mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Umelá inteligencia v službách bioakustiky

 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 287, 2022/5

Zebričky (Taeniopygia guttata) sú drobné austrálske spoločenské spevavce. Medzi chovateľmi vtáctva, ale aj vedcami, sú veľmi obľúbené, najmä pre atraktívny vzhľad, zaujímavé sociálne správanie a jednoduchý odchov a množenie. Samce zebričiek charakterizuje pomerne jednoduchý stereotypný spev, ktorý sa učia počas krátkeho obdobia adolescencie prevažne od sociálnych otcov alebo ďalších samcov v okolí. Spev zebričiek je individuálne veľmi variabilný a vieme, že hrá dôležitú úlohu pri výbere partnera. Predpokladalo sa, že samice pri párení uprednostňujú samce s podobnou štruktúrou spevu ako mali tie, s ktorými vyrastali. Tento predpoklad implikuje prítomnosť lokálne špecifických variantov spevu (tzv. dialektov), ktoré sa líšia medzi samcami rozdielnych populácií. Na základe týchto dialektov by samice mali dokázať odhaliť geografický pôvod samcov. Predchádzajúce veľmi sofistikované a detailné vedecké práce, založené na hodnotení ľuďmi, odhalili len malú geografickú štruktúru v speve samcov zebričiek. Nedávna štúdia s využitím umelej inteligencie (konkrétne strojového učenia, angl. machine learning), dokázala veľmi spoľahlivo rozlíšiť samce z rôznych populácií na základe ich spevu. Ako vyplynulo z nasledujúcej analýzy, tieto „skryté dialekty“ skutočne ovplyvňujú preferencie samičiek pri hľadaní partnerov. Samice sa presne podľa predpokladu prednostne párili s jedincami, ktorých spevy pripomínali spevy lokálnych dospelých samcov. Hoci stále s určitosťou nevieme, čo spôsobuje takú silnú afinitu samíc k samcom s lokálnym dialektom (do úvahy prichádzajú napr. mechanizmy spojené s druhovým rozpoznávaním, alebo identifikácia samcov so znalosťou miestneho prostredia), moderné analytické metódy využívajúce umelú inteligenciu v budúcnosti môžu pomôcť odhaliť doteraz netušené prírodne zákonitosti.

Literatura

Wang D. et al.: Machine learning reveals cryptic dialects that explain mate choice in a songbird. Nature Communications 13, 1–12, 2022/1, DOI: 10.1038/s41467-022-28881-w.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie, Etologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Peter Mikula

RNDr. Peter Mikula, Ph.D., (*1990) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V současnosti působí v Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zabývá se behaviorální ekologií ptáků z makroekologické a komparativní perspektivy. Od října 2022 do března 2023 působil v rámci Fulbrightova stipendia na katedře ekologie na evoluční biologie Kalifornské univerzity v Los Angeles.
Mikula Peter

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...