i

Potkani pomáhají při studiu Alzheimerovy nemoci

 |  30. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 624, 2023/11
 |  Téma: Zapomínání

Co je původcem Alzheimerovy nemoci, je zatím stále nejasné. „Alzheimer“ tak zůstává jedním z největších strašáků lidstva. Odhaduje se, že globálně touto nemocí trpí 55 milionů lidí a že počet nemocných prudce stoupne.1) Přestože se jejím výzkumem zabývají vědci mnoho desítek let, stále toho o ní nevíme dost a nedokážeme ji léčit. Vědci to však nevzdávají a výzkumu i nadále věnují obrovské úsilí, ať už etiologii nemoci, nebo její léčbě.

Alzheimerova nemoc se klinicky projevuje především nápadným zapomínáním (zejména osobních vzpomínek a zážitků, obr. 1) a neschopností zapamatovat si nové informace, přičemž toto poškození přesahuje rámec normálního fyziologického stárnutí (viz Vesmír 99, 42, 2020/1 a Vesmír 99, 230, 2020/4). Prudký pokles kognitivních funkcí přechází do demence, která je doprovázena i řadou přidružených symptomů (tab. I). Zároveň dochází k postupné atrofii mozku v důsledku umírání nervových buněk. Předpokládá se, že zásadní úlohu v něm hrají tři klíčoví hráči: peptid amyloid beta (Aβ) a jeho shluky (oligomery a extracelulární amyloidní plaky), hyperfosforylovaný protein tau a jeho akumulace do intracelulárních neurofibrilárních klubek a také neurozánět.

Potkan modelem

Vědci se ve výzkumu (nejen) Alzheimerovy nemoci musí často spoléhat na zvířecí modely, které nám mohou pomoci pochopit dílčí procesy figurující v rozvoji onemocnění, zejména ty, které nelze zkoumat přímo na pacientech. Nejčastěji jsou využíváni laboratorní potkani a myši, kteří skýtají řadu praktických výhod.

Je ale potkan vhodným zvířetem pro modelování Alzheimerovy nemoci? Je i není. Potkan je zvíře chytré a učenlivé, což je užitečné pro sledování poruch paměti, zhoršené schopnosti učení nebo prostorové orientace. Rozvinuté má i jiné typy chování, včetně emocionálního a sociálního, což můžeme využít pro hledání změn chování připomínajících přidružené symptomy Alzheimerovy nemoci (tab. I).

U potkana, podobně jako u myši, je sekvenční homologie amyloidního prekurzorového proteinu (APP), z nějž vzniká amyloid beta (Aβ), ve srovnání s lidským velmi vysoká. V rámci Aβ sekvence se liší pouze ve třech aminokyselinách, které ovšem zřejmě hrají zásadní roli v agregaci Aβ a tvorbě plaků. U proteinu tau vytváří potkan, podobně jako člověk, 6 izoforem; poměr dvou z nich se však mezi nimi liší. Myš jednu izoformu netvoří vůbec. Potkaní apolipoprotein E (APOE) vykazuje vysokou sekvenční homologii s lidskými proteiny APOE3 a APOE4. Přestože sekvence aminokyselin APOE u potkana více připomíná lidský APOE4, který podporuje agregaci amyloidu Aβ, jeho biofyzikální vlastnosti spíše odpovídají APOE3.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Zapomínání
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Iveta Vojtěchová

RNDr. Iveta Vojtěchová, Ph.D., (*1989) vystudovala neurovědy na 1. lékařské fakultě UK. Působí v Národním ústavu duševního zdraví a ve Fyziologickém ústavu AV ČR v oddělení neurofyziologie paměti. Studuje animální modely neuropsychiatrických poruch, u nichž ji zajímají především změny v chování a hledání příčin a možností léčby.
Vojtěchová Iveta

Další články k tématu

Proč je špatná paměť dobrá

Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...

Jak si pamatovat 10 000 fotekuzamčeno

Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...

Otestujte si paměť

Pamatovat si viděné je zásadní schopnost, kterou naše mysl vykonává den co den. Jak to náš mozek dělá? Čemu věnujeme pozornost a co nám naopak...

Aberantní sdružování proteinůuzamčeno

Alzheimerova choroba je devastující nemoc, která narušuje funkce mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení a paměti. Bývá...

Zapomenutá posvátná místa v české krajiněuzamčeno

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...