Vesmír: 2015/7

datum vydání: 9. 7. 2015

Úvodník

Jedenácté přikázání

V tomto roce se sice Vojen Ložek dožívá devadesáti let, ale myslím, že všechnu munici chvály jsme již vyplýtvali při jeho oslavách během minulých...

Rozhovor

Podhoubí pro excelenciuzamčeno

Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš vysvětluje, proč motto nové strategie jím řízené instituce – „špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ – neznamená...

Hlavní články

Jsme připravení na „krisprovou“ revoluci?uzamčeno

S raketovým nástupem jednoduchých, levných a vysoce účinných technik pro cílené zásahy do dědičné informace nejrůznějších organismů se před lidstvo...

Göbekli Tepeuzamčeno

Nálezy monumentálních kamenných pilířů, objevené v druhé polovině 20. století, nás vedou k přehodnocení předdstav o životě před dvanácti tisíci...

Jak vznikla Ďáblova hora?uzamčeno

K řadě výrazných skalních útvarů se pojí vyprávění o čertech a ďábelské moci. Bývají to viklany, osamocené skály nebo balvany na louce, které čerta...

Mamární screening: Odzvoněno?

Pohled na smysl pravidelného mamografického vyšetření se mění. Výsledky vícerých studií postupně naznačují, že co bylo jednoznačně prospěšné před...

Velká zemětřesení v Nepálu – (ne)jistá budoucnostuzamčeno

Před vznikem zemětřesení dochází v okolí jeho budoucího ohniska k deformacím horninového prostředí. To by mělo ovlivnit některé fyzikální veličiny...

Cesta do městauzamčeno

Hlavní záškodník v přírodě je člověk. To se ví. Za humny v důsledku zvyšování kulturnosti již navýsost kulturní krajiny dramaticky klesají populace...

Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěluzamčeno

Od České Lípy po Hamr na Jezeře a Bakov nad Jizerou můžete jít, aniž z borového lesa vystrčíte nos. Proč nebyla tato oblast nikdy zemědělsky...

Původ měkkýší fauny střední Evropyuzamčeno

Vesmír věnovaný narozeninám Vojena Ložka prostě nemůže neobsahovat článek o kvartérních šnecích. Zlí jazykové tvrdí, že v Ložkově areálu stejně...

Biodiverzita střední Evropy a kvartérní paleozoologieuzamčeno

Povaha a zdroje biodiverzity, přirozené rozmanitosti přírody, se v posledních desetiletích oprávněně staly centrálním tématem organismální...

Poslední indiánská válkauzamčeno

Trojí velké eroze a suchá období. Kombinace lidských a antropogenních faktorů. Do odlesněné krajiny se vracejí stromy. Závod mezi erozí,...

Nebezpečné ultrajemné částiceuzamčeno

Prachové částice ve vzduchu, které vdechujeme, mohou poškodit zdraví, dokonce způsobit smrt. Jednoznačně to potvrzují výsledky epidemiologických...

Mýlím se, tedy jsem

Očkování způsobuje autismus, evoluce je dávno vyvrácený nesmysl a pozřete-li GM kukuřici, do roka a do dne bídně zhynete prorostlí nádory. – Proč...

Glosy

Květnatec Archerův – exotická houba naší přírody

Květnatec Archerův (Clathrus archeri) je stopkovýtrusná houba z čeledi hadovkovité (Clathraceae), jež je doma v Austrálii, Tasmánii a na Novém...

Výhody snížené plodnostiuzamčeno

Zhruba třetina počatých lidských embryí nedokončí vývoj. Mutace, která k tomu významně přispívá, se v populaci vyskytuje překvapivě často. Ledacos...

Kde je „počátek“ želivské vody?

Od té doby, co řeka Želivka zásobuje pitnou vodou nejenom Prahu, ale např. i obyvatele Pelhřimova, Humpolce, Pacova, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova...

V nouzi poznáš přítele, ale když nouze skončí, je všechno jinakuzamčeno

Pomoc v nouzi není vlastní jen člověku, ale i řadě ostatních organismů, včetně rostlin. Pro ně mohou být zmíněnou nouzí nepříznivé podmínky...

Návrat hromového ještěra

Brontosaurus excelsus, „hromový ještěr“, je bezesporu jedním z nejslavnějších dinosaurů všech dob. Brontosaura popsal americký paleontolog Othniel...

Několik zpráv od imunologůuzamčeno

Nejprve pár zpráv dobrých: Potenciálně nadějná metoda léčby rakoviny slinivky? Rakovina slinivky břišní (adenokarcinom pankreatu) patří mezi...

Ještě jednou ptáci a slepice

Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...

Eseje

Fenomén Ložek

Už jen matně si vzpomínám na okamžik na prahu osmdesátých let, kdy můj biologicky vzdělaný dědeček s téměř posvátnou úctou poprvé vyslovil jméno...

Medicína neví, kde má hraniceuzamčeno

Podle mých zkušeností s marnou osvětou je zbytečné plakat nad mlékem, které platonsky rozlil Descartes, když moderní medicíně položil dualistický...

Život jako film, experiment jako momentkauzamčeno

Živá buňka je složitou informační a strukturní sítí, tvořenou množstvím nejrůznějších molekul, jejichž souhrou se formuje určitý viditelný...

Nad knihou

Jak zkoumat (nejen) ptákyuzamčeno

Nebývá zvykem hodnotit knihu od středu ke krajům. Chci ovšem začít tím nejpovedenějším. A tím je bezesporu kapitola z pera obou editorů Základy...

Průvodce po už zaniklém světě?

Spojení povolání nakladatele s autorstvím historických studií a faktografických publikací věru není obvyklé a Jiří Padevět, ředitel nakladatelství...

Jazykový koutek

O náladě na bodu mrazu a mizení peněz v černé díře

V předpovědích počasí slýcháme, že denní teploty poklesnou k bodu mrazu, budou se pohybovat kolem bodu mrazu apod. Na bodu mrazu se však nemusí...

Diskuse

Cholesterol zdaleka není omyluzamčeno

Článek Emila Gintera Cholesterol, veľký omyl amerických odborníkov na výživu těží z vlny mediálně atraktivních článků na téma „Nebojte se...

Plazmatický cholesterol a cholesterol ve výživě

Pochybovat o tom, že zvýšená hladina plazmatického cholesterolu představuje významné riziko aterosklerózy a jejích nejvážnějších důsledků, infarktu...

Architektura

Architektura konverzí prostor k pokračování: La Fabrikauzamčeno

Máloco tak přitáhlo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal,...

Výběr z literatury

BIOLOGIE • Stanislav Mihulkauzamčeno

ETNOZOOLOGIE Senegalští šimpanzi si dělají oštěpy a loví s nimi komby Po sedm let je při tom pozoroval tým Jill Pruetzové z Iowské státní...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdekuzamčeno

PEDAGOGIKA Školy, zakažte mobily Každý kantor potvrdí, že nejobtížnějším úkolem při výuce je zaujmout studentovu pozornost. Pakliže je studentova...

Dopisy čtenářů

Diagnóza stiskem ruky

Se zájmem jsem si přečetl příspěvek Vyšetření stiskem ruky. Rád bych v této souvislosti předal jednu osobní vzpomínku. Tvrzení „pevný stisk – pevné...

Aktuality

Tara Oceans

Snímky planktonu dokumentují výsledky jednoho z největších a nejambicióznějších vědeckých projektů naší doby – Tara Oceans, jež si vytyčil za cíl...

Morfologická výbava plejtváků na filtraci

Velryby mají výrazně prohnutou hlavu s dlouhými kosticemi, což jim při pomalém proplouvání umožňuje velmi efektivní filtraci drobné kořisti....

Smrtelné politické krytí firem

Napojení podnikatelů na politiku je všudypřítomné, a rozdělují-li dnes státy zhruba polovinu všeho, co ekonomika vytvoří, i nevyhnutelné. Některé...

Pomáhá drogově závislým docházení na setkání Anonymních alkoholiků?

Jedná se o praktickou významnou otázku, protože počet skupin Anonymních alkoholiků je ve Spojených státech i u nás podstatně vyšší než počet skupin...

Ochránci klimatu a elektřina výhradně z jaderných zdrojů

Max Energy, středně velký dodavatel elektřiny z bavorského Augsburgu, nabízí svým zákazníkům zcela nový produkt – elektřinu výhradně z jaderných...

Mravenci kopou podle typu hlíny

Mravenci druhu Solenopsis invicta vnímají vlhkost a velikost částic půdy. Podle těchto vlastností pak řídí své tunelářské práce při stavbě...

Zakrslost afrických antilopek vznikla dvakrát

Antilopka trpasličí (Neotragus pygmaeus), antilopka pižmová (N. moschatus) a antilopka zakrslá (N. batesi) jsou opravdu trpasličí formy v rámci...

Ekologická past na slunéčka

Některé druhy slunéček, jakož i jiných skupin hmyzu se každoročně slétávají na hromadná zimoviště. Je-li takovým místem vrchol kopce viditelný ze...

Nezpomaluje stáří, ale velikost

Velikost a tvar želvího krunýře mají vliv na rychlost, s níž se želva dokáže postavit na nohy poté, co se z nějakých důvodů octne na zádech. Želva...

Když o důležitých nákupech rozhoduje počasí

Jaký výrobek vložíme do nákupního košíku, ovlivňuje nespočet faktorů, aniž jsme si řady z nich vědomi. Koupi nanuku mohl vyvolat film, který...

Historie vzájemných styků

Propojení Severní a Jižní Ameriky Panamskou šíjí umožnilo suchozemským organismům migrovat mezi kontinenty a naopak zabránilo šíření mořských...