, se zřetelem k jeho stavbě a způsobu života. Mohu natolik překonat jeho neopakovatelnost a jedinečnost, že ho budu pozorovat již jen jako výraz zákona – zákonů, podle nichž se ustavičně vyrovnávají síly působící stále proti sobě, nebo zákonů, podle nichž se slučují a zase rozlučují látky. Mohu mu dát zmizet a zároveň ho zvěčnit tím, že ho proměním v číslo, v čistý číselný poměr. Při tom všem zůstává strom mým předmětem a má své místo a svou dobu, svůj způsob a svou povahu. Ale může se také stát – z vůle a milosti zároveň –, že pozoruji-li strom, vstoupím do vztahu k němu a on přestane být pouhé Ono.

Nevybral jsem tento citát náhodou. Nedávné setkání s knihou Martina Bubera Já a Ty, z níž je citát (v překladu Jiřího Navrátila) vybrán, bylo pro Antonína Kašpara zjevením. Hned na prvních stránkách našel filozofické vyjádření toho, o co ve své umělecké tvorbě usiloval a usiluje.

Zůstaňme ale ještě chvíli u stromu. Antonín Kašpar opustil před časem půvabné, ale přemírou turistů a úředníků chřadnoucí prostředí Malé Strany, kde do té doby žil, a vystavěl si dům a ateliér na okraji Zbraslavi. Tam znovuobjevil nejen stromy s jejich kořeny, ale i kořeny své vlastní umělecké tvorby – uměleckého kovářství. Začal odlévat nalezené a vydobyté kořeny do bronzu a jedna z jeho soch – kořenů (vystavená nedávno v galerii VIA ART) má i pahýl kmene, který na vrcholku přechází ve vyleštěný hrot, geometrický kužel. Můžeme to chápat jako varování ekologické, jako vykořeněnost, jako protiklad živého a neživého, jako opozici mezi pravými a nepravými jsoucny. Buber pokračuje ve zmíněném citátu tím, že není nutné se zřeknout některého ze zmíněných způsobů pozorování stromu. A dokonce to ani nejde, aniž bychom strom degradovali na jsoucno nepravé.

V poslední době se Antonín Kašpar vrátil k práci s plechy, které svařuje do sloupů s hroty a špicemi a záchytnými oky. Je v tom možná i ozvěna keltské minulosti kraje, kde žije a tvoří. Podstatné je však to, že tyto sochy dělá jako dvojice: aby mohly spolu komunikovat, abychom se my, místo jejich obvyklého obcházení, mohli postavit mezi ně, dovnitř sochy, a být této komunikaci přítomni a podílet se na ní. A tímto naším vstupem a setkáním možná přestávají, jako onen strom, být pouhé Ony.

Visuté zahrady

Při průchodu jistými místy

probíhají tělem

vlny lehkého mrazení

velmi jemné zvonivé chvění

okolního vzduchu

stoupá a klesá ve vlnách

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...