Medicína

Mžiková protonová terapie

Ivan Boháček | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 6, 2023/1

Jde o první klinický pokus varianty ozařovací léčebné metody nádorů, při níž se tkáň ozařuje vysokým dávkovým příkonem. Proběhl na deseti...

Pásovci, lepra a regenerace jater

Pásovci, lepra a regenerace jater

Kateřina Bezányiová | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 6, 2023/1

Budeme jednou játra léčit za pomoci lepry? To zní ještě hůř než léčba ran solí. Tvrzení je nadsazené, přesto bakterie Mycobacterium leprae, jež...

Nevím, proč zrovna já přežil

Nevím, proč zrovna já přežil uzamčeno

Irena Jirků | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 16, 2023/1

V Praze vedl tým, který vymýtil dětskou obrnu. V Houstonu pracoval mimo jiné na výzkumu, který určil roli viru herpes simplex při vzniku rakoviny...

Léčba poranění míchy: současný stav výzkumu

Léčba poranění míchy: současný stav výzkumu uzamčeno

Jiří Kříž | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 52, 2023/1

Každá zpráva o pokroku v léčbě míšních poranění vyvolává velkou pozornost. Poranění míchy je totiž jedno z nejtěžších zdravotních postižení se...

Kyselina močová a její vliv na osobnost

Kyselina močová a její vliv na osobnost

Petr Zouhar | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 55, 2023/1

1973: […] Současný výzkum ukazuje, že hladina kyseliny močové v krvi má též určitý vliv na některé rysy lidské osobnosti. […] Dlouhodobé sledování...

Jablko nepadá daleko od stromu

Ladislav Csémy, Karel Nešpor | 5. 12. 2022 | Vesmír 101, 726, 2022/12

V prevenci škod působených alkoholem, drogami a hazardem u dospívajících se často zdůrazňuje vliv jiných faktorů, k nimž patří vrstevníci,...

Káva a délka života

Ivan Boháček | 5. 12. 2022 | Vesmír 101, 726, 2022/12

Káva bez kofeinu, mletá káva a instantní káva v množství dvou až tří šálků denně významně snižují incidenci kardiovaskulárních onemocnění...

Stovky nemocí, jeden cíl

Stovky nemocí, jeden cíl

Eva Bobůrková | 5. 12. 2022 | Vesmír 101, 765, 2022/12

Ve Vesmíru jsme představili již čtyři výzkumné programy centra BIOCEV: Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie...

Deprese a stres napomáhají dlouhému covidu

Eva Bobůrková | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 659, 2022/11

Ovlivňují předchozí psychické problémy průběh nemoci SARS-CoV-2? Zvyšují deprese, úzkosti, obavy, stres a osamělost riziko postcovidových stavů?...

Mor selektoval lidské geny

Mor selektoval lidské geny

Ondřej Vrtiška | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 661, 2022/11

Epidemii moru z let 1346 až 1350 podlehlo v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe 30 až 50 % tehdejší populace. Pozdější epidemie už měly...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné