mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Chládková Kateřina

Kateřina Chládková, Ph.D., (*1984) vystudovala lingvistiku na univerzitě v Amsterdamu. Ve svém výzkumu se zabývá osvojováním mateřské řeči a dalších jazyků u kojenců, dětí a dospělých, se zaměřením na neurální zpracování jazyka a jeho vtělenost. Působí na Filozofické fakultě UK a v Psychologickém ústavu AV ČR.

Počet článků: 1

Jazyk umí klamat naše smyslyuzamčeno

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 94, 2024/2
Za nástroj pro vnímání řeči považujeme bezpochyby uši. Přesto je pro porozumění tomu, co nám někdo sděluje, stejně důležité zapojit zrak. Řečová...