RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Počet článků: 44

Článek v impaktu po 215 letech

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 6, 2023/1
Německého přírodovědce světového formátu, považovaného za zakladatele fyzické geografie či meteorologie, a cestovatele Alexandera von Humboldta...
 

S mačetou do neprostupných evropských lesů?

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 515, 2022/9
Průchod tropickými deštnými lesy si (nejen díky filmovým dokumentům) bez prosekávání cesty v husté spleti lián nedokážeme představit. Liány jsou...
 

Jak úspěšně posunout hranici

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 425, 2022/7
Životní podmínky jsou v mnoha případech důvodem k migraci, což není zvlášť v současné době nic nového ani v rostlinné říši. Příznivější životní...
 

Která strana je nejbohatší?

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 346, 2022/6
Bohatost rostlinných společenstev v nehostinných oblastech souvisí nejen s klimatickými podmínkami, ale i s lokální topografií, především...
 

Teplotní zmatek v životních dějích

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 278, 2022/5
Vyšší zeměpisné šířky se v důsledku klimatických změn oteplují mnohem rychleji než ostatní oblasti světa. Některé modely počítají na konci tohoto...
 

Kde končí trávníky?

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 148, 2022/3
Pokud si myslíte, že u plotu či obrubníku, pak máte pravdu jen do určité míry. Existuje mnoho lidských, ale především přírodních limitů pro...
 

Člověk a klima jako bořitelé obranných hradeb

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 6, 2022/1
Přírodní pro středí hor bereme jako ostrovy ryzí a zachovalé přírody, kde se rostlinné druhy a společenstva mohou vyvíjet bez zbytečných rušivých...
 

Ochránce, který sám potřebuje ochranu

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 528, 2021/9
Rostlinné druhy mezi sebou nejenom soutěží prostřednictvím různých kompetičních strategií, ale dokážou si i pomáhat. Pozitivní vztahy jsou velmi...
 

Požárem k snížení emisí CO2

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 354, 2021/6
Požáry postihující rozsáhlá území, zpravidla lesy nebo savany, obvykle chápeme jako proces, při němž se uvolňuje značné množství CO2 do atmosféry...
 

Mizející chemická diverzita

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 356, 2021/6
Pokud se budete dívat na rostlinnou říši pohledem botanika, budete žasnout nad rozmanitostí čeledí a druhů, případně různorodostí ve strukturách...
 

Jak šplhá les vzhůruuzamčeno

1. 3. 2021  |  Vesmír 100, 168, 2021/3
Dřeviny budou nacházet příznivé podmínky pro růst ve stále vyšších polohách a hranice pro existenci lesa se bude posouvat do vyšších nadmořských...
 

Prodejte lyžeuzamčeno

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 688, 2020/12
Všechny klimatické modely, ať už optimistické, či pesimistické, se neúprosně shodují na celkovém poklesu sněhové pokrývky v Evropě. Týká se to...
 

Věštba půdních mikroorganismů o koloběhu uhlíku

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 551, 2020/10
Globální změny v podobě narůstající teploty a vyšší koncentrace CO2 v atmosféře a mořích se logicky promítají do vyšších teplot a koncentrace...
 

Opomenutý ekosystémový prvek

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 380, 2020/7
O tom, že je většina pohoří považována za centrum biodiverzity a že zdejší společenstva rostlin velmi citlivě odrážejí globální klimatické změny,...
 

Zvyšují klimatické změny dluh, nebo dobíjejí kredit?

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 136, 2020/3
Projevů klimatických změn je v našem okolí řada a můžeme je pozorovat stále častěji. Většina druhů na změnu klimatických podmínek citlivě reaguje,...
 

Dilema klimatických změn: vzhůru, nebo daleko?uzamčeno

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 76, 2020/2
Geografické hranice rozšíření rostlinných druhů se vlivem klimatických změn posouvají společně s měnícími se podmínkami prostředí, nejčastěji...
 

Extinkční diskriminace rostlin

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 676, 2019/12
Mnoho lidí dokáže vyjmenovat alespoň několik savců nebo ptáků, kteří během posledních staletí vymřeli vinou člověka. Většina z nás však začne...
 

Zelený čaj a rooibos nemusejí být jen k pití

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 398, 2019/7
Zakopali byste dobrovolně své oblíbené lístky čajovníku (Camellia sinensis) nebo čajovce, rooibosu (Aspalathus linearis), do země místo jejich...
 

Poslední afričtí velikáni od Kilimandžára

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 72, 2019/2
Největší světoví velikáni, kteří přerůstají a zastiňují ostatní, jsou k vidění zejména na západě USA. Není to však jediná světová oblast, kde jsou...
 

Kolik odstínů má teplota

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 12, 2019/1
Teplota společně s vodou a živinami patří k rozhodujícím determinantám prostředí každého organismu ve všech typech terestrických společenstev....
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné