Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2017/12

datum vydání: 4. 12. 2017
Téma měsíce: Kontakty

Výběr redakce

Mezi travami tečou genyuzamčeno

Václav Mahelka, 4. 12. 2017
Existence života je založena na správném fungování genetické informace a jejím přenosu mezi generacemi. K tomu obvykle dochází rozmnožováním, ale...

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák, 4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Rozvlněný prostoruzamčeno

Jan Veselý, 4. 12. 2017
Gravitační vlny rozechvějí časoprostor v okamžiku splynutí dvou černých děr o hmotnosti několikanásobně převyšující hmotnost Slunce. Na obrázku...

„Pro liberální demokracii je příznačné, že podněty pro regulaci potenciálně závadných projevů vycházejí nejčastěji ze soukromé iniciativy.“

Stefan Segi v článku Hranice svobody

foto autora

Úvodník

Nový vesmir.cz – vše pod jednou střechou

Když se členové redakce v posledních měsících sem tam někde zmínili, že Vesmír připravuje nový web, setkávali se s opakující se otázkou: „Nový...

Rozhovor

Přemýšlej, než začneš kreslit

Nástup počítačů, geografických informačních systémů a velkých dat proměnil tvorbu map k nepoznání. Přesto stále platí, že bez znalosti základů...

Hlavní články

Poklady a hroby barbarůuzamčeno

Zlato, šperky, vzácná zbroj a výjimečná řemeslná zručnost. Tím vším se vyznačují archeologické nálezy z období stěhování národů, doby, kterou si...

Sociální sítě ve starém Egyptěuzamčeno

Média tu a tam oznamují objevy reliktů starověkého Egypta vylovené z písku. Zprávy o tom, jak ale fungovala společnost období stavitelů pyramid, z...

Tajemná „Boží země“ Puntuzamčeno

Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...

Strýček z Amerikyuzamčeno

„Moja žena doma a já v Americe, mosím ťažko robit v železnej fabrice. Z jednej strany mora, žena na mňa volá, choď mužíčku domou, čeká ťa...

Mezi travami tečou genyuzamčeno

Existence života je založena na správném fungování genetické informace a jejím přenosu mezi generacemi. K tomu obvykle dochází rozmnožováním, ale...

Konečně spolehlivý nálezuzamčeno

Málokteré pátrání v novodobé historii české geologie přinášelo tak rozporuplné interpretace jako hledání zkamenělin či jiných stop někdejšího...

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Hranice svobodyuzamčeno

Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

O důležitosti tahání za provázky

Tenzegrity – pružné konstrukce z tyčí a lan – známe z architektury i z výtvarných děl. Struktury, v nichž se uplatňují obdobné konstrukční...

Obří larvy trilobitů z Čechuzamčeno

Nadměrná velikost larev dávno vymřelých trilobitů má vysvětlení: způsob výživy a zeměpisnou šířku.

Glosy

Do hlubin (motýlího) ejakulátu

Samčí ejakulát je nepochybně jednou z nejzajímavějších substancí v přírodě. Leeuwenhoek jej zkoumal pod čočkami svého mikroskopu, preformisté,...

Teplotní paradox raných životních fází

Teplota je jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují citlivé rané fáze rostlinného vývoje, především klíčení. Podobně jako u jiných...

Evoluční scénář absurdního dramatu

Zvířecí komunikaci etologové obvykle rozdělují na vnitrodruhovou a mezidruhovou. Vnitrodruhová je velmi rozšířená, zvířata běžně svým kolegům...

Odpověď na každou otázku

Od neuronu ke kostiuzamčeno

O neuronech se tvrdilo, že vznikají jen v období před narozením, ale prý jejich produkce pokračuje i u dospělých lidí. Jaký má smysl? Jak, kde a...

Nad knihou

Paměť není jednauzamčeno

„Nic není tak zodpovědné za staré dobré časy jako špatná paměť.“ Anatol France Sloni si pamatují člověka, který jim ublížil, a potkají-li ho po...

Věda pod objektivem

Rozvlněný prostoruzamčeno

Gravitační vlny rozechvějí časoprostor v okamžiku splynutí dvou černých děr o hmotnosti několikanásobně převyšující hmotnost Slunce. Na obrázku...

Jazykový koutek

Spojky podle Péti Bajzy

Spojky patří mezi gramatické slovní druhy, jimž se také někdy říká „malé“. Odkazuje to ke skutečnosti, že těchto slov je v jazyce malý počet; na...

Mozaika

Vysocí lidé mají lepší toleranci cukrů

Poznatky o psychologických i biologických (zdravotních) výhodách vyšších jedinců se v posledních deseti letech rychle množí. Na vzorku více než...

Křídla jako origami

„Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,“ notuje se v populární písni. Jak to ale slunéčka dělají, že tak rychle dokážou přepnout mezi popocházením...

Prečo sa u niektorých rýb vyvinul obojživelný spôsob života?

Predácia je silným selekčným faktorom, ktorý ovplyvňuje evolúciu adaptívnych znakov koristi. Nedávna uverejnená štúdia ukazuje, že silný predačný...

Diferenciace chloroplastů v rostoucích listech huseníčku

Huseníček, drobná a rychle rostoucí brukvovitá bylina s malým genomem, se stal univerzální modelovou rostlinou v experimentální biologii rostlin...

Budeme prepisovať dejiny osídľovania Nového sveta?

Väčšina odborníkov sa asi zhodne na tom, že prvé, dobre doložené dôkazy o ľudskej prítomnosti v Novom svete pochádzajú z obdobia pred približne 15...

1 000

Tisíckrát lehčí než jakákoli předchozí sonda, určená k pohybu ve vodním prostředí, to je nová robotická včela z Harvardovy univerzity.

Nádech–výdech

Třetí druh orangutana

Blízké příbuzenstvo druhu Homo sapiens je o jednoho žijícího zástupce bohatší. Izolovaná populace orangutanů na jižním okraji areálu orangutana...

Vinařství staré 8000 let

Dosud nejstarší důkazy výroby vína z révy vinné (Vitis vinifera) přinesl archeologický výzkum na území dnešní Gruzie u řeky Chrami. V keramických...

Kostní implantáty na počkání

Pacienti trpící rakovinou kostí by se v budoucnu mohli dočkat přesnějších a citlivěji vkládaných implantátů nahrazujících část kosti postiženou...

Zákulisí

Učená společnost rozšířila své řady

Učená společnost České republiky má devět nových řádných členů. O jejich přijetí rozhodla už na svém květnovém zasedání, jmenovací dekrety jim...

Průmysl 4.0: spolupráce škol a firem

Pro proměnu, kterou vlivem nových technologií prochází průmysl a zprostředkovaně i celá společnost, se vžilo označení průmysl 4.0. Digitalizace,...

Puppetron z vás udělá živý obraz

Tým Daniela Sýkory z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT si připsal další úspěch. Společnost Adobe na své říjnové...

Ceny grantové agentury ČR

Řešitelé pěti projektů základního výzkumu, které v minulosti podpořila Grantová agentura ČR, převzali od předsedkyně agentury Alice Valkárové cenu...

14

Němečtí vědci už druhým rokem válčí s vydavatelstvím Elsevier. Vysoké školy a výzkumné instituce se pod hlavičkou projektu DEAL, vedeném německou...

Vertikála

Droga pro novorozeňata

1947: K zmírnění porodních bolestí užívá se již alkaloidu morfinu. Někteří lékařští praktikové si ho velmi chválí. Má však jedinou nemilou a...

Architektura

Pět principů moderní architektury pro milovníka uměníuzamčeno

Dům1) pro sběratele moderního umění Raoula La Roche v Paříži z počátku dvacátých let je raným zhmotněním koncepce moderní architektury, jak ji...

Dopisy čtenářů

K nacistické výpravě do Tibetu

Ad Vesmír 96, 626, 2017/11 V článku Jana Turka je zmíněna nacistická vědecká výprava do Tibetu, v rámci které Bruno Beger prováděl antropologické...

Přečetli jsme

Tomáš Klvaňa: Možná přijde i diktátor

Tomáš Klvaňa: Možná přijde i diktátor. Proč už zase ztrácíme svobodu a nikomu to nevadí Bourdon, Praha 2017, 288 stran, ISBN: 978- 80-906728-9-5...

Jiří Formánek: Hnízda pěvců České republiky

Jiří Formánek: Hnízda pěvců České republiky Academia, Praha 2017, 208 stran, ISBN: 978-80-200-2688-0 Atlas ptačích hnízd chce vzbudit širší zájem...

Sponzorovaný článek

Foton up‐konverzní nanočástice v analytické chemiikomerce

Chemické látky se skládají z molekul. Nejpřímější a nejcitlivější způsob, jak určit množství chemických látek ve vzorcích, je tedy počítání...