i

Zapomenutá posvátná místa v české krajině

Domy mrtvých pod Řípem: nejstarší pohřební mohyly v Čechách
 |  30. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 636, 2023/11
 |  Téma: Zapomínání

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují první památníky zemřelých předků, které byly na našem území budovány. Do dnešních dnů se ale nezachovaly. Na povrchu dnes po nich nezůstaly viditelné stopy, a tak byly v posledních stoletích zapomenuty. Moderní archeologický výzkum je ale znovu vpisuje do mapy krajiny.

Mohyla jako památka předků měla být viditelná, její úlohou bylo strukturovat krajinu, legitimizovat vlastnická práva a vyjadřovat sounáležitost obyvatel se svým krajem. Pohřební areály tak byly v krajině nejen velmi dobře patrné, ale i dlouhodobě respektované. V některých částech Evropy jsou tyto monumenty v krajině stále viditelné, ať již jde o megalitické hroby na Britských ostrovech či ve Skandinávii nebo o hlinité dlouhé mohyly v Polsku a severním Německu.

V našich zemích až donedávna doklady podobných staveb chyběly. Bylo tomu tak především proto, že se jejich nadzemní náspy v reliéfu krajiny nedochovaly. Tisícileté mohyly z naší krajiny v převážné většině vymizely až v posledních dvou stoletích intenzivního zemědělství. Úrodná zemina jejich náspů byla rozvezena po okolních polích a jejich zbytky rozorány. Tímto z naší krajiny zdánlivě nenávratně zmizela významná součást dávné spirituální tradice. Vždyť ještě v období křesťanského středověku i novověku stavěli lidé na pravěkých mohylách kapličky nebo alespoň vztyčovali kříže.

Po dlouhou dobu archeologové o existenci dlouhých eneolitických mohyl v Čechách pochybovali. Až na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století objevila Ivana Pleinerová (1929–2022) první dva půdorysy podobných dlouhých staveb v Březně u Loun. Z obou staveb se dochovaly jen do podloží zahloubené základové žlaby palisád, které tvořily opěrnou konstrukci někdejších mohylových náspů. Díky tomu víme, že kratší stavba byla dlouhá 24 metrů a delší dokonce přes 143 metrů.

Dalším významným přínosem pro poznání dlouhých mohyl v Čechách byla systematická letecká prospekce Martina Gojdy (viz Vesmír 85, 614, 2006/10; 92, 18, 2013/1) v devadesátých letech 20. století. Ve středních a severozápadních Čechách byla objevena řada uzavřených liniových útvarů, které byly interpretovány jako stavby podobné březenským mohylám. Na základě porostových příznaků byly v nově objevených lokalitách identifikovány obvodové příkopy mohyl a v některých případech i půdorysy hrobových jam. Více se z mohyl zpravidla nedochovalo.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Zapomínání
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie

O autorech

Jan Turek

Petr Krištuf

Další články k tématu

Proč je špatná paměť dobrá

Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...

Jak si pamatovat 10 000 fotekuzamčeno

Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...

Otestujte si paměť

Pamatovat si viděné je zásadní schopnost, kterou naše mysl vykonává den co den. Jak to náš mozek dělá? Čemu věnujeme pozornost a co nám naopak...

Potkani pomáhají při studiu Alzheimerovy nemociuzamčeno

Co je původcem Alzheimerovy nemoci, je zatím stále nejasné. „Alzheimer“ tak zůstává jedním z největších strašáků lidstva. Odhaduje se, že globálně...

Aberantní sdružování proteinůuzamčeno

Alzheimerova choroba je devastující nemoc, která narušuje funkce mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení a paměti. Bývá...

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...