JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Vesmír: 2023/10

datum vydání: 2. 10. 2023
Téma měsíce: Pohyb

Výběr redakce

Cena za přemíru pohybu

Adam Obr, 2. 10. 2023
Globální epidemii obezity způsobuje naše dlouhodobě pozitivní energetická bilance. Jinými slovy, lidé (zdaleka nejen v nejbohatších zemích) dnes...

Když je hmyz ve stresuuzamčeno

Dalibor Kodrík, 2. 10. 2023
Stres je soubor všech negativních fyzických i psychických faktorů vnějšího i vnitřního prostředí, který působí na živý organismus. Zatímco my,...

Voda jako jeduzamčeno

Igor Linhart, 2. 10. 2023
Jak se nadměrná snaha vyhnout se jednomu nebezpečí snadno zvrtne v nebezpečí jiné.

 

Úvodník

Svět v pohybu

Když jsme před více než rokem připravovali plán témat letošního ročníku, nad pohybem nevznikla větší diskuse ani v redakci, ani na setkání...

Rozhovor

Sen o břehoušovi, jeřábí realitauzamčeno

Ornitologové Senianské rybníky dobře znají. Národní přírodní rezervace (NPR) nedaleko slovenských Košic je jednou z nejdůležitějších ptačích...

Hlavní články

Příliš hlučné tiché mutaceuzamčeno

Od chvíle, kdy James Watson a Francis Crick představili světu dvojitou šroubovici DNA, uplynulo v dubnu 2023 už sedmdesát let. Přesto nás základní...

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňkyuzamčeno

Molekuly uvnitř buněk jsou v neustálém pohybu. V tomto nepřehledném reji, kterého se účastní miliardy tanečníků různých velikostí, tvarů a...

Pozor, pohyb!uzamčeno

Při sledování svého okolí často potřebujeme zaměřit pozornost na více předmětů najednou. Zatímco při řízení auta to vyžaduje uvědomování polohy...

Cena za přemíru pohybu

Globální epidemii obezity způsobuje naše dlouhodobě pozitivní energetická bilance. Jinými slovy, lidé (zdaleka nejen v nejbohatších zemích) dnes...

Nad vodou se blýskáuzamčeno

Osoby trpící chorobným strachem ze zasažení bleskem (keraunofobií) mohly mít dosud pocit, že lze spásu hledat na hladině oceánů. Pravděpodobnost,...

Nejstarší opylovačiuzamčeno

V současnosti považujeme opylování květů hmyzem za něco běžného a rozkvetlou louku nebo květinový záhon u domu si spojujeme s bzučením včel...

Jak se zbavit sexuuzamčeno

Ve třetí, poslední části našeho seriálu se podíváme na podivuhodné přechody od pohlavního rozmnožování k příležitostné, či dokonce výhradní...

Patrnosti mimikryuzamčeno

V první části tohoto článku v předchozím čísle jsme zkoumali dynamické procesy zodpovědné za fenomén mimikry na úrovni individuálního vývoje...

Když je hmyz ve stresuuzamčeno

Stres je soubor všech negativních fyzických i psychických faktorů vnějšího i vnitřního prostředí, který působí na živý organismus. Zatímco my,...

Voda jako jeduzamčeno

Jak se nadměrná snaha vyhnout se jednomu nebezpečí snadno zvrtne v nebezpečí jiné.

Když vychladne lávauzamčeno

Vývoj a vzhled krajiny mnohde do značné míry určuje horninové prostředí. Osobitou tvářností se vyznačují třeba vápencová krasová území, pískovcová...

Dřevěný kyj – nejstarší zbraň, nebo mýtus?uzamčeno

Dřevěný kyj je obecně považován za jednu z hlavních zbraní pravěkých lidí. Existují nicméně dva důvody, proč tomu tak být nemuselo. Zaprvé,...

Glosy

Ohniví mravenci v Evropě

Na území Evropy se začíná zabydlovat jeden z nejinvaznějších mravenců, Solenopsis invicta. Během zimy 2022–2023 bylo v okolí sicilských Syrakus na...

Poznámky a glosy

Ohnuté světlouzamčeno

Ve čtvrtek 30. října 1919 dostává londýnská redakce časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society A text článku, který brzy udělá z...

Květy jako skleníkyuzamčeno

Velmi choulostivou částí rostlin jsou zejména květy, jež jsou zvlášť citlivé vůči nízkým teplotám. Pro pěstování takových květin, kterým by běžné...

V nouzi poznáš… krokodýlauzamčeno

Omylem svému psovi šlápnete na nohu, ten zavyje, což ve vás vzbudí nepříjemný pocit, že jste svého miláčka zranili. Snad se mu dokonce začnete...

Nad knihou

Příběh chudého příbuzného

Domestikací koně a osla jsme získali užitečné pomocníky, kteří nás provázejí už cca 5–6 tisíc let. Oba tito lichokopytníci mají společné...

Jazykový koutek

Brečí ti dítě

„Jak ti v noci spí?“ „Ona nespí mně, ale sobě, mami!“ Tenhle modelový rozhovor se mezi mnou a mojí maminkou odehrál mnohokrát. Ono zájmeno „ti“...

Mozaika

Tleskání je také věda

Dva akustici z technické univerzity na Krétě se zabývali výzkumem, jak nejlépe tleskat. Možná bychom byli v pokušení říci „Jejich starosti na naši...

Svědectví o „době dřevěné“

„Tento nález mění způsob, jakým přemýšlím o našich raných předcích. Zapomeňte na ‚dobu kamennou‘. Podívejte se, co tito lidé dokázali: využili...

Divočáci v roli svědků

Radioaktivní cesium straší veřejnost hlavně v souvislosti s dosud nejvážnější katastrofou jaderné elektrárny způsobenou nekompetentním vedením,...

Kosmické koště

Kromě funkčních satelitů se na oběžných drahách pohybuje o několik řádů vyšší počet kosmického smetí – objektů lidského původu. Nejsou to jen již...

Stopování pravěké zvěře

Pohoří Doro! nawas v Namibské poušti je chudé na vegetaci, ale protože se tu nachází řada trvalých vodních zdrojů, má překvapivě pestrou faunu....

Nádech–výdech

Učenlivá čtyřhranka

Asociativn í učení, při kterém se zkušenost získaná smyslovými stimuly promítá do změny chování, může fungovat i bez centrální nervové soustavy....

Bourci spřádají pavoučí vlákno

Dalo by se pavoučí vlákno s unikátními mechanickými vlastnostmi vyrábět ve velkém a levně? Od nástupu genetických modifikací se o to pokoušelo už...

Nenápadný rekordman

Mohutné krajty jsou známé schopností pohltit neuvěřitelně objemnou kořist, třeba čtyřicetikilového jelena. Rekordmanem v této zvláštní disciplíně...

Zákulisí

Pravěké kosti ve vesmíru

Raketoplán Unity společnosti Virgin Galactic s sebou 8. září 2023 vynesla na pokraj kosmu prapodivný „náklad“. Jihoafrický podnikatel Tim Nash...

>3500

Hustým zeleným kobercem porostlá vodní plocha, ztížená až nemožná lodní doprava, voda v některých obdobích bez kyslíku, hynoucí ryby, zhoršení...

Tři startovací granty ERC

Přestože v počtu grantů udělených Evropskou výzkumnou radou (ERC) za většinou zemí západní Evropy stále zaostáváme (viz také Vesmír 101, 511,...

Praha centrem biotechnologického výzkumu?

Navázat na světové úspěchy Otto Wichterleho nebo Antonína Holého chce klastr Prague.bio (www.prague.bio), propojující výzkumné instituce na poli...

V krajině: mezioborová exkurze

Vyučující a studenti oboru Dějiny evropské kultury KTF UK pořádají v neděli 22. října 2023 pro všechny zájemce o kulturní a přírodní souvislosti...

Grant na boj se septickým šokem

Výzkumný tým buněčné a molekulární imunoregulace Mezinárodního centra klinického výzkumu, společného pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v...

Vertikála

Výměna hlavy u hmyzu

1923: Výměna hlavy u hmyzu podařila se ve Vídni W. Finklerovi. Pokusy jsou velmi jednoduché. Hlava jednomu exempláři ustřihnutá nasadí se na místo...

Vrabec a zákony na ochranu ptactva

1883: […] Nejnověji dr. Schletz, učitel na hosp. škole v Herfordu, […] shledal, že mladí vrabci ve hnízdě živí se výhradně hmyzem, kdežto jakmile...

Architektura

Galerie Amdavad Ni Gufa v Ahmadábádu aneb Galerie v jeskyni

Slovo galerie v názvu článku je spíše jen pro pořádek. Nevisí tam obrazy, nestojí sochy ani tam nevystavují grafické sbírky. Exponátem je sama...

Dopisy čtenářů

Ještě jeden Velký rok

ad Vesmír 102, 516, 2023/9 V minulém čísle nám u článku Tomáše Grima Velký rok vypadla informace, že součástí online verze je rozsáhlá fotogalerie...

Čeští mořeplavci

ad Vesmír 102, 400, 2023/7 Je jasné, že na omezeném prostoru článku není možné uvést, jak ostatně sama autorka píše, všechny „další příklady...

Přečetli jsme

Paula Fredriksenová: Apoštol Pavel, posel Božího království

Profesorka Bostonské univerzity, která se zabývá dějinami dávného Středomoří, se v nejnovějším díle věnuje působení apoštola Pavla a době, v níž...

Phoebe McNaughtonová: Perspektiva a jiné optické klamy.

„Pro jeskynního člověka stejně jako pro architekta je často užitečné zobrazit si předmět nebo scénu pomocí jednoho ze tří jednoduchých nákresů:...

Představujeme projekty

Superkritický CO2 jako médium energetických oběhůkomerce

Unikátní fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého v superkritickém stavu představují možnost jeho využití jako pracovního média energetických...