i

Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Sociální sítě ve starém Egyptě

 |  4. 12. 2017
 |  Vesmír 96, 696, 2017/12
 |  Téma: Kontakty

Média tu a tam oznamují objevy reliktů starověkého Egypta vylovené z písku. Zprávy o tom, jak ale fungovala společnost období stavitelů pyramid, z písku vydolujeme nesnadno. Netradiční pohled přináší společný projekt egyptologů a kybernetiků.

Společnost 21. století po Kristu je velmi úzce spjatá se sociálními sítěmi. Pro nejmladší generaci představují neodmyslitelnou součást života, jako mocný komunikační prostředek je využívají politici, slavné osobnosti, média… Propojení osob na sítích se také dá poměrně jednoduše vysledovat.

K odhalení vztahů či spojnic mezi lidmi ve společnosti fungující před několika tisíci lety však musíme použít opačný postup, kdy se z pozorovaných historických jevů snažíme rekonstruovat vazby mezi lidmi. Výsledky umožňují hlouběji porozumět vývoji společnosti a jejím proměnám v období 3. tisíciletí př. Kr. a zjištěná pravidla a zákonitosti analogicky přenášet i na pozdější období lidské civilizace.

Analýza komplexních sítí u dat shromážděných ze starověkého Egypta si žádá mezioborový přístup založený na spolupráci egyptologů a kybernetiků. V egyptologii se průkopnický projekt zrodil propojením badatelských týmů Českého egyptologického ústavu FF UK a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Hlavním cílem je zkoumání anatomie společenských procesů staroegyptského státu v období 3. tisíciletí př. Kr., kvantifikace obecných jevů v různých fázích vývoje společnosti a identifikace strukturálních změn.

Výchozím studijním zdrojem pro detailní analýzy je průběžně doplňovaná databáze úředníků a jejich administrativních titulů (zvaná Maat-base), která obsahuje data prosopografické (systematického zkoumání osob), administrativní a genealogické povahy, v současnosti o téměř 4000 jedincích. Projekt kombinující metody systematického sběru dat a analýzy komplexních společností jednak zahrnuje nový přístup ke zpracování a interpretaci „surových dat“ z doby stavitelů pyramid, jednak používá poloautomatizované metody při analýze dat pomocí počítačů. Zkoumá se i platnost teorie přerušovaných rovnováh, podle níž se společnost nevyvíjí rovnoměrným tempem, ale ve skocích.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Kontakty
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet, Historie, Antropologie

O autorech

Veronika Dulíková

Radek Mařík

Další články k tématu

Strýček z Amerikyuzamčeno

„Moja žena doma a já v Americe, mosím ťažko robit v železnej fabrice. Z jednej strany mora, žena na mňa volá, choď mužíčku domou, čeká ťa...

Tajemná „Boží země“ Puntuzamčeno

Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...

Poklady a hroby barbarůuzamčeno

Zlato, šperky, vzácná zbroj a výjimečná řemeslná zručnost. Tím vším se vyznačují archeologické nálezy z období stěhování národů, doby, kterou si...

Mezi travami tečou genyuzamčeno

Existence života je založena na správném fungování genetické informace a jejím přenosu mezi generacemi. K tomu obvykle dochází rozmnožováním, ale...

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné