Turek Jan

Mgr. Jan Turek, Ph.D., (*1970) studoval archeologii v Praze, Bratislavě a Sheffieldu. Působí v Centru teoretických studií (CTS). Zabývá se především rekonstrukcí společenských vztahů v pravěku, archeologií pohřbívání a obdobím eneolitu. Přednášel na mnoha univerzitách všech kontinentů, v roce 1997 např. na Cambridge University o době bronzové. Je autorem významných syntéz českého pravěku a šéfredaktorem časopisu Světového archeologického kongresu (WAC) Archaeologies.

Počet článků: 12

Archeologie mytického času předkůuzamčeno

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 284, 2024/5
Vnímali naši pravěcí předchůdci čas jako dnes my? Zdá se, že nikoliv. Dávní zemědělci neměli lineární pojetí času a historické vědomí minulosti....
 

Zapomenutá posvátná místa v české krajiněuzamčeno

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 636, 2023/11
Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...
 

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symboluzamčeno

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 491, 2023/9
Výzdoba keramiky je vcelku běžným projevem dávných kultur, který napomáhá archeologům nádoby stylově a chronologicky zařadit. Jde ale jen o...
 

Archeogenetická revoluce

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 116, 2023/2
Už vás někdy napadlo, proč mají Evropané světlou pleť? Zda jsme nositeli neandertálských genů a jaký to může mít vliv na naši imunitu? Odkud do...
 

Pravěké kořeny evropské identityuzamčeno

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 528, 2022/9
Pohled na dávnou minulost naší evropské identity se může mnohým z nás zdát samozřejmý a mnohdy ani nedokážeme přesně pojmenovat hlavní rysy našeho...
 

Kolaps neolitické civilizace na Ukrajiněuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 470, 2022/7
Před šesti tisíci lety se mezi Dněstrem a Dněprem na území dnešní Ukrajiny zrodila jedna z nejstarších civilizací pravěké Evropy. Dnes odkrýváme...
 

Pravěká energie v každém mobiluuzamčeno

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 640, 2020/11
Na první pohled by se mohlo zdát, že ukládání energie je ryze moderní problém naší civilizace. Omyl. Ukládání energie řešili už naši pravěcí...
 

Pandemie zabíjejí přes pět tisíc letuzamčeno

2. 11. 2020
Covid-19 je největší pandemií, která lidstvo v posledních sto letech postihla, a je pro většinu z nás zcela novou zkušeností. Proč jsme tak...
 

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 515, 2020/9
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
 

Pivo z doby kamennéuzamčeno

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 106, 2020/2
Archeologové zjistili, že lidé z pozdní doby kamenné (eneolitu) používali nové typy keramických nádob, které jejich předkové nepotřebovali. Takové...
 

Proč je nám máslo drahéuzamčeno

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 710, 2018/12
Máslo považujeme za potravinu podléhající relativně rychlé zkáze. Přesto jsou situace, kdy vydrží v zemi několik tisíc let. I poté své nálezce...
 

Hitler toužil po svatém grálu

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 626, 2017/11
Děti v předškolním věku mají dojem, že mohou libovolně měnit fakta podle vlastního přání. Je to jev natolik typický, že danému myšlení...