Výtvarné umění

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Andrea Sloupová | 2. 5. 2022 | Vesmír 101, 338, 2022/5

K bohatým kulturním dějinám podřipské metropole už neodmyslitelně patří Galerie moderního umění, otevřená roku 1965 v bývalé jízdárně...

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Andrea Sloupová | 28. 2. 2022 | Vesmír 101, 200, 2022/3

Součástí městské památkové rezervace Litoměřic jsou i budovy, v nichž sídlí jedna z nejstarších institucí někdejší galerijní sítě, která svou...

Za výtvarným uměním do regionů

Za výtvarným uměním do regionů

Andrea Sloupová | 3. 1. 2022 | Vesmír 101, 64, 2022/1

Pravděpodobně už málokdo ví, za jakých okolností vznikaly tuzemské sbírky výtvarného umění a jaké byly jejich osudy. Ve volném seriálu navštívíme...

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Andrea Sloupová | 3. 1. 2022 | Vesmír 101, 66, 2022/1

Není náhoda, že jednu z nejkvalitnějších českých sbírek, výrazně profilovanou na neokonstruktivismus a geometrickou abstrakci, najdeme právě...

MOCAK Museum of contemporary art Kraków

MOCAK Museum of contemporary art Kraków uzamčeno

Jakub Potůček, Vendula Jurášová | 7. 5. 2014 | Vesmír 93, 314, 2014/5

Ačkoli je západohaličský Krakov jedním z nejlépe dochovaných historických měst Polska, moderní architektuře se rozhodně nebrání. Většina nových...

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plicky

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plicky uzamčeno

Lada Hubatová Vacková | 31. 10. 2013 | Vesmír 92, 650, 2013/11

Pokud máme v krátkých dějinách československé kultury (1918–1992) hledat mýtotvornou reprezentaci země a jejího národa Čechů a Slováků, pak je...

O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“

O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“

Lada Hubatová Vacková | 11. 7. 2013 | Vesmír 92, 458, 2013/7

V nové stálé expozici Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, umístěné v rekonstruované tovární budově č. 14 od architekta Jiřího Voženílka a...

Digitální písmolijna

Digitální písmolijna uzamčeno

Lada Hubatová Vacková | 7. 3. 2013 | Vesmír 92, 182, 2013/3

Když dnes typografové testují vizuální kvalitu a funkčnost nové písmové abecedy, cvičně si vedle sebe vytisknou odstavce textů v různých evropských...

Kamenická práce Loose staršího a mladšího

Kamenická práce Loose staršího a mladšího

Lada Hubatová Vacková | 1. 11. 2012 | Vesmír 91, 682, 2012/11

Někdejší Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (Mährische Kunstgewerbemuseum) bylo otevřeno ještě o dva roky dříve než to pražské – v únoru...

Malá galerie vědeckého obrazu

Malá galerie vědeckého obrazu

Jan Valenta | 6. 9. 2012 | Vesmír 91, 470, 2012/9

„Hledání krásy jistě není hlavním úkolem exaktních věd. Přesto přináší poznávání přírody i estetické prožitky. Zdá se, že příroda je udělána nejen...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné