i

Toto jsme my

 |  30. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 616, 2023/11

Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli odpověď bude vždy zatížena značnou nejistotou. Tým vedený Ianem A. Hattonem z montrealské McGillovy univerzity a lipského Ústavu Maxe Plancka pro matematiku v přírodních vědách se o to přesto pokusil.

Hatton s kolegy vyšli z dat o složení tkání lidského těla publikovaných ve zprávě Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP, Pergamon Oxford, 1975) a propojili je s novějšími poznatky o jednotlivých tkáních a buněčných typech. Celkem zpracovali data o asi čtyřech stovkách buněčných typů z šedesáti různých tkání. Takto získali představu o složení těla dospělého muže o hmotnosti 70 kg. Následně odvodili analogické údaje pro ženu (60 kg) a desetileté dítě (32 kg).

Odhadli, že referenční mužské tělo je tvořeno asi 36 biliony buněk, z nichž však čtyři pětiny (29 bilionů) připadají na bezjaderné buněčné elementy v krvi (červené krvinky a krevní destičky). V těle ženy je 28 bilionů buněk, v těle dítěte 17 bilionů. Zabývali se pouze buňkami, které jsou tělu vlastní. Vědomě pominuli mikrobiom, o kterém se dlouho tradovalo, že v počtu buněk převyšuje lidské buňky desetinásobně, ale studie publikovaná v roce 2016 tento poměr revidovala na přibližně 1 : 1 (Vesmír 95, 266, 2016/5).

Jaderných buněk s lidskou DNA je tedy v mužském těle asi 7 bilionů. Zatímco početně dominují krevní a lymfoidní buňky spolu s buňkami krycích a výstelkových tkání (epitely, cévní endotel), na celkové biomase se nejvýrazněji (zhruba polovinou) podílejí buňky kosterního svalstva následované buňkami tukové tkáně.

Rozpětí velikostí sahá přes šest řádů (od červených krvinek po svalové buňky) a obecně platí, že čím větší buňky jsou, tím je jich méně. Všechny velikostní kategorie přispívají k celkové biomase přibližně stejným dílem.

Autoři upozorňují na mnohé zdroje nejistoty. Objem některých buněk je pouze odhadován z mikroskopických snímků místo přímého měření, údaje v dostupné literatuře jsou často nekonzistentní a u některých buněčných typů je značná variabilita mezi jedinci, především pokud jde o biomasu.

Podrobné výstupy projektu jsou k nahlédnutí na humancelltreemap.mis.mpg.de.

Hatton I. A. et al.: PNAS, 2023, DOI: 10.1073/pnas.2303077120

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...