Vesmír: 2024/5

datum vydání: 6. 5. 2024
Téma měsíce: Čas

Výběr redakce

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš, 6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...

Čas na poslední kafeuzamčeno

Tomáš Knedlík, 6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...

Václav Marek jako pozorovatel a faktoruzamčeno

Michal Kovář, 6. 5. 2024
Dne 14. května uplyne 30 let od smrti Václava Marka, význačného cestovatele a spisovatele, ale hlavně znalce Sámů, sámských jazyků a sámské...

 

Úvodník

Přestupná sekunda

První přestupná sekunda byl vložena do mezinárodního atomového času (TAI) 30. června 1972. Předcházelo tomu spuštění atomových hodin v roce 1955,...

Rozhovor

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...

Hlavní články

Relativistický čas – čas našeho světa

„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...

Astronomické hodiny ve vesmíruuzamčeno

Měření času je nyní neodmyslitelnou součástí lidské existence. Astronomické jevy, které nám kdysi sloužily jako spolehlivé časomíry, jsou v dnešní...

S časem i bez časuuzamčeno

Přestože je určitě pro většinu z nás subjektivně existence času něčím téměř nezpochybnitelným, rozvahy nad jeho podstatou a s tím spojené úvahy o...

Měření času v astronomii od nejstarších dob dodnesuzamčeno

Čas je v principu možné měřit pouze pomocí periodicky se opakujících jevů o dostatečné stabilitě. Měření času bylo proto od nepaměti svázáno s...

Chemie v éře attosekunduzamčeno

Femtosekundové laserové pulzy změnily v osmdesátých letech chemii. Máme podobnou revoluci čekat i od attosekund? Spíš ne… ale kdo ví.

Čas na poslední kafeuzamčeno

Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...

Archeologie mytického času předkůuzamčeno

Vnímali naši pravěcí předchůdci čas jako dnes my? Zdá se, že nikoliv. Dávní zemědělci neměli lineární pojetí času a historické vědomí minulosti....

Transcendentální estetika časuuzamčeno

Jednou ze zvláštních forem času jsou situace, kdy se mimo rámec postupných změn, naplňujících obraz kauzálních relací, vynořují nečekaná setkání...

Čas v mapáchs podporou

Geoinformatika nabízí pohled na Zemi nejen z hlediska „kde“ se co stalo, ale také „kdy“ se to stalo. Pojďme se podívat na to, jak dokážeme čas –...

Nanosvět, v němž je sekunda téměř věčnostís podporou

V nanosvětě, v němž se plně projevují podivuhodné efekty kvantové fyziky, se spolu se zmenšováním objektů zkracuje i čas probíhajících dějů....

K čemu peří?uzamčeno

Snížit negativní vliv intenzivního zemědělství na životní prostředí, přitom zajistit výrobu většího množství potravin lepší kvality v době výkyvů...

Geologická kronika Zeměuzamčeno

Začátkem roku schválila Mezinárodní unie geologických věd nový stratotyp u Hlásné Třebaně. Definuje spodní hranici silurského stupně aeron. Opět...

Václav Marek jako pozorovatel a faktoruzamčeno

Dne 14. května uplyne 30 let od smrti Václava Marka, význačného cestovatele a spisovatele, ale hlavně znalce Sámů, sámských jazyků a sámské...

Poznámky a glosy

Velká část modré ekonomiky je šedáuzamčeno

Modrá ekonomika je souhrnné označení pro využívání moří a oceánů k průmyslovým aktivitám. Ty zahrnují rybolov, transport materiálu a zboží (Vesmír...

Biblická bitva o Gat ověřena paleomagnetismemuzamčeno

Přenesme se do Judeje okolo města Gat v 9. století př. n. l. Někdy za vlády judského krále Jóaše (Jehoaše) proběhla podle Bible bitva, o níž 2....

Odpověď na každou otázku

Život ve středu

Demografové pracují se střední délkou života (Vesmír 102, 680, 2023/12), což je pouze pravděpodobnost vypočtená podle určitého vzorce...

Data a souvislosti

Data o životním prostředí obrazemuzamčeno

Teploty, srážky, koncentrace škodlivin v ovzduší, průtoky řek, míra zalesnění, energetický mix v jednotlivých evropských zemích… To vše a řadu...

Nad knihou

Když chapadla myslí, lidské chápání bledneuzamčeno

Lidé o sobě rádi prohlašují, že jsou nejinteligentnějším druhem na Zemi. Inteligenci však neumíme spolehlivě vymezit a bezproblémově porovnávat...

Jazykový koutek

O nehodách a tragédiích: jak dějiny mění češtinu

Velké společenské události ovlivňují i náš jazyk. To, jak o nějaké zásadní události mluvíme, zpětně ovlivňuje to, jak o ní přemýšlíme, jaké...

Mozaika

Povolávací rozkaz pro T-lymfocytyuzamčeno

Rakovina prostaty je u mužů jednou z hlavních příčin úmrtí spojených s nádorovým onemocněním. Nejvýznamnějším biomarkerem nádorů prostaty je v...

Domestikace a zhloupnutí

Konrad Lorenz, nobelista oceněný za své etologické výzkumy, byl přesvědčen, že domestikovaná zvířata jsou ve srovnání se svými divokými předky...

Ediakara žije! Možná…uzamčeno

Slyšeli jste někdy o žebernatkách? Ne? Možná jste je ale viděli v nějakém snímku z mořských hlubin. Tyto vznášející se průhledné váčky či pásy...

Nová zbraň proti rezistentním bakteriím?uzamčeno

Narůstající rezistence bakterií proti antibiotikům je celosvětově rozšířeným problémem (viz hlavní téma Vesmíru 2023/12). K největším hrozbám...

Vzorky z planetky Bennu vydávají svá tajemstvíuzamčeno

Vesmírná sonda NASA OSIRIS-REx v září 2023 úspěšně dopravila na Zemi částečky nezpevněného horninového materiálu z povrchu planetky Bennu. Vědci...

Příliš starý „šlofík”

Všichni známe ten pocit, kdy se po obědě snažíme vrátit k práci a ono to nejde. Člověk by se nejraději natáhl a jen líně trávil. A není se co...

Nádech–výdech

Molekulární fotopřepínač se třemi polohami

Fotopřepínač e jsou organické molekuly (typicky aromatické azosloučeniny), které po ozáření světlem určité vlnové délky vratně procházejí...

Ultrazvuk na obranu před predátory

Někteří obojživelníci dovedou vydávat zvuky s frekvencemi tak vysokými, že je lidské ucho neslyší. Nejspíš se jimi brání predátorům, kteří jsou na...

Silná erupce nezaručuje zklidnění vulkánu

Po mohutné erupci by měl vulkán dlouho sbírat síly k novému výbuchu. Ale nemusí to být vždy pravda, jak ukázala mezinárodní studie, na níž se...

Zákulisí

Nechvalně prosluslý Che Ťien-kchuej je zpět v laboratořiuzamčeno

Čínský biolog Che Ťien-kchuej v listopadu 2018 oznámil, že se svým týmem editoval pomocí nástroje CRISPR-Cas9 genom lidských embryí. Dvojčátka...

Dvě evropské mise zlepší satelitní navigaci

Evropská kosmická agentura (ESA) podepsala s několika evropskými společnostmi kontrakty v celkové hodnotě 233 milionů eur a zahájila tím...

Na Měsíci běží čas rychleji. Co s tím?

Čas na povrch u Měsíce plyne zásluhou slabší gravitace nepatrně rychleji než na Zemi (o 58,7 mikrosekundy za den). Pokud by Neil Armstrong a Buzz...

Válka na Ukrajině ovlivňuje i divoká zvířata

Ruská agrese vůči Ukrajině se podepisuje i na ukrajinské přírodě a na životě v Černém moři. Vojenské aktivity způsobily jen v roce 2022 smrt...

27,64 %uzamčeno

Co se stane s elektronickými verzemi vědeckých článků (a mnohé už ani jinou než elektronickou verzi nemají), pokud jejich vydavatel zkrachuje nebo...

Vertikála

Ku vzdělanosti Indiánů severoamerických

1884: Až do doby nedávné pomýšleno jen na hubení a zatlačování Indiánů, teprve za doby naší započato s pokusy, nedají-li se Indiáni v povaze své...

Radium z českých rud uranových

1904: Na žádost cís. akademie věd ve Vídni nařídilo rak. ministerstvo orby, aby odpadky zbylé při výrobě uranových barev v Jáchymovské továrně od...

Diskuse

Spor o antropocénuzamčeno

Stalo se lidstvo novou pozemskou geologickou silou? Odpovědí Mezinárodní unie geologických věd je – ne.

Výtvarné umění

Galerie umění Karlovy Vary

Vydáme-li se od Grandhotelu Pupp Goethovou stezkou proti toku říčky Teplé, po chvíli dojdeme k majestátní budově, která je hlavním sídlem zdejší...

Dopisy čtenářů

Testováno na dětech

ad Vesmír 103, 94, 2024/2 Při četbě zajímavého článku jsem narazil na dvě místa, jež bych rád komentoval. Na s. 95 autorka uvádí: „Během prvních...

Věda na Hradě

Už půl roku se můžete vydat na Pražský hrad za popularizací vědy. V přednáškovém cyklu Věda na Hradě vystupují vždy špičkoví vědci od nás a ze...

Přečetli jsme

Eva Bobůrková, Radek Gális: Věda je život, život není věda

V polovině sedmdesátých let minulého století se strana a vláda rozhodla vybudovat v Jihočeském kraji nový velký vědecký komplex a přestěhovat z...

Daniel Z. Lieberman, Michael E. Long: Dopamin. Molekula, která určuje osud lidstva

Pokud obrátíme pozornost mimo sféru toho, čeho se lze dotknout, spoléhá se mozek na jedinou molekulu. Ta nás „motivuje usilovat, kontrolovat a...