Souček Jan

Ing. Jan Souček, Ph.D. (*1977) je vědeckým pracovníkem v Ústavu fyziky atmosféry AV. Věnuje se experimentální fyzice kosmického plazmatu a návrhu přístrojů pro měření v elektromagnetických vln v kosmickém prostoru. Je technickým vedoucím připravovaných přístrojů pro sondy Solar Orbiter a JUICE a podílí se na návrhu budoucí družice THOR pro výzkum turbulence v plazmatu. Jeho oblíbeným výzkumným tématem je fyzika vln v horkém plazmatu slunečního větru a vnějších vrstev magnetosféry.

Počet článků: 3

Hledání vzorců v mapěkomerce

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 494, 2023/9
Zajímavé informace o jevu, kterým se zabýváme, můžeme získat jeho zobrazením v mapě. Můžeme zkoumat jeho rozložení v prostoru či vztah k jiným...
 

I geografie má velká datakomerce

1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 684, 2021/11
Práce s rozsáhlými soubory dat patří ke geografii odnepaměti. Čím podrobněji se snažíme popsat svět kolem nás, tím více dat musíme vytvořit, a to...
 

Sonda určená na gril

10. 7. 2017
I po desetiletích výzkumu a soustavném pozorování zůstává ve sluneční fyzice řada nezodpovězených otázek. Krom toho, že nedokážeme odpovědět na...