mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Horáček Ivan

Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., (*1952) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře zoologie této fakulty vedl oddělení zoologie obratlovců. Zabývá se systematikou, evolucí a ekologií savců, zejména netopýrů, paleoekologií čtvrtohor a filozofickými přesahy přírodovědných témat.

Počet článků: 11

Netopýři: opravdu kopulace bez intromise?uzamčeno

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 72, 2024/2
Článek početného autorského kolektivu Mating without intromission in a bat v prominentním periodiku Current Biology1) vyvolal nemalou odezvu nejen...
 

Potíže s oceánským THCuzamčeno

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 414, 2023/7
Zkratka THC, v oceánografických kruzích stejně známá jako její ekvivalent mezi příznivci konopných rozkoší, označuje termohalinní výměník –...
 

Netopýří nejuzamčeno

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 567, 2022/9
V rámci savců drží netopýři rekord v nejednom „nej“. Netopýrek thajský (Craseonycteris thonglongai) je nejmenším savcem světa a představuje i...
 

Jeskyně a netopýři: historie spojeníuzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 750, 2021/12
Byla dřív slepice, nebo vejce? Podobnou otázku si můžeme položit u dvojice netopýr versus jeskynní úkryt. Mohly být jeskyně jednou z příčin vzniku...
 

Spraše včera a dnesuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 488, 2015/9
Autoři věnují článek k 90. narozeninám Vojena Ložka. Nejvýznamnější charakteristikou současné geologické éry – čtvrtohor – je střídání dob...
 

Biodiverzita střední Evropy a kvartérní paleozoologieuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 434, 2015/7
Povaha a zdroje biodiverzity, přirozené rozmanitosti přírody, se v posledních desetiletích oprávněně staly centrálním tématem organismální...
 

O inteligentním designuuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 117, 2014/2
Útlá, věcně však hutná a čtivě napsaná knížka Jiřího Mejsnara, profesora fyziologie UK, obohacuje poněkud překvapivě naše populárně- naučné...
 

Laudatio

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 642, 2013/11
Nástup kosmického věku šedesátých let minulého století vnesl – s nepominutelnou názorností šusťáků, dederonových košil a propisovacích tužek – do...
 

Bílé nosy u nás

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 636, 2012/11
Zdeněk Neubauer, nestor našich biologických myslitelů, často zdůrazňuje s odvoláním na Gregory Batesona, že dva popisy jsou lepší než jeden, a v...
 

Hlavou dolů

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 332, 1999/6
Stejnojmenný příspěvek otevřel jinak brilantní esejista Stanislav Komárek poněkud nešťastně. Formulace Představa netopýra visícího vzhůru nohama je...
 

O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočních můrách

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 453, 1995/8
Na rozdíl od kolegy J. Zrzavého (Vesmír 74, 145, 1995/3) nehovořím o nočních můrách příbuzných, nýbrž podobných. Činím tak nejen proto, že...