mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Poklady a hroby barbarů

Svědectví o kontaktech Evropy, Afriky a Orientu v pozdní antice
 |  4. 12. 2017
 |  Vesmír 96, 692, 2017/12
 |  Téma: Kontakty

Zlato, šperky, vzácná zbroj a výjimečná řemeslná zručnost. Tím vším se vyznačují archeologické nálezy z období stěhování národů, doby, kterou si obecně kvůli minimu písemných památek představujeme spíše jako dobu temna. Hmotné památky nalezené na pohřebištích a sídlištích té doby však vyprávějí docela jiný příběh.

Jedním z míst, na nichž zakládáme následující řádky, je pohřebiště doby stěhování národů v Praze-Zličíně. Jde o jeden z významných archeologických nálezů, prezentovaný nedávno – spolu s dalšími důležitými a dostupnými exponáty z celé České republiky – na výstavách Hroby barbarůPoklady barbarů v Praze a Brně. Odkud plynulo neobyčejné bohatství prezentované na výstavách? Co bylo příčinou jeho přísunu a kudy k nám tyto předměty přicházely?

Výplatnice vojáků

Dokladů o kontaktech mezi Římany a obyvateli barbarika, území severně a východně od římských hranic, je poměrně velké množství a jsou rozličné povahy. Exotické druhy zboží, které mezi ně patří, jsou nerostného, živočišného i rostlinného původu. Pro jejich získání bylo nutno využít rozsáhlá území a vynaložit neobyčejně velké úsilí na jejich transport. Touha po neobvyklých věcech a luxusu, jímž by se elity severských národů mohly odlišit od svých poddaných, jsou nepochybně jednou z příčin přílivu exotického zboží. Další příčinou je i větší integrace do té doby v zásadě oddělených ekonomických systémů, stojící u zrodu raně středověké Evropy.

Příkladem nejvýznamnějšího importu je nepochybně zlato. Na základě chemických analýz, kdy ryzost kovu překračuje 90 %, můžeme takřka bezpečně konstatovat, že zdroje naprosté většiny zlata v barbarských rukou se nacházely na území říše římské (těžilo se jak hlubinným způsobem, tak rýžováním v geologicky mladých naplaveninách). Platí to zejména o římském zlatém oběživu v podobě solidů, běžnějších mincí o hmotnosti zhruba 4,5 gramu. Máme o tom i jeden přímý doklad z výzkumu v Praze-Zličíně, kde byl nalezen solidus císaře Honoria z hrobu 61, který je druhotně upraven jako šatní spona. Pozoruhodné je, že v nálezech z té doby (5. století) na území dnešních Čech u zlatých solidů mírně převažují ražby západořímských panovníků nad východořímskými. Drahý i obecný kov se do barbarika mohl dostávat jako žold (jak se předpokládá u pokladu z Gross Bodungenu v Durynsku z časného 5. století), i jako doklad obchodních vztahů.

Sklo jako luxus

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Kontakty
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorech

Jaroslav Jiřík

Jiří Vávra

Tereza Šálková

Tomáš Hiltscher

Další články k tématu

Strýček z Amerikyuzamčeno

„Moja žena doma a já v Americe, mosím ťažko robit v železnej fabrice. Z jednej strany mora, žena na mňa volá, choď mužíčku domou, čeká ťa...

Tajemná „Boží země“ Puntuzamčeno

Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...

Sociální sítě ve starém Egyptěuzamčeno

Média tu a tam oznamují objevy reliktů starověkého Egypta vylovené z písku. Zprávy o tom, jak ale fungovala společnost období stavitelů pyramid, z...

Mezi travami tečou genyuzamčeno

Existence života je založena na správném fungování genetické informace a jejím přenosu mezi generacemi. K tomu obvykle dochází rozmnožováním, ale...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...