mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Mikula Peter

RNDr. Peter Mikula, Ph.D., (*1990) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy. Od října 2022 do března 2023 působil v rámci Fulbrightova stipendia na katedře ekologie na evoluční biologie Kalifornské univerzity v Los Angeles.

Počet článků: 148

Akusticko-adaptačná hypotéza na príklade vtákovuzamčeno

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 264, 2023/5
Akustické, alebo zvukové, prejavy patria k najzásadnejším komunikačným kanálom živočíchov. Ľudská reč, spev niektorých vtákov (skutočne, nie...
 

Motýlie krídla ako protihlukový materiál

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 604, 2022/10
Záujem materiálových inžinierov a priemyslu o prírodné materiály a štruktúry má v posledných dekádach výrazne stúpajúcu tendenciu. Napríklad...
 

Tropické vtáky sú farebnejšie

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 422, 2022/7
Neobyčajná farebnosť operenia niektorých tropických vtákov vyráža dych nejednému našincovi a neunikla ani pozornosti takých prírodovedných...
 

Klimatická zmena ovplyvňuje začiatok hniezdenia vtákov

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 426, 2022/7
Globálna klimatická zmena preukázateľne ovplyvňuje procesy v živej i neživej prírode na našej planéte. Následkom zmeny počasia a klímy nastáva...
 

Najskôr svaly, potom dôvtip

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 347, 2022/6
Cicavce sú najencefalizovanejšou líniou vertebrát (t. j. majú najväčší pomer medzi veľkosťou mozgu a tela). Dlho sa predpokladalo, že vysoká...
 

Vtáka poznáš po perí

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 279, 2022/5
Vtáky, hniezdiace v trópoch a miernom podnebnom páse (t. j. napr. u nás, v Európe), sa odlišujú v mnohých biologických a ekologických aspektoch....
 

Umelá inteligencia v službách bioakustiky

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 287, 2022/5
Zebričky (Taeniopygia guttata) sú drobné austrálske spoločenské spevavce. Medzi chovateľmi vtáctva, ale aj vedcami, sú veľmi obľúbené,...
 

Nanoštruktúra vtáčích pier môže inšpirovať materiálových inžinierov

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 218, 2022/4
Celý rad vtákov vrátane pávov či kolibríkov vďačí za pestrú farebnosť operenia štruktúrnym farbám (to znamená, že výsledná farba je určená...
 

Výskyt rakoviny pri cicavcoch

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 143, 2022/3
Keď začujeme slovo rakovina, väčšinou si predstavíme nejakého neboráka nášho vlastného druhu. Toto nepríjemné ochorenie pritom prerastá celým...
 

Čo zachráni medárika kováčskeho pred vyhynutím?

28. 2. 2022  |  Vesmír 101, 148, 2022/3
Medárik kováčsky (Anthochaera phrygia; česky medosavka žlutočerná), austrálsky endemit, je jedným z varovných príkladov kedysi hojne rozšíreného...
 

Migrujúce vtáky sú svetlejšie

31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 074, 2022/2
Sezónna migrácia vtákov je jedným z najúchvatnejších prírodných divadiel. Vtáčí migranti sa vyznačujú celou škálou behaviorálnych, fyziologických...
 

Je priehľadnosť krídel antipredačná adaptácia motýľov?

31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 75, 2022/2
Motýle (Lepidoptera) patria k najobľúbenejším, a zároveň najnápadnejším skupinám hmyzu. Je to najmä vďaka ich veľkým a často pestrofarebným...
 

Koľko druhov čečetiek vlastne máme?

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 49, 2022/1
„Čečetky“, konkrétne druhový komplex zahrňujúci tri „druhy“: stehlíka čečetku (čečetku zimní, Acanthis flammea), stehlíka polárneho (č. bělavou,...
 

Medveď baribal ako bodyguard líšok

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 590, 2021/10
Vrcholoví predátori ovplyvňujú ekosystémy a spoločenstvá ostatných organizmov tzv. zhora (angl. top-down control), často s kaskádovitým efektom na...
 

Hlukové a svetelné znečistenie ovplyvňuje lokálnu hustotu vtákov

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 591, 2021/10
Nadmerný hluk a svetelný smog ako dôsledok ľudskej činnosti predstavujú významnú výzvu pre mnohé živé organizmy. Predošlé štúdie sa zameriavali...
 

Prečo sú niektoré ryby „teplokrvné“?

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 523, 2021/9
Delenie stavovcov na studenokrvné a teplokrvné poznajú už deti v základnej škole. Na jednej strane sa tak tradične ocitajú rybovité stavovce,...
 

Negatívny vplyv hluku v období, keď sa vtáky učia spievať

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 524, 2021/9
Vysokou mierou hluku, najmä z dopravy, je zaťažené predovšetkým mestské prostredie. V súvislosti s narastajúcou ľudskou činnosťou sa bude jeho...
 

Raní hominini žili v prostredí, ktoré sa nepodobalo dnešným ekosystémom

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 70, 2020/2
Aby sme dokázali pochopiť úlohu prírodných faktorov v evolúcii človeka, musíme mať najprv dobrú predstavu o prostredí, v akom naši predkovia žili....
 

Praveký dôkaz útoku plesiosaura na vtáka

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 72, 2020/2
Vyhynuté vtáky rodu Hesperornis obývali morské pobrežie v období neskorej kriedy, asi pred 80 miliónmi rokov. Svojou ekológiou sa nápadne podobali...
 

Slimačie ulity ako zdroj vápnika pre vtáky

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 13, 2020/1
Rozbité slimačie ulity povaľujúce sa v malých hromádkach kade-tade v prírode majú často spoločného „vinníka“. V našich končinách je ním obvykle...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]