Krtouš Pavel

Prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D., (*1967) vystudoval MFF UK. Doktorát získal na University of Alberta v Edmontonu v Kanadě. V současnosti je ředitelem Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Zabývá se obecnou relativitou a teorií gravitace. Věnuje se rovněž popularizaci fyziky.

Počet článků: 1

Relativistický čas – čas našeho světa

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 266, 2024/5
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...