Robovský Jan

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se na Přírodovědecké falkultě JU věnuje evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec.

Počet článků: 245

Občanská ochrana ohrožených druhůuzamčeno

4. 3. 2024  |  Vesmír 103, 172, 2024/3
Občanská věda je dnes už známý a široce využívaný koncept. V rámci jejích projektů spolupracuje veřejnost s vědci na sběru dat v terénu, například...
 

Obnova populací. Víme jak na to?uzamčeno

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 24, 2024/1
Ochrana malých ohrožených populací je obzvlášť náročná. Nejen kvůli přírodním podmínkám, ale i kvůli rozdílným pohledům praktiků a teoretiků...
 

Příběh chudého příbuzného

2. 10. 2023  |  Vesmír 102, 600, 2023/10
Domestikací koně a osla jsme získali užitečné pomocníky, kteří nás provázejí už cca 5–6 tisíc let. Oba tito lichokopytníci mají společné...
 

Zamrzlé safariuzamčeno

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 170, 2022/3
Jak vypadala krajina v době ledové? Tuto otázku si vědci opakovaně kladou už od 19. století. Zajímá je, v jakém prostředí běhala stáda mamutů,...
 

Když dětská kniha není jen pro děti

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 198, 2022/3
Knih o přírodě pro dospělé i dětské čtenáře vychází poměrně hodně, a to je jistě potěšitelné. Obsahově se ale nezřídka dost překrývají, což platí...
 

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?uzamčeno

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 604, 2021/10
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...
 

Co dělá asijský slon v Africeuzamčeno

4. 10. 2021
Poněkud zvláštní dovoz asijských slonů na práci do Afriky sice připomíná příslovečné „nošení dříví do lesa“, přitom se tento pokus v minulosti...
 

Vladimír Hanák čestným členem Americké mammaliologické společnosti

6. 8. 2021  |  Vesmír 100, 526, 2021/9
American Society of Mammalogists (ASM) je prestižní společnost s mimořádným mezinárodním působením. Kromě řady propagačních a vzdělávacích aktivit...
 

Další nový plejtvák

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 279, 2021/5
Díky primární snaze o druhovou identifikaci kytovčího masa na světových trzích se vědcům poměrně brzy dostaly do rukou rychlé nástroje k rutinní...
 

Africký mor prasat a asijský hotspot prasečí diverzity

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 210, 2021/4
Africký mor prasat je pro domácí a divoká prasata velmi nebezpečné a nakažlivé onemocnění s vysokou letalitou, alespoň při prvním setkání. Tento...
 

Zachraňujme druhy nad propastí! Má to smysl

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 216, 2021/4
Média si oblíbila případy, kdy se podaří živočišný druh zachránit před vyhynutím a mnohdy doslova vypiplat z několika posledních jedinců za minutu...
 

Vymřelí a vymírající obratlovci

1. 3. 2021  |  Vesmír 100, 198, 2021/3
1893: Četny jsou příčiny, jež způsobují, že ten neb onen rod či druh zvířecí vyhyne. […] Nedávno sestavil americký badatel F. A. Lukas přehled...
 

Lov v Tibetu před 5000 lety

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 74, 2021/2
V současnosti máme poměrně přesnou představu o proměnách fauny a flóry v pleistocénu. Díky historickým dokladům také tušíme, že některé známější...
 

Narvalové s nízkou genetickou variabilitou

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 8, 2021/1
Narval (Monodon monoceros) obývá Severní polární moře. Díky své početnosti – zhruba 170 tisíc jedinců – byl nedávno v červeném listu IUCN...
 

Největší savčí migrace

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 12, 2021/1
Migrační přesuny zvířat za kvalitnější potravou, vodou či mimo hlavní nápor predátorů jsou obdivuhodný fenomén. Aktuálně se kvalitněji...
 

Cejlonská sloní dvojčata

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 683, 2020/12
Sloni rodí po dlouhé (640 dní) a dosti zvláštní březosti (viz Vesmír 91, 620, 2012/11) typicky jedno mládě, velmi vzácně i dvojčata. Letos byla...
 

Co byli anatolští sloni z doby bronzové zač?

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 382, 2020/7
Z historických pramenů a kosterních pozůstatků víme, že pradávné rozšíření slona indického (Elephas maximus) bylo rozsáhlejší a sahalo od Anatolie...
 

Sněžný život trubkonosů

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 325, 2020/6
Sněhová nadílka bývá pro větší savce komplikací nejen pro namáhavý pohyb závějemi, ale i kvůli obtížnějšímu přístupu k potravě. Pro menší savce...
 

Rychlé šíření čtyřnohých prakytovců

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 254, 2020/5
Díky výzkumu posledních dekád máme velmi přesnou představu o proměně čtyřnohých suchozemských kopytníků v plně vodní oploutvené kytovce. Nejstarší...
 

Umíme vytvořit umělý nosorožčí roh

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 194, 2020/4
Rohovina nosorožčího rohu je sice v lecčems podobná rohům či kopytům jiných kopytníků, ale vybočuje především jemnou tubulózní strukturou, kterou...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]