Lázničková–Galetová Martina

Martina Lázničková–Galetová, Ph.D., (*1971) vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU, obor systematická biologie a ekologie se specializací na antropologii a obor prehistorie – paleolitické umění v pařížském Institut de Paléontologie Humaine, Muséum d’Histoire Naturelle. Nyní působí jako vědecká pracovnice Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea.

Počet článků: 1

Člověk a vlk ve starší době kamennéuzamčeno

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 611, 2021/10
Vlk je těsnější součástí lidského světa od poslední doby ledové. Kdy se odehrála proměna z obávaného predátora na psa, nejlepšího přítele člověka?