RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Počet článků: 27

Zelený čaj a rooibos nemusejí být jen k pití

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 398, 2019/7
Zakopali byste dobrovolně své oblíbené lístky čajovníku (Camellia sinensis) nebo čajovce, rooibosu (Aspalathus linearis), do země místo jejich...
 

Poslední afričtí velikáni od Kilimandžára

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 72, 2019/2
Největší světoví velikáni, kteří přerůstají a zastiňují ostatní, jsou k vidění zejména na západě USA. Není to však jediná světová oblast, kde jsou...
 

Kolik odstínů má teplota

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 12, 2019/1
Teplota společně s vodou a živinami patří k rozhodujícím determinantám prostředí každého organismu ve všech typech terestrických společenstev....
 

Sucho je převlečený chlad

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 554, 2018/10
O změnách klimatu , poslední roky především o suchu, a jejich důsledcích slyšíme čím dál častěji. Není proto překvapením, že se na možné dopady...
 

Strategie rostlin globálně

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 560, 2018/10
Žádný rostlinný ekolog nemohl při svém studiu minout jméno slavného anglického ekologa Johna Philipa Grimea, který vytvořil systém třídění...
 

Proč chodit po horách raději pěšky

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 336, 2018/6
Potřeba dopravy osob a materiálu si žádá budování dopravní infrastruktury především v podobě silniční sítě, která v dnešní době vede prakticky...
 

Les místo chladničky

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 132, 2018/3
Jednotlivé druhy rostlin nežijí v globálních podmínkách, ale na konkrétních lokálních stanovištích se specifickou kombinací podmínek prostředí....
 

Dusík jako zesilovač globálních změn

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 67, 2018/2
Reaktivní dusík lze bezesporu označit za jeden z dominantních činitelů globálních změn. Různé formy takového dusíku, které vznikají v důsledku...
 

Doba nepřeje otužilým trpaslíkům

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 72, 2018/2
Rod vrba (Salix) obsahuje několik stovek druhů od stromových velikánů až po zakrslé keříky, které díky svým nízkým nárokům na prostředí často...
 

Teplotní paradox raných životních fází

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 684, 2017/12
Teplota je jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují citlivé rané fáze rostlinného vývoje, především klíčení. Podobně jako u jiných...
 

Vlastnosti typického kolonizátorauzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 542, 2017/10
O tom, že jsou cévnaté rostliny dobrými indikátory změn prostředí, se ví poměrně dlouho. Změny druhového složení rostlinných společenstev...
 

Na velikosti záležíuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 549, 2017/10
I bez znalosti konkrétních teorií lze předpokládat, že velikost ostrova a míra jeho izolovanosti se výrazným způsobem odráží na druhové bohatosti...
 

Co podle lišejníků pozná zálesák a co ekolog?

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 380, 2017/7
Podle lišejníků na kůře stromů dokázal prý správný zálesák určit řadu důležitých informací pro orientaci v divoké přírodě. Ekologové, jak se zdá,...
 

Kosit, či pást, to je, oč tu běží

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 321, 2017/6
Pod vlivem člověka už od neolitu (počátku zemědělského hospodaření) vznikaly v krajině bezlesé plochy, které jsou osídlovány travinnými...
 

Je libo silnější, nebo slabší sněhovou peřinu?

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 69, 2017/2
Naše představa o pasivním přežívání rostlin pod sněhovou pokrývkou v dormantním stavu a bez známek života již dávno neplatí. Nově nás o tom...
 

Co nám rostliny utajily

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 681, 2016/12
S klimatickými změnami dochází k časovým posunům ve vývojových fázích (pučení nových listů, kvetení, tvorba plodů aj.) rostlinných druhů, a tím i...
 

Zlatá střední cesta platí i pro management

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 484, 2016/9
O alpínských trávnících, rostlinných společenstvech alpínského a subalpínského stupně, se tvrdí, že mají velmi vysokou druhovou diverzitu. V Evropě...
 

Globální změny míchají s druhy

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 191, 2016/4
Změny klimatu se nevyhýbají ani vyšším nadmořským výškám. I v oblasti horní hranice lesa stoupá teplota a koncentrace CO2. Právě kombinace těchto...
 

V nouzi poznáš přítele, ale když nouze skončí, je všechno jinakuzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 385, 2015/7
Pomoc v nouzi není vlastní jen člověku, ale i řadě ostatních organismů, včetně rostlin. Pro ně mohou být zmíněnou nouzí nepříznivé podmínky...
 

Jak hluboko je nutné prokopat sníh, aby se objevilo něco zajímavého?

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 314, 2015/6
Odpověď je jednoduchá, místy až do hloubky téměř 2,5 m, dá to dost námahy, ale výsledek může být nejen z ekologického pohledu objevný. O tom se...
 
Strana: [1]  [2] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné