ARCDATA konference 2021

Mgr. Peter Mikula

RNDr. Peter Mikula, Ph.D. (*1990) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí na Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy.

Počet článků: 135

Medveď baribal ako bodyguard líšok

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 590, 2021/10
Vrcholoví predátori ovplyvňujú ekosystémy a spoločenstvá ostatných organizmov tzv. zhora (angl. top-down control), často s kaskádovitým efektom...
 

Hlukové a svetelné znečistenie ovplyvňuje lokálnu hustotu vtákov

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 591, 2021/10
Nadmerný hluk a svetelný smog ako dôsledok ľudskej činnosti predstavujú významnú výzvu pre mnohé živé organizmy. Predošlé štúdie sa zameriavali...
 

Prečo sú niektoré ryby „teplokrvné“?

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 523, 2021/9
Delenie stavovcov na studenokrvné a teplokrvné poznajú už deti v základnej škole. Na jednej strane sa tak tradične ocitajú rybovité stavovce,...
 

Negatívny vplyv hluku v období, keď sa vtáky učia spievať

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 524, 2021/9
Vysokou mierou hluku, najmä z dopravy, je zaťažené predovšetkým mestské prostredie. V súvislosti s narastajúcou ľudskou činnosťou sa bude jeho...
 

Raní hominini žili v prostredí, ktoré sa nepodobalo dnešným ekosystémom

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 70, 2020/2
Aby sme dokázali pochopiť úlohu prírodných faktorov v evolúcii človeka, musíme mať najprv dobrú predstavu o prostredí, v akom naši predkovia žili....
 

Praveký dôkaz útoku plesiosaura na vtáka

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 72, 2020/2
Vyhynuté vtáky rodu Hesperornis obývali morské pobrežie v období neskorej kriedy, asi pred 80 miliónmi rokov. Svojou ekológiou sa nápadne podobali...
 

Slimačie ulity ako zdroj vápnika pre vtáky

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 13, 2020/1
Rozbité slimačie ulity povaľujúce sa v malých hromádkach kade-tade v prírode majú často spoločného „vinníka“. V našich končinách je ním obvykle...
 

Súžitie tropických vtákov a ľudí

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 677, 2019/12
Brazília v poslednom čase plní prvé stránky svetových médií. Väčšinou informáciami o neblahých vyhliadkach tamojšej prírody, súvisiacich hlavne...
 

Dramatický úbytok severoamerických vtákov

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 611, 2019/11
Strata biodiverzity a kolaps populácií mnohých organizmov patria k najvýznamnejším environmentálnym problémom súčasnosti. Veľké zdesenie preto...
 

Na stope ekogeografických pravidiel

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 328, 2019/6
Vzory v priestorovej distribúcii niektorých znakov organizmov sú také výrazné, že poslúžili ako základ formulácie tzv. ekogeografických pravidiel....
 

Pôvod farebných vajec vtákov siaha až k dinosaurom

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 262, 2019/5
Vtáky sú jedinou skupinou blanovcov (Amniota), ktorá neprodukuje biele vajcia. Farebné vajcia sa preto dlho považovali za evolučnú novinku vtákov....
 

Ústup pliocénnej megafauny Afriky nesúvisel s aktivitou homininov

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 195, 2019/4
Expanzia moderného človeka (Homo sapiens) pred približne 100 000 rokmi z africkej domoviny do ostatných kútov sveta bola často spojená...
 

Vurony viedli nočný spôsob života

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 127, 2019/3
Vurony1) (Aepyornithidae), zástupcovia nedávno vyhynutej skupiny vtákov endemickej pre Madagaskar, patrili k vtáčím obrom (Vesmír 77, 615,...
 

Dostupnosť potravy zmierňuje dôsledky klimatických zmien na migrujúce vtáky

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 128, 2019/3
Klimatické zmeny a ich dôsledky na biosféru sú v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém. K regiónom s najvýraznejšími zmenami klímy patrí...
 

Kedy a prečo vyhynuli najväčšie nosorožce štvrtohôr?

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 66, 2019/2
V súčasnosti žije päť druhov nosorožcov, čo predstavuje len drobný relikt kedysi rozšírenej a druhovo bohatej čeľade Rhinocerotidae. Túto čeľaď...
 

Rastliny vysielajú živočíchom signály

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 68, 2019/2
Mutualistické vzťahy (t. j. obojstranne prospešné) charakterizuje vzájomná výmena živín a služieb medzi organizmami. Základom dobre fungujúceho...
 

Syrinx ako evolučná novinka vtákov

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 72, 2019/2
Takmer všetky suchozemské štvornožce, od obojživelníkov, cicavcov až po väčšinu plazov, majú larynx (hrtan) – orgán, ktorý plní dôležitú úlohu...
 

Na ostrove Gough myši devastujú hniezda morských vtákov

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 6, 2019/1
Ostrovná biota je jednou z najfascinujúcejších, ale aj najzraniteľnejších zložiek globálnej biodiverzity. V priebehu času, žiaľ, mnohé ostrovy...
 

Ostrovné vtáky majú väčšie mozgy ako pevninské

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 7, 2019/1
Ostrovy sú považované za prírodné laboratóriá, kde sa evolúcia organizmov môže uberať prekvapivými chodníčkami. Napríklad, veľké živočíchy sa tam...
 

Prečo majú ľudia také veľké mozgy?

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 686, 2018/12
Asi najprominentnejšou telesnou štruktúrou človeka je mozog. Je šesťkrát väčší, ako by sme mohli očakávať v prípade podobne veľkého živočícha, ale...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné