Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Archeologie

Archaeologická bádání na dně mořském

Archaeologická bádání na dně mořském

Marek Janáč | 3. 6. 2024 | Vesmír 103, 371, 2024/6

1884: Archaeologická společnosť v Athénách zamýšlí zkoumati mořské dno v zálivu Salaminském, kde Řekové srazili se s Peršany v pověstné bitvě. Dno...

Biblická bitva o Gat ověřena paleomagnetismem

Biblická bitva o Gat ověřena paleomagnetismem uzamčeno

František Vyskočil | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 260, 2024/5

Přenesme se do Judeje okolo města Gat v 9. století př. n. l. Někdy za vlády judského krále Jóaše (Jehoaše) proběhla podle Bible bitva, o níž 2....

Archeologie mytického času předků

Archeologie mytického času předků uzamčeno

Jan Turek | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 284, 2024/5

Vnímali naši pravěcí předchůdci čas jako dnes my? Zdá se, že nikoliv. Dávní zemědělci neměli lineární pojetí času a historické vědomí minulosti....

Na stopě padělatele

Na stopě padělatele uzamčeno

Pavel Onderka | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 90, 2024/2

Roku 1912 vyšla na svou dobu velmi nezvyklá kniha s názvem Padělané egyptské starožitnosti [5]. Autor T. G. Wakeling jejím prostřednictvím nabízel...

Tajemná Amazonie

Miroslav Žáček, Marek Janáč | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 669, 2023/12

ad Vesmír 102, 613, 2023/11 Krátká noticka o amazonské archeologii mi připomněla dvě nedávná zajímavá setkání s tímto tématem. Jedním z nich byl...

Amazonská archeologie

Amazonská archeologie

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Lidé do Amazonie přišli nejpozději před dvanácti tisíci lety. Stopy po jejich působení jsou z velké části skryty pod hustou vegetací. Autoři...

Starořímské fotonické krystaly

Starořímské fotonické krystaly

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Dva tisíce let ležely střepy starořímských skleněných nádob v prachu a suti. Po tu dobu na ně působily okolní minerály spolu s kolísáním pH,...

Zapomenutá  posvátná místa  v české krajině

Zapomenutá posvátná místa v české krajině uzamčeno

Jan Turek, Petr Krištuf | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 636, 2023/11

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...

Svědectví o „době dřevěné“

Svědectví o „době dřevěné“

Ondřej Vrtiška | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 542, 2023/10

„Tento nález mění způsob, jakým přemýšlím o našich raných předcích. Zapomeňte na ‚dobu kamennou‘. Podívejte se, co tito lidé dokázali: využili...

Stopování pravěké zvěře

Stopování pravěké zvěře

Jaroslav Petr | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 544, 2023/10

Pohoří Doro! nawas v Namibské poušti je chudé na vegetaci, ale protože se tu nachází řada trvalých vodních zdrojů, má překvapivě pestrou faunu....