Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2023/11

datum vydání: 30. 10. 2023
Téma měsíce: Zapomínání

Výběr redakce

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška, 30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...

Jak si pamatovat 10 000 fotekuzamčeno

Filip Děchtěrenko, 30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák, 30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...

 

Úvodník

Druhý život zapomenutých a opomenutých

Anatomie – kdysi základ medicíny založený na pitvě mrtvol, dnes disciplína využívající virtuální počítačové modely – poskytuje hezký příklad...

Rozhovor

Co a jak vidí počítačeuzamčeno

Letošní Cenu Neuron pro nadějné vědce v oboru computer science získala Zuzana Kúkelová z katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT v...

Hlavní články

Potkani pomáhají při studiu Alzheimerovy nemociuzamčeno

Co je původcem Alzheimerovy nemoci, je zatím stále nejasné. „Alzheimer“ tak zůstává jedním z největších strašáků lidstva. Odhaduje se, že globálně...

Aberantní sdružování proteinůuzamčeno

Alzheimerova choroba je devastující nemoc, která narušuje funkce mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení a paměti. Bývá...

Jak si pamatovat 10 000 fotekuzamčeno

Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...

Proč je špatná paměť dobrá

Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...

Zapomenutá posvátná místa v české krajiněuzamčeno

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...

Litli-Hrúturuzamčeno

Nedávná studie zveřejněná časopisem Nature Climate Change naznačuje, že horký průběh letošního léta, podtržený v řadě zemí šířením obtížně...

Karel Klostermann a sto let paměti Šumavyuzamčeno

Co znamenala Šumava pro Čechy před Klostermannem? Takřka nic. Rozsáhlé pohoří na jihozápadní hranici Čech se začalo významově rodit až s koncem...

Kdo sundá nohu z plynu?uzamčeno

Závody ve zbrojení, k nimž lze přirovnat adaptace hostitelů na nové patogeny, mohou vést i ke smiřování, jak ukazuje příklad hýla mexického a...

Glosy

Toto jsme my

Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...

Sršeň asijská v Českuuzamčenovideo

V Plzni Skvrňanech se 5. října objevily poletující sršně asijské (Vespa velutina nigrithorax). Hnízdo těchto invazivních hmyzích predátorů se...

Nic černého neunikneuzamčeno

Nedávná pandemie covidu-19 mimo jiné značně utlumila i velká vědecká zasedání. Tříletá vynucená pauza ale letos skončila i odborníkům zabývajícím...

Poznámky a glosy

Otestujte si paměť

Pamatovat si viděné je zásadní schopnost, kterou naše mysl vykonává den co den. Jak to náš mozek dělá? Čemu věnujeme pozornost a co nám naopak...

Eseje

Za hranicemi darwinismu a mendelismuuzamčeno

Neodarwinismus neboli moderní syntéza se definuje jako původní darwinismus obohacený o Mendelovy objevy, paleontologii a taxonomii a později o...

Nad knihou

Ekologie a lesnictví – soulad, nebo rozpor?

Samozřejmě že soulad! V současnosti moudrý lesnický hospodář, odborník anebo výzkumník ví, že udržitelná produkce dřeva je závislá na kvalitě...

Jazykový koutek

Opravdu potřebujete vytisknout stvrzenku?

Zažívám často jednu jazykovou nepříjemnost. Vybírám hotovost a bankomat se mě těsně před jejím vydáním zeptá: Opravdu potřebujete vytisknout...

Mozaika

Hlavní tráva

Hlavní složku travních ekosystémů Madagaskaru tvoří trávy rodu Loudetia. Jde o velmi rozmanité rostliny, které byly dosud klasifikovány do...

Pořádně šťavnaté tofu

Evropané v současnosti konzumují dvakrát více masa, než doporučují zdravotníci, což prokazatelně zvyšuje riziko nádorových a srdečně-cévních...

Riziko demence vyšší pro černochy a Jihoasijce

Demencí trpělo v roce 2019 na světě 57,4 milionu lidí. Do roku 2050 se má toto číslo ztrojnásobit. Výzkum možností prevence tak nabývá silně na...

Švejkující mravenciuzamčeno

Švejkova absurdní loajalita a ochota nechat se naverbovat do války i přes deklarovaný špatný zdravotní stav jsou i sto let po úmrtí Jaroslava...

Umělá inteligence porazila lidské pilotyuzamčeno

Když v roce 2019 nejlepší piloti dronů změřili síly s autonomními stroji, výsledek byl jednoznačný: lidmi pilotované drony prolétly závodní trať...

Kolosální sluneční bouře před 14 373 lety

O největší kdy zaznamenané sluneční erupci svědčí nález subfosilních stromů na březích řeky Drouzet v jižní Francii. Pro určení stáří fosilního...

Nádech–výdech

Amazonská archeologie

Lidé do Amazonie přišli nejpozději před dvanácti tisíci lety. Stopy po jejich působení jsou z velké části skryty pod hustou vegetací. Autoři...

Za co housenky vděčí cikádám

Každých sedmnáct let koordinovaně dokončí larvální vývoj cikády tří druhů rodu Magicicada (u dalších amerických druhů trvá vývoj třináct let) a...

Starořímské fotonické krystaly

Dva tisíce let ležely střepy starořímských skleněných nádob v prachu a suti. Po tu dobu na ně působily okolní minerály spolu s kolísáním pH,...

Zákulisí

Neuron se mění v nadaci

Už čtrnáct let získávají výrazné osobnosti české vědy napříč generacemi Ceny Neuron. Letos poprvé je neuděloval nadační fond, ale nadace. Založili...

10

Když jsme před rokem informovali o tom, že americký lékařský genetik Gregg Semenza, nositel Nobelovy ceny za rok 2019, stáhnul kvůli vážným...

Ceny předsedy Grantové agentury ČR

Nejen Neuron v září rozdával vědecké ceny, také GA ČR ocenila nejúspěšnější řešitele svých loni ukončených grantových projektů. „I letos bylo...

Konec dozoru nad viryuzamčeno

Netopýři a jejich rozvětvené příbuzenstvo patří k častým přenašečům virů schopných vyvolat závažná onemocnění u lidí. Zdaleka nejde jen o...

Česká spořitelna investuje do fondu i&i Biouzamčeno

Fond i&i Bio je venture kapitálový fond, který vznikl při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR díky spolupráci bio-inovačního centra i&i...

Vertikála

Slon na sklonku devatenáctého věku

1893: […] Ještě před třiceti léty byl slon od vnitra afrického rozšířen až k jižním pobřežím; od těch dob kde kdo, černoši i běloši spojili své...

Židů v Německu ubývá

1933: Židé v Německu vymírají podle zdr. rady M. Maschke následkem ubývání počtu narozených, stoupající úmrtnosti a smíšených sňatků. V r. 1910...

Výtvarné umění

Galerie Středočeského kraje

Výraznou pohledovou dominantou Kutné Hory je spolu s chrámem svaté Barbory areál bývalé jezuitské koleje, jehož velkorysé prostory poskytují...

Dopisy čtenářů

Třetí rozměr předstěry

Přečetl jsem si vzpomínku na Miroslava Holuba; slyšel jsem jej pouze jednou přednášet, mám od něho podepsanou knížku Slabikář (rok vydání 1965)....

Přečetli jsme

Lee Know: Mitochondrie a medicína budoucnosti

Základy buněčné fyziologie a biochemie, které seznamují s funkcí mitochondrií v lidském těle, s mitochondriální DNA, mutacemi a mitochondriální...

V. Cílek, T. Just, Z. Sůvová a kol.: Kudy plyne Vltava

Nejstarší řeky. Co je a jak funguje řeka? Jak vznikla a jak se vyvíjela Vltava? Říční niva. Neviditelná řeka… to jsou názvy pěti z jedenácti...

Ústav představuje

Od náhodných jevů k léčbě rakovinykomerce

Česká vědkyně Magdalena Bazalová-Carter působí již řadu let na předních zahraničních univerzitách. V současné době je docentkou na kanadské...

Přerozdělování světla v chloroplastechuzamčeno

Enzymatické komplexy fotosystém jedna a fotosystém dva (PSI, PSII) se nacházejí v chloroplastech vyšších rostlin a zelených řas. Při pohlcování...