i

Aktuální číslo:

2023/9

Téma měsíce:

Vzory

Obálka čísla

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symbol

 |  4. 9. 2023
 |  Vesmír 102, 491, 2023/9
 |  Téma: Vzory

Výzdoba keramiky je vcelku běžným projevem dávných kultur, který napomáhá archeologům nádoby stylově a chronologicky zařadit. Jde ale jen o výzdobu, nebo mají některé motivy hlubší symbolický význam a znázorňují svět dávných zemědělců? Zdá se, že některé vzory byly pro naše předky univerzálně srozumitelné a nesly v sobě konkrétní sdělení, které bylo možné číst podobně jako později písmo.

Styl výzdobných motivů v mnoha ohledech reprezentuje určitou kulturní identitu. Podle způsobu výzdoby archeologové v některých případech pojmenovali celé pravěké kultury (např. kultura s lineární vypíchanou keramikou nebo kultura se šňůrovou keramikou). Většina analytických a seriačních studií se zaměřovala na chronologické třídění keramiky do kultur, fází, případně regionálních skupin. Ale přestože se výzdoba nádob v průběhu epoch měnila, některé výzdobné motivy se opakovaně uplatňovaly ve většině pravěkých kultur.

Musíme mít na paměti, že ne všechny znaky jsou jen dekorem bez hlubšího obsahu. Některé výzdobné motivy lze interpretovat jako specifické kódy nebo dokonce piktogramy. Jiné symboly v průběhu věků ztratily svůj původní význam a v lidské kultuře nadále přetrvaly pouze jako tradiční dekor. Z konkrétních zobrazení se formálním vývojem stal zcela abstraktní motiv. Jak ale doložil archeolog Venceslas Kruta,1) může být vývoj symbolů i zcela opačný. Laténský (keltský) výzdobný styl založený na stylizovaném zobrazení reálných zvířat nebo mytických tvorů vznikl až pozdějším vývojem původně zcela abstraktních motivů.

Analýza výzdobných vzorů zvoncovitých pohárů (2500–2300 před Kristem) prokázala, že mají nápadné souvislosti se symboly mnohem staršího původu, užívanými již od doby prvních zemědělců. Abstraktní motivy představující slunce, vodu, člověka a ornou půdu se vyskytovaly nejen na keramice, ale i na náhrobních stélách, ve skalním umění, na špercích a pravděpodobně i na oděvech a tělech našich předků. S ohledem na možné alternativní čtení těchto symbolů je musíme vnímat jako součást složitějšího rozsáhlého pravěkého symbolického a komunikačního systému. Pro pravěkou Evropu jsou tyto znaky piktogramy, které předcházely užívání písma. S výjimkou nejasných „hieroglyfů“ kultur Vinča a Cucuteni (6. a 5. tisíciletí před Kristem) a raně středověkých runových nápisů ve Skandinávii bylo do střední a severní Evropy písmo zavedeno z oblasti středomořských civilizací až v historickém období.

Nyní vidíte 24 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Vzory
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie

O autorovi

Jan Turek

Mgr. Jan Turek, Ph.D., (*1970) studoval archeologii v Praze, Bratislavě a Sheffieldu. Působí v Centru teoretických studií (CTS). Zabývá se především rekonstrukcí společenských vztahů v pravěku, archeologií pohřbívání a obdobím eneolitu. Přednášel na mnoha univerzitách všech kontinentů, v roce 1997 např. na Cambridge University o době bronzové. Je autorem významných syntéz českého pravěku a šéfredaktorem časopisu Světového archeologického kongresu (WAC) Archaeologies.
Turek Jan

Další články k tématu

Mikroskopičtí umělciuzamčeno

Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...

Patrnosti mimikryuzamčeno

Na fenoménu mimikry se podílejí dynamické procesy na mnoha úrovních biologické organizace. Zde se zaměříme na vznik mimikry během individuálního...

Hledání vzorců v mapěkomerce

Zajímavé informace o jevu, kterým se zabýváme, můžeme získat jeho zobrazením v mapě. Můžeme zkoumat jeho rozložení v prostoru či vztah k jiným...

Nenápadná užitečnost vzorů

Vzor coby ústřední téma tohoto čísla Vesmíru dráždí svou mnohovýznamností sahající od pravidelně uspořádaných struktur po předlohu hodnou...

Laserem napodobujeme příroduuzamčeno

Funkční vzory v podobě periodických mikrostruktur a nanostruktur mají potenciál změnit svět kolem nás. Ať už se jedná o strojírenství,...

Doporučujeme

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Tomáš Grim  |  5. 9. 2023
Velký rok, tedy účast v soutěži o největší počet pozorovaných druhů ptáků v daném roce, se mi v roce 2020 v ČR spíš přihodil – neplánoval jsem ho,...
Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 9. 2023
Zákeřnou rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, nedává o sobě nijak vědět. Když přijdou příznaky a lékaři stanoví diagnózu, naděje na přežití...
Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek  |  4. 9. 2023
Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...