Vesmír: 2024/6

datum vydání: 3. 6. 2024
Téma měsíce: Éčka

Výběr redakce

Jak zachránit sníhuzamčeno

Miroslav Zeidler, 3. 6. 2024
Jak dlouhodobě udržet sníh? Otázka, již si v posledních letech kladou nejen děti, které si během zimy jen málokdy postaví pořádného sněhuláka, ale...

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský, 3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...

Škola pro 21. století?

František Kuřina, 3. 6. 2024
„Velkým zklamáním dvacátého století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk...

 

Úvodník

Éčka a predátoři

Jak ukazuje řada článků v hlavním tématu tohoto čísla, kolem přídatných látek (éček) v potravinách panuje řada mýtů a iracionálních obav. To...

Rozhovor

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...

Hlavní články

Kde se vzala éčkauzamčeno

Mohlo by se zdát, že přídatné látky jsou výdobytkem moderní doby, ale není tomu tak. Do potravin se přidávají už od pradávna a důvody jsou stále...

(Ne)umělá sladidlauzamčeno

Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...

Pestrá paleta barviv v potravináchuzamčeno

Barvy působí na člověka, ovlivňují jeho vnímání. Toho využívá hojně i potravinářský průmysl.

Příběhy řasových éček

Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...

Škodí, nebo neškodí?uzamčeno

Sladkou chuť, snazší skladování i delší trvanlivost limonád často obstarávají éčka. Jejich množství se pečlivě sleduje, a i když většina aditiv...

Čím více éček, tím méně důvěryuzamčeno

Na zdravotní nezávadnost potravinářských aditiv jsou kladeny přísné nároky. Postoj zákazníků k nim je však téměř stejně negativní jako k...

Nepostradatelná kyselinauzamčeno

V roce 1934 se Karlu Meyerovi a Johnu Palmerovi podařilo izolovat ze sklivce kravského oka do té doby neznámou vazkou a průhlednou látku. Objevili...

Umělé buňkyuzamčeno

Organismy jsou složité systémy, skládající se z mnoha druhů molekul a jejich agregátů, tvořících vysoce funkční celky. Pokud ale chceme odhalit...

Škola pro 21. století?

„Velkým zklamáním dvacátého století bylo, že povinná školní docházka a technický pokrok a vzdělanost a kultura nevedou k tomu, že by byl člověk...

Kamenné jehlyuzamčeno

K nápadným a působivým tvarům na zemském povrchu patří svisle protáhlé a nezřídka až desítky metrů vysoké přírodní výchozy hornin – skalní věže....

Poznámky a glosy

Bouřlivá minulost Dračího vejceuzamčeno

Mlhovina Dračí vejce (NGC 6164/6165) a v ní ukrytý hvězdný pár HD 148937 mají několik podivných vlastností. Větší z hvězd je nejméně o 1,4 milionu...

Čtvrtky ve Viničné

Poslední přednáška cyklu pro zájemce o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této tematice – Čtvrtky ve Viničné...

Jak zachránit sníhuzamčeno

Jak dlouhodobě udržet sníh? Otázka, již si v posledních letech kladou nejen děti, které si během zimy jen málokdy postaví pořádného sněhuláka, ale...

Bakteriální oči obratlovcůuzamčeno

Ačkoli se organismy z vnějšku tváří jako svébytné entity, na genetické úrovni jsou mnohdy dosti divokou skládačkou. Nemají problém si tu a tam...

Po srdci ledvina a snad i játrauzamčeno

Významný pokrok zaznamenaly v poslední době transplantace zvířecích orgánů lidem. První pacient dostal ledvinu prasete s uměle upravenou dědičnou...

Polymerní nanoléčiva pro účinnější léčbu nádorových onemocněníuzamčeno

Hlavní nevýhodou terapeutického podání většiny klasických cytostatik s nízkou molekulární hmotností, např. antracyklinů, je jejich nespecifická...

Extrémní teploty povrchu oceánůuzamčeno

Začátek letošního roku přinesl mimořádně vysoké teploty nejen do střední Evropy, ale rekordy překonává také teplota oceánů. Globálně průměrná...

Pověste ho vejš!uzamčeno

Hlavní problém současné africké ochrany přírody jsou střety zájmů zvířat a lidí. Součástí snah o jeho řešení jsou elektrické ploty, které v...

Nad knihou

Jiná učebnice historie

Když jsem v říjnu 2022 vyrazil na výzkumný pobyt na University College v Londýně, neměl jsem tehdy ponětí, v jak zásadní dobu přicházím. Institute...

Jazykový koutek

Architektura s přívlastkem

Jazykové výrazy bývají samy o sobě víceznačné a jejich význam se specifikuje až v kontextu. Vezměme přídavné jméno komunistický. Řekl bych, že má...

Mozaika

Šivův had z Indieuzamčeno

V roce 1997 kina promítala film Anakonda, jehož hrdinou byl had tak veliký, že byl schopen pozřít dospělého člověka. Žil ale v minulosti obdobně...

Světlem znečištěná křídla motýlů

Na počátku 19. století převládali v anglických populacích motýla drsnokřídlce březového (Biston betularia) jedinci se světlými skvrnitými křídly....

Cesta pro kvantové snímání

Nejbližší okolí atomu či molekuly může značně ovlivňovat jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Rozhraní budoucích kvantových sítí budou...

Lesy, neutrino a vietnamská válkauzamčeno

Tušili jste, že i strom může sloužit jako anténa pro detekci elektromagnetických vln? Sice se to ví již od počátku minulého století, ale větší...

Bouřlivá proteosyntéza v dendritech podmiňuje paměťuzamčeno

Léta jsem studenty učil, že základem vytvoření trvalé paměťové stopy v synapsích mozku je enzymová stabilizace (zeta-kinázou) dlouhodobé...

Nejstarší delfínovec z proto-Amazonieuzamčeno

Plavání v Amazonce je opravdový zážitek. Kromě piraní a kajmanů se vedle vás může vynořit růžový hřbet 2,5 metru dlouhého delfínovce amazonského...

Nádech–výdech

Ultrazvukové mimikry svižníků

Už asi třicet let je známo, že některé druhy svižníků dovedou za letu třením křídel o krovky produkovat ultrazvuk. Nebylo ale jasné, proč to...

Milimetr krychlový mozkové kůryuzamčeno

Snahám porozumět lidskému mozku a jeho onemocněním může pomoci model krychlového milimetru mozkové kůry s nanometrovým rozlišením. Jeho autoři...

Pilulky tištěné na míru

Léky tištěné na 3D tiskárně slibují významně usnadnit personalizaci medicíny. Díky použité technologii by bylo snazší připravit jednotlivým...

Zákulisí

Martin Loebl v čele Učené společnosti

Libora Grubhoffera, ředitele Biologického centra AV ČR, střídá na postu předsedy Učené společnosti České republiky pro následující dva roky...

Alpha Fold se vracíuzamčeno

Společnosti DeepMind a Isomorphic Labs přišly 8. května s novým modelem umělé inteligence pro predikci struktur proteinů AlphaFold 3 (AF3). [1]...

Julius Lukeš byl zvolen do Národní akademie věd USA

V dubnovém Zákulisí jsme psali o falešném videu, jehož autoři pomocí nástrojů umělé inteligence pozměnili skutečnou nahrávku rozhovoru s Juliem...

Medaile a ceny Učené společnostiuzamčeno

Na svém jubilejním XXX. valném shromáždění udělila Učená společnost České republiky medaile a ceny významným vědeckým osobnostem, studentům a...

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR expanduje do Bostonu

Nestává se každý den, aby česká výzkumná instituce založila pobočku ve Spojených státech. ÚOCHB AV ČR, který je díky prostředkům z licenčních...

Vertikála

Archaeologická bádání na dně mořském

1884: Archaeologická společnosť v Athénách zamýšlí zkoumati mořské dno v zálivu Salaminském, kde Řekové srazili se s Peršany v pověstné bitvě. Dno...

Vzrůst ledovců

1904: Během loňského roku přibylo ledovcům v údolí Horního Rýnu velice značně, a sice ledovci Tambo o 1 m, ledovci Rajskému o 4 m a ledovci...

Architektura

Autobusové garáže Praha-Klíčovuzamčeno

Autobusové garáže v Praze na Klíčově představují vskutku výjimečné stavební dílo, které přímo ilustrativním způsobem ukazuje, jak zásadní roli v...

Dopisy čtenářů

Proti odolným bakteriím

Ad Vesmír 103, 255, 2024/5 Článek se týká zosurabalpinu, potenciálního léčiva vyvíjeného ve spolupráci firmy Roche a Harvardovy univerzity, které...

Druh ako ekosystém?

Ad Vesmír 103, 24, 2024/1 Autori príspevku pripomenuli (a zvýraznili v samostatnom boxe na s. 26), že by sme nemali zabúdať, že každý druh je...

Přečetli jsme

Vojtěch Novotný, Jan Zrzavý: Ohniště v obýváku a Jan Zrzavý, Vojtěch Novotný: Jak to chodí u opic

Oba autoři, biologové „s přesahem“, publikují od roku 2007 o přírodě a společnosti v sobotní příloze LN. Nyní sloupky vycházejí souborně. Doslov k...

Max Küchler: Jeruzalém. Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem

Stručný název objemné knihy, která velmi podrobně, krok za krokem, představuje Svaté město, všechny jeho čtvrtě, ulice, stavby (a nejen domy a...

Ústav představuje

Projekt NaCeBiVetkomerce

Projekt NaCeBiVet (financován Technologickou agenturou České republiky, TN02000017, https://www.vri.cz/nacebivet) vznikl jako konsorcium...

Nová struktura v chloroplastechuzamčeno

Přeměna zářivé energie na energii chemickou umožňuje syntézu organických látek z oxidu uhličitého a vody. Probíhá na tylakoidních membránách v...