Archeologie

Proč je nám máslo drahé

Proč je nám máslo drahé uzamčeno

Jan Turek | 3. 12. 2018 | Vesmír 97, 710, 2018/12

Máslo považujeme za potravinu podléhající relativně rychlé zkáze. Přesto jsou situace, kdy vydrží v zemi několik tisíc let. I poté své nálezce...

Egyptský nůž peseškaf

Egyptský nůž peseškaf uzamčeno

Břetislav Vachala | 3. 9. 2018 | Vesmír 97, 532, 2018/9

Českým egyptologickým expedicím se podařilo v Abúsíru objevit několik pozoruhodných předmětů, které se používaly při přípravách mrtvého na život...

Záhada královského města Sak Tz’i

Záhada královského města Sak Tz’i

Stanislav Chládek | 16. 7. 2018 | Vesmír 97, 438, 2018/7

Řeka Usumacinta byla již od předklasických dob jednou z hlavních dopravních tepen mayského světa (viz rovněž Vesmír 93, 96, 2014/2). Spojovala...

Kam se poděli Kananejci?

Kam se poděli Kananejci?

Pavel Duda | 2. 5. 2018 | Vesmír 97, 263, 2018/5

„Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce, Perizejce, Hivejce...

Tváří v tvář

Tváří v tvář uzamčeno

Václav Cílek | 5. 4. 2018 | Vesmír 97, 238, 2018/4

Jeruzalémské muzeum Izraele vystavuje soubor nejstarších nalezených masek z Blízkého východu. O jejich významu pro tehdejší obyvatele nic nevíme....

Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska eds.: Průvodce pražskou archeologií

Eva Bobůrková | 5. 4. 2018 | Vesmír 97, 253, 2018/4

Historie ukrytá pod povrchem města, proměny Prahy v minulosti. Pravěké, starověké i novověké památky, archeologická naleziště. Mimořádné objevy...

Lidský svět a příroda

Lidský svět a příroda

Evžen Neustupný | 5. 2. 2018 | Vesmír 97, 108, 2018/2

O tom, že žijeme v přírodě, málokdo pochybuje. Ke skutečnosti, že v moderním světě je téměř celé naše okolí vytvořeno člověkem, ať vědomě a cíleně...

Věci, které jsou v rovnováze

Věci, které jsou v rovnováze

Václav Cílek | 5. 2. 2018 | Vesmír 97, 112, 2018/2

Jedna z nejpozoruhodnějších věcí světa je vajíčko divokého ptáka. Má tenkou, pórovitou skořepinu, která mu dodává pevnost. Dociluje toho armaturou...

Budeme prepisovať dejiny osídľovania Nového sveta?

Budeme prepisovať dejiny osídľovania Nového sveta?

Peter Mikula | 4. 12. 2017 | Vesmír 96, 680, 2017/12

Väčšina odborníkov sa asi zhodne na tom, že prvé, dobre doložené dôkazy o ľudskej prítomnosti v Novom svete pochádzajú z obdobia pred približne...

Látky z doby železné

Látky z doby železné

Ondřej Vrtiška | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 613, 2017/11

Archeoložka Margarita Gleba z Cambridge prozkoumala asi 300 fragmentů látek z řeckých a italských hrobů z let 1000 až 400 př. n. l. Dochovaly se...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné