mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Sucharda Petr

MUDr. Petr Sucharda, CSc., (*1956) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je primářem 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti ČLS JEP. Klinické problematice obézních se věnuje soustavně od roku 1984.

Počet článků: 34

Řádové vyprázdnění

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 65, 2023/2
ad Vesmír 101, 716, 2022/11 Autor uvádí, že poptávka po potravinách stoupne „řádově o desítky procent“. S nepochopením výrazu „řádově“ se setkávám...
 

Kde dnes bydlí zvířata?

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 65, 2019/2
Vesmír 97, 744, 2018/12 […] zvířata přece nebydlí jen v -áriích. Čekal bych zmínku o zvěřincích – psincích, slonincích (zcela běžné pojmenování na...
 

Vysocí lidé mají lepší toleranci cukrů

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 678, 2017/12
Poznatky o psychologických i biologických (zdravotních) výhodách vyšších jedinců se v posledních deseti letech rychle množí. Na vzorku více než...
 

Špatný lidský čich je mýtus

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 612, 2017/11
Zdrojem nepodloženého názoru o slabém lidském čichu jsou neuroanatomické srovnávací práce Paula Brocy, mj. autora překonaného, ale ještě před 30...
 

Pomalé penzionování šimpanzů v USA

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 612, 2017/11
Nedostatek vhodných zařízení sociální péče a míst v nich se netýká jen lidí, ale i šimpanzů. Dva roky po ukončení biomedicínských výzkumů na...
 

Nové možnosti neinvazivní diagnostiky ischemické choroby srdeční

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 542, 2017/10
Před 10 lety byly publikovány výsledky celogenomové asociační analýzy ischemické choroby srdeční (projevující se mimo jiné infarktem myokardu). V...
 

Jsou registrované klinické studie věrohodnější?

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 544, 2017/10
Klinické studie jsou rozhodujícím podkladem pro povolení nových léků, postupů a technologií, a tedy pro jejich uplatnění v léčbě (nebo prevenci)...
 

Levotyroxin v těhotenství

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 378, 2017/7
Lidský plod je závislý na přenosu mateřského tyroxinu placentou zejména v první polovině těhotenství. Lehká, ale i subklinická hypotyreóza (stav...
 

Uridin reguluje energetický metabolismus

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 250, 2017/5
Uridin, pyrimidinový nukleosid nezbytný nejen pro syntézu DNA a RNA, ale i pro řadu dalších biosyntéz včetně glykogenu, glykosylaci bílkovin a...
 

Proti obezitě

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 5, 2017/1
Lenka Maletínská uvádí o inhibitoru lipáz orlistatu, že „má významné vedlejší účinky, zejména průjmy, navíc mimo jiné zabraňuje vstřebávání...
 

Nemocné geny

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 321, 2016/6
Hned v prvním odstavci tvrdí prof. Storchová, že Downův syndrom je „nejčastější dědičné onemocnění na světě“. Žádná čísla kupodivu neuvádí. Podle...
 

Nanočástice a tenké střevo

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 321, 2016/6
V článku Marka Janáče je nejen jazyková, ale zřejmě i faktická chyba: „Kontrastní látka potlačuje nežádoucího signál tenkého střeva“. Odhaduji, že...
 

Pocit štěstí zdraví nezajistí

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 254, 2016/5
V letech 1986 až 2001 bylo zařazeno 1 300 000 britských žen do rozsáhlé prospektivní studie The UK Million Women Study, v které byla po dobu více...
 

Nežádoucí stravovací návyky lze ovlivnit ekonomicky

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 190, 2016/4
Zatížit zvláštní daní potraviny a nápoje, které významně negativně ovlivňují zdraví populace, považují mnozí naši politici za přímý útok na lidskou...
 

Tloustnutí odpovídá vyššímu příjmu energie téměř ve všech zemích světa

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 70, 2016/2
I když se právem mluví o úbytku fyzické námahy jako převažující příčině obezity, studie WHO (Bull World Health Organ 93, 446–456, 2015) upozorňuje,...
 

Hudba příznivě ovlivňuje bolest a úzkost po operaci

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 7, 2016/1
Většina lidí podstoupí během života alespoň jednu operaci. Použití reprodukované hudby před operací, v jejím průběhu a po ní je zřejmě poměrně...
 

Běžně předpisované léky ovlivňují morální rozhodování

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 666, 2015/12
Zdraví dobrovolníci podstoupili test, ve kterém se rozhodovali, jakou částku jsou ochotni obětovat z předem stanovené odměny, aby se sami vyhnuli...
 

Ad NOOX

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 474, 2011/9
V letošním červnovém čísle Vesmíru byla na s. 335 uveřejněna inzerce na doplněk stravy NOOX, distribuovaný společností Prevence2000. Směs extraktů...
 

Zabrání blokáda lipolýzy nádorové kachexii?

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 477, 2011/9
Kachexie, progresivní ztráta tělesné hmoty v důsledku úbytku tukové i svalové tkáně, je kritickou komplikací řady onemocnění, zejména maligních...
 

Epidemie obezity a regulace příjmu potravy

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 410, 2008/6
Nejvýznamnější byl r. 1994 objev leptinu, produktu genu ob, který podnítil intenzivní výzkum a hledání nových látek a mechanizmů regulace příjmu...
 
Strana: [1]  [2]