Krištuf Petr

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., (*1981) studoval archeologii na ZČU v Plzni. Absolvoval zahraniční stáže v Německu a Polsku. Zabývá se především zemědělskými společnostmi doby kamenné, archeologií pohřbívání, traseologií, prostorovou a krajinnou archeologií a obecně využitím digitálních a přírodovědných metod v archeologii. Byl členem vědeckého i organizačního výboru Světového archeologického kongresu v Praze. Přednáší na Fakultě filozofické ZČU v Plzni, kde je i proděkanem pro vnější vztahy.

Počet článků: 1

Zapomenutá posvátná místa v české krajiněuzamčeno

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 636, 2023/11
Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...