Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Patrnosti mimikry

Dynamika ornamentů na tělech zvířat
 |  4. 9. 2023
 |  Vesmír 102, 484, 2023/9
 |  Seriál: Mimikry, 1. díl (Následující)
 |  Téma: Vzory

Na fenoménu mimikry se podílejí dynamické procesy na mnoha úrovních biologické organizace. Zde se zaměříme na vznik mimikry během individuálního vývoje organismu. Příště prozkoumáme dynamiku na úrovni ekologické, evoluční a kognitivní. Všechny tyto úrovně na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují.

V angličtině má slovo „pattern“ více významů. Asi nejznámější užití slova se objevuje ve spojitosti s pravidelně uspořádanými vzory, jako například opakujícími se pruhy, puntíkovanými „polka“ vzory, šachovnicemi a tak podobně. Dalším běžným užitím slova pattern v angličtině je označení způsobu, jakým jsou běžně věci organizovány nebo jaká je běžná, očekávaná souslednost událostí. A poslední způsob užití slova je ve významu předlohy.

V biologickém a vědeckém žargonu však slovo pattern snoubí všechny tři běžné významy užití najednou. Pokud hovoříme o patternu, máme na mysli něco, co zjevně působí jako obecnější fenomén; něco, z čeho by se snad dal udělat i přírodní zákon nebo alespoň o tom napsat vědeckou publikaci. Takové užití slova je běžnější zejména v ekologii a evoluční biologii. Snad se příliš nepleteme, když napíšeme, že pro tento způsob užití navrhl Ivan Havel používat české slovo „patrnost“ (Vesmír 77, 63, 1998/2).

Svět v pohybu

Ve vývojové biologii, která často pracuje s mikroskopickými snímky fluorescenčně značených proteinů rozmístěných ve vyvíjející se tkáni organismů, se však slovem pattern často myslí obrázek, pozorované uspořádání, a to nejlépe takové, které je stejné napříč různými pozorováními. Na základě takových pozorování potom lze zobecnit, že tento protein se exprimuje v této konkrétní části organismu nebo buňky a zřejmě plní takovou a takovou funkci. Význam slova je tedy bližší českému slovu „vzor“.

Nicméně slovo vzor jaksi evokuje v našich představách statické uspořádání něčeho, co už tak zůstane. Jako právě vzor na tapetě. Avšak biologické procesy jsou veskrze dynamické. Chvíli interaguje ta molekula s onou, molekuly se šíří z jednoho místa na druhé a celé to vede k vývoji, kroucení se, pučení, protahování a kdejakému dalšímu hemžení.

Takové dynamické vlastnosti jsou zejména patrné každému, kdo organismy pozoruje déle a na vlastní oči. Ale dynamické vlastnosti a jejich v zásadě nikdy nekončící změny vyplývají také z teoretických přístupů používaných v matematické biologii. Ve formalizovaných teoretických modelech mohou procesy pokračovat donekonečna, přestože vzory, které jsou jejich výsledkem, se už při pohledu okem zdánlivě nemění. Pro takové výsledné stavy na matematicko- -biologickém semináři (který probíhá již více než deset let1) ve spolupráci mezi Matematickým ústavem AV ČR, Matematicko-fyzikální fakultou a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy každé úterý a jejž oba autoři tohoto článku v současné době vedou) používáme slovo „vzorek“.

Dynamické procesy se projevují na různých úrovních biologické organizace, od molekulárních interakcí a intracelulárních procesů přes fyziologické procesy na úrovni tkání až po kognici, mezilidské interakce, ekologii a ekosystémové procesy. Ačkoli v posledních letech byl dosažen pokrok v našem porozumění dynamice a mechanismům na různých úrovních biologické organizace, vztahy mezi nimi zůstávají stále málo prostudovány.

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Vzory
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

O autorech

Jindřich Brejcha

Karolina Korvasová

Další články k tématu

Nenápadná užitečnost vzorů

Vzor coby ústřední téma tohoto čísla Vesmíru dráždí svou mnohovýznamností sahající od pravidelně uspořádaných struktur po předlohu hodnou...

Laserem napodobujeme příroduuzamčeno

Funkční vzory v podobě periodických mikrostruktur a nanostruktur mají potenciál změnit svět kolem nás. Ať už se jedná o strojírenství,...

Mikroskopičtí umělciuzamčeno

Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symboluzamčeno

Výzdoba keramiky je vcelku běžným projevem dávných kultur, který napomáhá archeologům nádoby stylově a chronologicky zařadit. Jde ale jen o...

Hledání vzorců v mapěkomerce

Zajímavé informace o jevu, kterým se zabýváme, můžeme získat jeho zobrazením v mapě. Můžeme zkoumat jeho rozložení v prostoru či vztah k jiným...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...