Vesmír: 2021/10

datum vydání: 4. 10. 2021
Téma měsíce: Domestikace

Výběr redakce

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková, 4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?uzamčeno

Jan Robovský, 4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Můj vícefázový den

Marek Růžička, 4. 10. 2021
Úžas nad sklenicí čerstvě natočeného piva, aerační nádrží čistírny odpadních vod, hromadou písku, polévkou na talíři, brodem, šálkem čaje, plícemi...

 

Úvodník

Domestikovaná planeta

Lidé k sobě od nepaměti připoutávají vybrané rostliny a zvířata, občas i zástupce ostatních říší – vzpomeňme třeba na širokou škálu nejrůznějších...

Rozhovor

Nejlepší cesta, kterou máme

Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...

Hlavní články

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?uzamčeno

Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Vlci a jejich domestikace, toť otázkauzamčeno

Populace vlka obecného (Canis lupus) se vyskytují na celé severní polokouli nejméně 300 tisíc let, byť stáří prvních nálezů vlků dosahuje až 800...

Člověk a vlk ve starší době kamennéuzamčeno

Vlk je těsnější součástí lidského světa od poslední doby ledové. Kdy se odehrála proměna z obávaného predátora na psa, nejlepšího přítele člověka?

Kočka, pozor, divoká!uzamčeno

Kočka divoká rozhodně není zdivočelý domácí mazlíček. Jak ji ale rozlišit od kočky domácí nebo od hybridního křížence?

Cesta od divokého k domácímu hmyzuuzamčeno

Z živočišné říše člověk nedomestikoval jen ryby, ptáky a savce, ale také početnou hmyzí čeládku. Vedle včely a bource zdomácněl i cvrček, šváb...

Strategie líných mutantůuzamčeno

Na jihozápadním okraji Asie proběhly před deseti tisíci lety děje, které natrvalo ovlivnily chod velké části planety.

Nejistá kolébka afrického čirokuuzamčeno

Nelze přehlédnout, jak velkou roli hrály (a stále hrají) domestikované rostliny v osudech lidských civilizací. Totiž, ty by bez nich nejspíš vůbec...

Tiahuanacouzamčeno

Systematický průzkum Tiahuanaca byl zahájen v 19. století především proto, aby posloužil nově vytvářenému příběhu bolivijského národa. Dávná...

Interakce grepové šťávy s léčivy

Letos uplynulo třicet let od doby, kdy byl v časopise The Lancet publikován nenápadný článek o interakci šťávy z citrusů s léky, který významně...

Glosy

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu orgánů a tkání ženského...

Nestor z hor

Mezi druhy ohrožené globální klimatickou změnou patří ty s vazbou na alpínské bezlesí. Jde o prostředí, jehož rozloha se bude zmenšovat s tím, jak...

Eseje

Můj vícefázový den

Úžas nad sklenicí čerstvě natočeného piva, aerační nádrží čistírny odpadních vod, hromadou písku, polévkou na talíři, brodem, šálkem čaje, plícemi...

Vesmír a já

Můj život s Vesmírem

Moje nebožka matka se velmi zajímala o přírodní vědy a v letech 1950–1961 Vesmír odebírala. Jakmile jsem byl schopen plynulejšího čtení – tak asi...

Nad knihou

Ottovy Čechy

Na konci 19. století fungovaly v Praze tři velké vydavatelské domy – J. R. Vilímek, F. Topič a Jan Otto. Ottova vydavatelská politika byla celkem...

Věda pod objektivem

Zaostřeno na krásuvideo

Už tradičně přinášíme ukázky z (mikro)fotografické soutěže Nikon Small World, které se účastní vědci i amatérští obdivovatelé přírody. Letos...

Jazykový koutek

Jak je důležité míti frekvenci

Kdybych měl hlasovat v anketě O největší vynález moderní jazykovědy, bez většího váhání bych zvolil „využití frekvence“. Možná to na první pohled...

Mozaika

Malé dávky alkoholu a fibrilace síní

Skutečnost , že pití alkoholu může vyvolávat srdeční arytmie, je známa už dlouho (tzv. holiday heart syndrome). To se však obvykle dávalo do...

Medveď baribal ako bodyguard líšok

Vrcholoví predátori ovplyvňujú ekosystémy a spoločenstvá ostatných organizmov tzv. zhora (angl. top-down control), často s kaskádovitým efektom na...

10,9 Gt

Rozkladem mrtvého dřeva se každoročně na celém světě uvolní asi 10,9 gigatuny uhlíku. Většina (93 %) v tropech. Asi třetina mrtvého dřeva sice...

Hlukové a svetelné znečistenie ovplyvňuje lokálnu hustotu vtákov

Nadmerný hluk a svetelný smog ako dôsledok ľudskej činnosti predstavujú významnú výzvu pre mnohé živé organizmy. Predošlé štúdie sa zameriavali...

Nový druh stromového damana

Damani (Hyracoidea) představují nepočetný řád savců, v jehož rámci tradičně rozlišujeme tři v současnosti žijící rody – damany skalní (Procavia),...

Kost pro psa jménem Kleopatra

Dalekohled ESO/VLT poskytl dosud nejostřejší a nejpodrobnější záběry planetky Kleopatra. Umožnily určit její tvar, zpřesnit hmotnost a získat víc...

Nádech–výdech

Akustické návnady pro netopýry

Když se soumračný motýl nedokáže bezpečně skrýt před netopýrem, může zvolit riskantnější strategii: odvede pozornost predátora k nejméně...

Voda vlevo, etanol vpravo

Listy blahočetu (Araucaria) mají podobu periodicky uspořádaných zakřivených zoubků, které v interakci s kapalinami vykazují díky kapilárním silám...

Pravěké incesty byly vzácné

Pravěké incesty byly vzácné Analýza 1785 už dříve publikovaných vzorků lidské DNA z posledních 45 tisíciletí ukázala, že blízké příbuzenské vztahy...

Zákulisí

Srozumitelně o medicínském výzkumu

Platforma Open Pharma volá po tom, aby články v recenzovaných medicínských časopisech obsahovaly stručné a volně přístupné shrnutí psané jazykem...

Tetřívci pod dohledem satelitů

Tetřívků obecných (Tetrao tetrix) v Krušných horách ubývá. Dokládají to výsledky dlouhodobého počítání tohoto zvláště chráněného druhu odborníky z...

Ceny Wernera von Siemense: studenti, hlaste se

Studenti technických, přírodovědných a medicínských oborů a mladí vědci se mohou hlásit do dalšího ročníku Cen Wernera von Siemense. Kandidáti se...

49, nebo 270 %?

Globální světelné znečištění vzrostlo mezi roky 1992 a 2017 o 49 %, tvrdí autoři nově publikované studie, ale jedním dechem dodávají, že...

Vertikála

Projekt lidského genomu se rozbíhá

1989: Před několika lety se začalo s dosud největším mezinárodním projektem v historii biologického výzkumu — s mapováním a identifikací všech...

Vybíráme z Vesmíru 1981–1990

[…] V současné době, dvanáctý rok od zavedení povinného očkování proti spalničkám, se díky vysoké proočkovanosti dětské populace a dlouhodobému,...

Architektura

Barvy Falkenberguuzamčeno

Zahradní město Falkenberg nese přízvisko Tuschkasten, tedy krabička barev, a toto označení přímočaře podtrhuje jeden z autorských záměrů. Právě...

Dopisy čtenářů

Polovodiče v komunismu

ad Vesmír 100, 508, 2021/7–8 Jako čtenář Vesmíru již asi 60 let děkuji za každé nové číslo. S obzvláštním zájmem jsem si přečetl příspěvek o...

Přečetli jsme

Paul Nurse: Biologie v pěti lekcích. Co je život?

Co je to život? Jeho definice neexistuje, byť se vědci s tímto problémem potýkají celou věčnost. Genetik a nositel Nobelovy ceny Paul Nurse...

Mira Jakovenková, Agnessa Mironovová: Agnessa – zpověď ženy stalinského čekisty

Mira Jakovenková začala zapisovat vzpomínky lidí propuštěných ze stalinských lágrů už od poloviny padesátých let, protože tehdy se zdálo, že tajné...

Ústav představuje

HeFASTo

Ambiciózní projekt inovativního jaderného reaktoru budoucnosti, který by mohl být odpovědí na nové podmínky v energetice, nástup elektromobility...

Představujeme projekty

Bubliny, kapky, částice a surfaktantykomerce

Bubliny, kapky a pevné částice jsou součástí řady průmyslových technologií. Příkladem jsou procesy, ve kterých interagují bubliny mezi sebou...