i

Aktuální číslo:

2023/9

Téma měsíce:

Vzory

Obálka čísla

Nenápadná užitečnost vzorů

 |  4. 9. 2023
 |  Vesmír 102, 463, 2023/9
 |  Téma: Vzory

Vzor coby ústřední téma tohoto čísla Vesmíru dráždí svou mnohovýznamností sahající od pravidelně uspořádaných struktur po předlohu hodnou nápodoby. Přičemž oním napodobovaným může být právě nějaká pravidelně uspořádaná struktura.

Angličané na tom se slovem pattern nejsou o nic lépe. Zvuková podobnost svého času přivedla Ivana M. Havla k hravému překladu „pattern – patrnost“: „Anglické slovo ‚pattern‘ většinou označuje něco, podle čeho se chováme či máme chovat, co rozpoznáváme, napodobujeme, podle čeho si můžeme něco vybrat, a vůbec něco, co má nějakou pravidelnost či opakování, ať už uskutečněnou či potenciální. Podle toho si můžete zvolit mezi českými slovy vzor, vzorec, vzorek, vzoreček. Vždy to však je něco, co dovedeme rozpoznat – tedy co je patrné.“ (Vesmír 77, 63, 1998/2).

K onomu rozpoznání někdy potřebujeme mikroskop, někdy vzor odhalí spektrální analýza zvukové nahrávky, někdy se nepatrné stane patrným až díky použití statistických metod, někdy opakující se vzor vyvstane až v dlouhé časové řadě zdánlivě nudných pozorování… Patrnost může být skrytá, nenápadná, ale vždy je alespoň v principu odhalitelná. A věda je na odhalování skrytého docela dobře vybavena.

Na patrnosti Ivana M. Havla (množné číslo je na místě) se odkazují i Jindřich Brejcha s Karolínou Korvasovou ve svém příspěvku o mimikry (s. 484). Jejich článek různé významy slova vzor propojuje. Mimikry často stojí na barevných či strukturních vzorech a mimetici napodobují své vzory ve snaze přiživit se na jejich evolučních vynálezech. Autoři navíc upozorňují na dynamický charakter vzorů v živé přírodě. První patrnost (vznik mimikry) probírají v tomto čísle, dalším dvěma, vyjevujícím se v ekologicko-evoluční a v kognitivní rovině, se budou věnovat v říjnovém vydání.

Petr Knotek na příkladu rozsivek a zlativek představuje ornamentované struktury mikrosvěta (s. 488). I zde mnohdy platí funkcionalistické heslo zdůrazňující, že forma sleduje funkci. Přestože některé ornamenty mohly vzniknout náhodnými procesy a jejich jediným užitkem je potěcha oka hledícího do mikroskopu, důkladnější výzkum zpravidla odhalí jejich adaptivní význam. Struktury, které se nám jeví jako samoúčelně krásné, mohou sloužit jako mechanická ochrana před predací (optimalizovaná s ohledem na spotřebu a hmotnost stavebního materiálu), ovlivňují proudění okolní vody a přísun živin, koncentrují sluneční světlo do fotosyntetického aparátu anebo odstiňují škodlivé ultrafialové záření. Vzory vytvořené přírodou slouží za vzor (sic!) člověku, který je využívá ve svých výrobcích. O tom, jak lze pomocí paralelizace zvýšit rychlost a tím i praktickou využitelnost strukturování povrchu pomocí laseru, píše Petr Hauschwitz (s. 480).

A Jan Turek ukazuje, že zdánlivě abstraktní motivy na pravěké keramice často nesou symbolické významy (s. 491). Kolik jednoduchých motivů, které dodnes používají designéři na nejrůznějších předmětech denní potřeby a které máme za čisté abstrakce, v sobě ukrývá pradávné významy, které se nám během dlouhých tisíciletí vytratily ze zřetele – přestaly být patrné? 

TÉMA MĚSÍCE: Vzory
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Další články k tématu

Mikroskopičtí umělciuzamčeno

Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...

Patrnosti mimikryuzamčeno

Na fenoménu mimikry se podílejí dynamické procesy na mnoha úrovních biologické organizace. Zde se zaměříme na vznik mimikry během individuálního...

Hledání vzorců v mapěkomerce

Zajímavé informace o jevu, kterým se zabýváme, můžeme získat jeho zobrazením v mapě. Můžeme zkoumat jeho rozložení v prostoru či vztah k jiným...

Laserem napodobujeme příroduuzamčeno

Funkční vzory v podobě periodických mikrostruktur a nanostruktur mají potenciál změnit svět kolem nás. Ať už se jedná o strojírenství,...

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symboluzamčeno

Výzdoba keramiky je vcelku běžným projevem dávných kultur, který napomáhá archeologům nádoby stylově a chronologicky zařadit. Jde ale jen o...

Doporučujeme

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Tomáš Grim  |  5. 9. 2023
Velký rok, tedy účast v soutěži o největší počet pozorovaných druhů ptáků v daném roce, se mi v roce 2020 v ČR spíš přihodil – neplánoval jsem ho,...
Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 9. 2023
Zákeřnou rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, nedává o sobě nijak vědět. Když přijdou příznaky a lékaři stanoví diagnózu, naděje na přežití...
Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek  |  4. 9. 2023
Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...