Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Mimikry

Seznam článků v seriálu - Počet: 2

1. díl

Patrnosti mimikryuzamčeno
Jindřich Brejcha, Karolina Korvasová  |  4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 484, 2023/9

Na fenoménu mimikry se podílejí dynamické procesy na mnoha úrovních biologické organizace. Zde se zaměříme na vznik mimikry během individuálního vývoje organismu. Příště prozkoumáme dynamiku na úrovni ekologické, evoluční a kognitivní. Všechny tyto úrovně na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují.
 
2. díl

Patrnosti mimikryuzamčeno
Jindřich Brejcha, Karolina Korvasová  |  2. 10. 2023  |  Vesmír 102, 577, 2023/10

V první části tohoto článku v předchozím čísle jsme zkoumali dynamické procesy zodpovědné za fenomén mimikry na úrovni individuálního vývoje organismu. Nyní se od molekul a buněk přesuneme k vyšším úrovním biologické organizace a k jejich vzájemným interakcím.