i

Jak se zbavit sexu

 |  2. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 572, 2023/10

Ve třetí, poslední části našeho seriálu se podíváme na podivuhodné přechody od pohlavního rozmnožování k příležitostné, či dokonce výhradní nepohlavnosti u plazů a ptáků.

Mezi amnioty se nevyskytují žádní hermafroditi. Někteří sauropsidi, tedy plazi včetně ptáků, však umějí něco, co my savci přirozeně neprovádíme a pravděpodobně se tomu v evoluci dokonce aktivně bráníme: rozmnožovat se nepohlavně. Nepředstavujme si pod tím ale pučení nebo dorůstání nového jedince z odvrženého ocásku. Nepohlavně se rozmnožující obratlovci spořádaně vytvářejí pohlavní buňky, zpravidla vajíčka. Přesto nepohlavní rozmnožování u obratlovců nabývá mnoha podob (viz obr. 1).

Ponechme teď stranou podivnou kombinaci pohlavního a nepohlavního rozmnožování našich zelených skokanů a několika mála mezidruhových hybridů u obojživelníků a kostnatých ryb (blíže Vesmír 89, 54, 2010/1). Také se nebudeme zabývat androgenezí, mimořádně bizarním způsobem rozmnožování u některých kostnatých ryb, při kterém je spermie jediným zdrojem jaderného genetického materiálu v embryu.

Soustřeďme se na situaci, kdy potomci nesou výhradně genetický materiál zděděný od matky. Zajímavé je, že u kostnatých ryb a obojživelníků vyžadují všechny takové případy aktivaci vývoje vajíčka spermiemi samců příbuzné linie. Nepohlavní rozmnožování pak u těchto linií probíhá formou gynogeneze, známé také jako partenogeneze závislá na spermiích. Bez využití spermie, a tedy bez přítomnosti samce, se mezi všemi obratlovci může samice rozmnožit jedině u plazů (včetně ptáků), žraloků a rejnoků. Celé populace složené ze samých samic však najdeme mezi obratlovci pouze u šupinatých plazů. Výhradní partenogenezi známe u jednoho hada a scinka, dvou leguánů, několika agam, tejovitých, tejovčíkovitých, ještěrkovitých a xantusiovitých ještěrů a u gekonů. Proč a jak takový stav vzniká?

Křížením k nepohlavnosti

Striktní partenogeneze většinou vzniká v důsledku mezidruhového křížení (viz obr. 2 vpravo). Tuto cestu máme i dobře zdokumentovanou. Klíčové jsou přitom děje doprovázející vznik vajíčka. Jak jsme rozebrali už v první části seriálu, meióza je složitý proces. Dalo by se tedy předpokládat, že partenogenetické samice do ní nepůjdou a udělají si vajíčko obsahující kopii jejich vlastního genomu nějakým jednodušším způsobem. Tak to ale není. Dělání vajíček je z evolučního i vývojového hlediska zakonzervované, což má za následek, že všichni partenogenetičtí obratlovci musejí při tvorbě vajíčka provést meiózu, byť třeba v pozměněné podobě. Některé kostnaté ryby, stejně jako někteří bezobratlí tvoří vajíčko ameiózou, což je varianta meiózy, během které nedochází k redukci počtu chromozomů. Naprostá většina asexuálních obratlovců ale dělá normální meiózu. Jejím výsledkem jsou ovšem buňky s polovičním množstvím chromozomů. Jak tedy vznikne mládě se stejným množstvím DNA v genomu, jako má matka?

Nyní vidíte 14 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie, Biologie

O autorech

Lukáš Kratochvíl

Marie Altmanová

Barbora Straková

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...